Motosiklet Tamircisi

Motosikletlerin motor, motor yardımcı sistemleri, güç aktarma organları, direksiyon, fren, tekerlek ve elektrikli sistemlerini söküp bakım ve onarımlarını yaparak yerlerine ayarlı ve uygun bir şekilde takan kişidir.


GÖREVLER
– Arızayı tespit eder,
– Arızalı parçaları tamir ederek veya yenisiyle değiştirerek arızayı giderir,
– Zamanla çıkabilecek arızaları önlemek için motosikletlerin motor, yakıt, elektrik, ateşleme, fren, güç aktarım organları vb. kısımlarının bakım ve ayarlarını yapar,
– Tamir ve bakım çalışmalarında gerekli sökme, takma, parça değiştirme ve benzeri işleri yapar,
– Yapılan işlerle ilgili kayıt tutar,
– Kullanılan alet, malzeme, makine vb. parçaların bakımını, temizliğini yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– El takımları (çekiç ,anahtar çeşitleri, tornavida çeşitleri, pense çeşitleri…),
– Mengeneler ve eğeler,
– Ölçme ve ölçü aletleri (uzunluk ölçü aletleri, kumpaslar, mikrometreler vb.),
– Markalama aletleri (pleyt, dayama parçaları, gönye, pergel …),
– Kesme ve kesme takımları (el keskileri, el makasları, el testeresi, kollu makaslar …),
– Delme ve delme takımları (matkap çeşitleri),
– Vidalar paftalar ve kılavuzlar,
– Rayba,
– Zımpara taşları ve alet bileme cihazları,
– Lehimleme ve kaynak takımları,
– Motor tamirciliğinde kullanılan takım ve cihazlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Şekiller arasındaki ilişkileri görebilen,
– Mekanik problemleri çözebilme yeteneği olan,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilen,
– El ve parmak becerisine sahip,
– Yağlı, paslı, soğuk, sıcak ortamlarda çalışabilecek dayanıklılıkta kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Motosiklet tamirciliğinin icra yeri genellikle kapalı alanlardır. Ancak bu meslek elemanları açık alanda, arazide, yolda vb. yerlerde de çalışabilirler. Çalışma ortamı genellikle egzos kokulu, kirli ve yağlıdır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Motosiklet tamirciliğinin çalışma alanı sınırlıdır. Özel tamirhanelerde istihdam edilmektedirler.
Motosiklet kullanımının mevsimlik olması bakım ve onarımını da büyük oranda mevsimlik kılmakta ve birçok bölgede oto motor tamircilerinin de bu işleri yapabildiği düşünülürse istihdam alanının darlığı ortaya çıkmaktadır.
Gelir seviyesinin yükselmesine paralel olarak otomobil sayısının hızla artması da motosiklet kullanımını azaltmakta ve dolayısıyla tamirci istihdamını da sınırlamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Motorculuk” alanı “Motosiklet Tamirciliği” dalında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Motosiklet tamirciliği mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Mesleki eğitim merkezlerinde haftanın 1 günü teorik eğitim okulda, 5 günlük pratik eğitim ise işletmelerde verilmektedir.
Gerek teorik gerek pratik eğitimlerde öğrenciler;
– Mekanik onarımda gerekli olan temel işlemleri kurallarına uygun olarak yapabilecek seviyede teknik bilgi sahibi olur,
– Motorculuk mesleğinin gerektirdiği her türlü ölçü ve kontrol, tamir ve bakım aletlerini tanır ve kullanabilecek seviyede beceri sahibi olur,
– Temel elektrik terimlerini, devre çeşitlerini, ölçü aletlerini tanır,
– Güç aktarma organları ve şasi sistemlerinin yapısını ve çeşitlerini tanır ve bakım, onarım yapabilecek seviyede beceri sahibi olur,
– Benzin ve dizel motorlarının ve yardımcı sistemlerinin özelliklerini, çalışma prensiplerini, motoru meydana getiren kısım ve parçaları tanır ve gerekli tamir ve bakımı yapacak beceriyi kazanır,
– İki zamanlı motorların çalışma prensiplerini öğrenir,
– Temiz tertipli ve düzenli çalışma alışkanlığı kazanır,
– Meslek ahlakına, insan ilişkilerine, yardımlaşmaya, işbirliğine, girişimci olmaya uygun davranışlar edinir.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
3308 Sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenmektedir.
Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
İşin yoğunluğuna, işverenin tutumuna göre değişmekle beraber asgari ücret veya asgari ücretin 1.5 katı oranında ücret almaktadırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here