Moda Tasarımı Öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurumu ya da kuruluşunda öğrencilere ya da yetişkinlere moda tasarımı ile ilgili eğitim veren kişidir.
GÖREVLER
Moda tasarımı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeyindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Moda tasarımı öğretmeni bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır,
– Moda ile ilgili sektörü izler, bunların öğretim programına yansıtılması için ilgililere öneride bulunur.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar
– Eğitim araçları (projeksiyon, tepegöz, video, tv., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.),
– Bilgisayar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Moda tasarımı öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Moda tasarımı öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Renk ve şekilleri algılayabilen,
– Çizim yapabilme yeteneğine sahip,
– Estetik görüşe sahip,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli,
– Girişimci
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Moda tasarımı öğretmeni; sınıfta, atölyede, giyim ile ilgili konfeksiyon, tekstil vb. işletmelerde görev yapar ve görevini genellikle ayakta yürütür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kız meslek liselerinde, Anadolu kız meslek liselerinde, Anadolu kız teknik liselerinde,mesleki ve teknik eğitim merkezlerinde,çok programlı liselerde, kız teknik öğretim olgunlaşma enstitülerinde pratik kız sanat okullarında, halk eğitim merkezlerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasarımı Öğretmeni olarak görev yapabilirler. Giyim, Hazır Giyim Konfeksiyon bölümlerinin ortak alan, teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Çocuk Giysi Tasarım, Kadın Giysi Tasarım, Erkek Giysi Tasarım, Kalıp Üretim, Kesim, Kalite Kontrol (Üretim Deneticisi), Yuvarlak Örme Konfeksiyon, Düz Örme(Triko) Konfeksiyon, Dokum Yüzey Konfeksiyon, Deri Konfeksiyon, Ev Tekstil konfeksiyon, Moda Evi Butik (Kadın Terziliği), Erkek Terziliği, Çorap Örme Konfeksiyon, Stilistik, Bilgisayarda Giysi Tasarımı, Temel Tasarım Bilgisi, Giyim Aksesuarları, Alanının teorik ve Uygulamalı diğer meslek derslerini vermektedirler.
– Aynı zamanda üniversitelerde öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.
– Moda tasarım öğretmeni olarak çalışmak istemeyenler, giyim sektöründe üretim planlamacısı, tasarımcı ve yönetici olarak görev alabilmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi Ankara Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Moda Tasarımı Öğretmenliği bölümü için yeterli “Eşit Ağırlıklı-1 (EA-1)” puanı almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Moda Tasarımı Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
– Meslek liselerinin Moda Tasarım, Moda (Giysi) Tasarım, Tekstil Konfeksiyon bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Moda Tasarımı Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Hazır Giyim, Konfeksiyon(Hazır Giyim), Kostüm Tasarımı, Moda-Konfeksiyon, Moda Tasarımı, Ayakkabı Tasarımı, Moda ve Tekstil Tasarımı, Örme, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik ön lisans programlarını başarıyla tamamlayanlar Moda Tasarımı Öğretmenliği Bölümüne dikey geçiş yapabilirler.EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
Genel Kültür Dersleri: Atatürk İlkeleri İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil.
Meslek Dersleri: Teknik Resim, Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Temel Dikim Teknikleri, Temel Kalıp Çizimleri, Temel Sanat Eğitim, Genel İşletme, Giyim Süsleme Tasarımı, Malzeme Bilgisi, Moda Resmi, Tasarım İlke ve Yöntemleri, Bilgisayar Destekli Kalıp Tasarımı, Model ve Kalıp Tasarımı, Proje, Koleksiyon Hazırlama, Hazır Giyim Üretimi.
Meslek Formasyon Dersleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Öğretmenlik Uygulaması, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Mezuniyet Projesi, Rehberlik, Okul Deneyimi.
Ayrıca eğitim sırasında üçüncü sınıfta staj, dördüncü sınıfta ise okullarda öğretmenlik uygulama çalışmaları yapmaktadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).


Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.


Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.


– Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan Moda Tasarımı Öğretmenleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.
– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere eğitim-öğretim yılı başında Eğitim Öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here