Mobilya Ve Dekorasyon Teknisyeni

Ağaç ürünlerini kullanarak çeşitli malzemeler (masa, sehpa, koltuk, sandalye, dolap vb) ile bina içi dekorasyonunda yer alan ve ağaç ve ağaç ürünlerinden (yonga levha, lif levha, kaplama, kereste vb.) malzemeden oluşan sabit ve hareketli mobilyaların gerek iş resmini ve gerektiğinde de iş resmine uygun olarak yapımında çalışan kişidir.
GÖREVLER
– Gerekli malzeme listesini çıkarır, maliyetini hesaplar ve sipariş eder,
– Yapılacak olan eşyanın projesini çizer veya proje hazır ise inceler,
– Üretimde çalışacak elemanların nitelik ve sayılarını belirler,
– Eşyanın modeline göre yapılacak parçaları belirler,
– Gelen malzemelerin kullanılması ve denetlenmesi için istif edilmesini sağlar,
– Gerekli malzemeleri temin eder ve malzemelerin kullanılmasını ve kullanıma hazır olmasını sağlar,
– Parçaların şekil ve özelliklerini malzeme üzerine işaret eder,
– Ahşap malzemeyi keserek, yontarak, oyarak parçaları yapar veya yaptırır,
– Parçaların projeye uygun şekilde birleştirilmesini, pürüzlerinin düzeltilmesini, cilalanması ve aksesuarlarının takılmasını yapar veya yaptırır,
– Kullanılan alet ve makinelerin bakım ve onarımlarının yapar veya yaptırır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– El makineleri ve takımları,
– Vernik çeşitleri ve zımparalar,
– Ağaç işleme ve döşeme makineleri,
– Ölçme, markalama ve kontrol aletleri,
– Ağaç ve ağaç ürünleri (kereste, yonga levha, kontraplak, kontratabla, kaplama, laminant, formika, lif levha vb.),
– Bağlantı, kalıp elemanları ve aksesuarlar,
– Bilgisayar ve dizayn yazılımları,
– Üst yüzey işlem makineleri,
– Montaj işlem makine ve ekipmanları.MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Bu meslekte çalışmak isteyenlerin;
– El ve parmak becerisine sahip göz ve ellerini eşgüdüm içinde kullanabilen,
– Uzay ve şekil ilişkilerini görebilen,
– Yeniliklere açık,
– Bedence sağlıklı,
– Tasarım ve çizim yeteneği gelişmiş,
– Dikkatli ve tedbirli,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Başka insanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Sabırlı, işbirliğine açık ve sorumluluk taşıyabilen
kimseler olması gereklidir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Mobilya ve Dekorasyon Teknisyenleri, fabrika ve atölyelerde çalışırlar. Çalışma ortamı talaş tozları, cila, boya ve vernik kokuları ile yüklüdür. Bazen büroda da çalışırlar. İş genellikle ayakta yürütülür. Çalışırken ağaç parçaları kaldırmak, taşımak ve yerlerini değiştirmek gerekebilir. Mesleki uğraş konuları birinci derecede malzeme ve makinelerle ilgilidir. Diğer çalışanlar, işverenler ve müşterilerle iletişim kurmaları gereklidir.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Mobilya ve Dekorasyon Teknisyenleri, mobilya, kereste, ağaç, sunta, MDF hammaddesi üreten atölye ve fabrikalarda, ağaçla çalışan tüm endüstri kuruluşlarında, inşaaat sektöründe, büro mobilya işlerinde, döşemecilikte, boya ve vernik işlerinde, ahşap koruma maddeleri, tutkal, cila ve boya üretiminde ve bunlara bağlı yan sanayi alanlarında, KOBİ (Küçük ve orta ölçekli işletmeler) düzeyindeki işyerlerinde ve dekorasyon sektöründe çalışabilmektedirler. Ayrıca kendi işyerlerini de açabilirler.


