Müftü

Toplumu İslam dini hakkında aydınlatan, din hizmetlerini düzenleyen ve denetleyen kişidir.


GÖREVLER
– Toplumu dini konularda aydınlatır, bu konuda görev alacakları saptar,
– Dini konularla ilgili, sözlü ve yazılı soruları yanıtlar,
– Hutbe ve vaaz konularını saptar,
– Camilerin açılış ve kapanış saatlerini yöresel özelliklere göre saptar,
– İbadete açılmak istenen yerlere izin verir,
– İbadet yerlerinin çevresinde yardım toplamak isteyenlerin izin işlemiyle ilgilenir,
– Görevliler hakkında yapılan şikayetleri değerlendirir ve gerekli işlemleri yapar,
– Hac ve umre ziyaretleri ile ilgili işlemleri yürütür, hac adayları için kurslar açar,
– Diyanet İşleri Başkanlığı’nca hazırlanan takvime göre dini gün ve bayramları, sadaka-i fıtrın miktarını mahalli rayice göre belirleyerek halka duyurur.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Dini yayınlar,
– Büro malzemeleri,
– Vaaz, hutbe ve benzeri faaliyetler sırasında giyilen özel kıyafetler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Müftü olmak isteyen kimselerin;
– Normalin üzerinde genel yeteneğe,
– Okuduğunu anlama ve düşüncelerini söz ve yazı ile ifade edebilme gücüne sahip,
– Başkalarını etkileyebilen, ikna edebilen,
– Düzgün konuşma becerisine sahip,
– Başkalarının duygu ve düşüncelerine duyarlı,
– Yeniliklere açık, geniş görüşlü,
– İnsanlara yardım etmekten hoşlanan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Müftüler büroda görev yaparlar ve çalışmalarında, bulunduğu il veya ilçenin kamu yöneticileri ve yöre halkıyla etkileşim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
1 Mart 1993′ den önce ilahiyat fakültesinden mezun olan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı’ nın açmış olduğu müftülük sınavına katılarak müftü olabiliyor ve atamaları yapılıyordu.1 Mart 1993’den sonra yapılan düzenlemeyle;


– En az dört yıl süreli dini yüksek öğrenim (İlahiyat Fak.) yapan kişiler Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açtığı vaizlik sınavına katılarak kazandıkları takdirde, stajyer vaiz olarak atamaları yapılır. En az 1 yıl en fazla 2 yıl Stajyer Vaiz olarak çalışırlar. Bu zaman içerisinde Başkanlıkça belirlenen süre boyunca hizmet-içi eğitim kursuna alınırlar. Kursu başarı ile bitirenler il müftülüklerinde stajyer vaiz olarak çalışırlar. Stajyer vaiz olarak Müftülüklerde en az 6 ay çalıştıktan sonra, asgari 2 ay süre ile bir ilçe müftüsü gözetiminde görev yaparlar. Stajyerlik dönemlerindeki durumları ve idarecilik yapıp yapamayacakları müftülüklerce düzenlenecek olan “Değerlendirme Raporu”nda belirtilir. Bu rapor Diyanet İşleri Başkanlığı’nca incelenir ve olumlu bulunursa kişinin stajyerliği kaldırılır.


Vaizlikte stajyerliği kalkan, müftülük için yeterli bulunan ve başkanlıkça yapılan müftülük sınavını kazanan kişiler ilçe müftüsü olurlar.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin ön eğitimi İlahiyat Fakültelerinin ilahiyat bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Bu mesleğe hazırlık eğitimi veren İlahiyat Fakültelerine girebilmek için, en az lise veya dengi okul mezunu olmak, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen (ÖSS) Öğrenci Yerleştirme Sınavı’nda İlahiyat Fakülteleri için yeterli “Sözel-1 (SÖZ-1)” puanı almak gerekmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Müftü olabilmek için ülkemizdeki çeşitli üniversitelere bağlı ilahiyat fakültelerinin birinden mezun olmak gereklidir.


Eğitim süresi 4 yıldır. Ayrıca 1 yıl süreli “Arapça Kur’ an-ı Kerim Hazırlık Programı” uygulanır. Hazırlık sınıfı öğretim süresine dahil değildir. Öğrenciler öğretim yılı başında Arapça Kur’ an-ı Kerim’ den yeterlik sınavına alınırlar ve başarılı olanlar 1 yıl hazırlık okumadan 1. sınıftan öğretime başlatılırlar.
İlahiyat Fakültelerinde:
– Arapça Kur’an-ı Kerim öğretiminden oluşan bir yıllık hazırlık sınıfından sonraki yıllarda Kur’an-ı Kerim’ in yorumu (Tefsir); Hz. Peygamber’in sözlerinin yorumu (Hadis); İslam Hukuku, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi ve Bilginin Değeri, Anlam ve Yorum Bilimi, Din Tarihi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi ve Genel Dinler Tarihi gibi dersler verilmektedir,
– Ders programları, ders tanımları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
Diyanet İşleri Başkanlığını temsilen 5 yıl süreyle ilçe müftülüğü görevini yürüten kişi il müftü yardımcılığına terfi edebilir. İlçe müftülüğü yada il müftü yardımcılığında 6 yıl çalışan ve toplam 10 yıl yüksek kademelerde görev yapan kişi ise İl Müftülüğüne terfi edebilir.


Kişisel çabaları sonucu gösterdiği başarı ve alanında yaptığı hizmetlerle tanınmış ve 10 yıllık hizmeti olanlar Diyanet İşleri Başkanlığına kadar yükselme kaydedebilir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Üniversite eğitimi süresince, isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler.


– Kamu ile özel kurum ve kuruluşların burslarından yararlanabilirler.


– Kişisel çabaları ile cami ve mescitlerde imamlık, müezzinlik gibi mesleki faaliyetlerde bulunabilirler.
– İlahiyat Fakültesinden mezun olan ve mesleğe ilk defa Stajyer Vaiz olarak başlayan bir kişi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden, İmam-Hatip Lisesi kaynaklı ise 9. derecenin 2. kademesinden aylıkla atanır. Müftü olarak atanan bir kişi kıdemine göre bulunduğu derece ve kademeden aylık alır. Aylık maaşa din hizmetleri ve özel hizmet tazminatları eklenmektedir.


– İl müftülerinin çoğunluğu 1. dereceden aylık almaktadırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– Müftülükler – Diyanet İşleri Başkanlığı,
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlüğü

1 YORUM

  1. Bu güne kadar hep erkek müftü gördüm,ülkemizde hiç kadın müftü yok bu iş bilgiye dayanıyorsa neden müracat etmiyorlar nedenlerini açıklarmısınız .Allah'a emanet olun

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here