– Teknolojik gelişmeler her alanda olduğu gibi bu mesleği de etkilemektedir. Gelişmiş elektronik cihazlarla daha karmaşık, küçük parçalar daha kısa zamanda ve daha kaliteli üretilebilmektedir. Bu durum mobilya ve dekorasyon ürünlerinin çeşitlenmesine ve üretimin hızlanmasına neden olduğundan mesleğin gelişimini olumlu yönden etkilemektedir. Ağacın yerini tutabilen ürünlerin geliştirilmesi ve bunun çeşitli kalıplarla (örneğin: plastik sandalyeler, masalar, dolaplar) kullanıma sunulması ise bu mesleği olumsuz olarak etkilemektedir.

– İnsan nüfusunun hızla artması ve bunun yanında da barınma ihtiyacının artması sebebiyle, bu konutların ihtiyacı olan sabit ve hareketli ahşap mobilyaların imalatları kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Ahşap sanayini geliştirmek, üretimi kaliteli ve ucuz imal etmek için çaba sarf edildiği sürece Mobilya ve Dekorasyon bölümüne talep devamlı olacak ve mezun kişilerde iş sıkıntısı çekmeyecektir.MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, endüstri meslek liseleri ve teknik liselerin Mobilya ve Dekorasyon bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre bu bölümün adı Ahşap Teknolojisi alanı olarak değiştirilmiş olup bu alanın altında Mobilya İmalatı, Mobilya Döşeme İmalatı, Ahşap Üst yüzey İşlemleri, Ahşap Süsleme, Ahşap İskelet İmalatı, Ahşap Doğrama İmalatı, Ahşap Yat ve Tekne İmalatı dallarında eğitim verilmektedir. Bu dallarla ilgili bilgi almak için bakınız genel eğitim-öğretim dosyaları. Bu dosyadaki eğitimle ilgili bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni olabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak gerekmektedir.
– Endüstri meslek liselerinin birinci sınıfında Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fizik, Kimya ve Teknik Resim derslerinin;
a) Her birinden ayrı ayrı yıl sonu notu en az 2,
b) Bu beş dersin yıl sonu başarı ortalaması en az 2.75 olan öğrenciler istedikleri takdirde teknik liselerde eğitimlerine devam edebilirler.
Öğrenciler söz konusu beş dersin yıl sonu notlarının haftalık ders saati ile çarpılması suretiyle bulunan ağırlıklı notlarının toplamına göre değerlendirilirler.
Teknik liselere öğrenci alımında beş dersten not ortalaması eşit olan öğrencilerden, bütün derslerin yıl sonu ağırlıklı not ortalaması yüksek olanlara öncelik verilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi endüstri meslek liseleri ve teknik liselerde 4 yıldır.
Eğitimde; genel bilgi dersleri yanında teknik resim, makine bilgisi, gereç bilgisi, meslek resmi, işletme bilgisi ve atelye dersleri gibi meslek dersleri verilmektedir.
Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada iki gün eğitim kurumunda, uygulama eğitimini ise haftada üç gün işletmelerde görürler.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslek liselerinin mobilya ve dekorasyon bölümünden mezun olanlar; Ağaç İşleri, Mobilya ve Dekorasyon, Odun Dışı Orman Ürünleri, Ormancılık önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleşebilirler.
– Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler.
– Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.
Ayrıca, liselerinin mobilya ve dekorasyon bölümünden mezun olanlar; Mobilya ve Dekorasyon Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU


Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.
İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
– Kamu sektöründe çalışanlar 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Teknik Hizmetler Sınıfından, özel sektörde çalışanlar ise; çalışılan işyerinin büyüklüğü, kişinin tecrübesi, bilgisi, yeteneği, çalışma kapasitesi ve sektörün ücret düzeyine göre belirlenmektedir.
– Kendi işyerlerini açmaları durumunda alınan siparişe, üretilen ürüne göre kazançları değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here