Muhasebe ve Finans Öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, muhasebe ile ilgili eğitim veren kişidir
GÖREVLER
Muhasebe ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.


Muhasebe Grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde,
Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
Çevresindeki işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER”¢ Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
”¢ Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
”¢ Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vbMESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Muhasebe grubu öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.


Muhasebe grubu öğretmeni olmak isteyenlerin;
”¢ Üst düzeyde akademik yeteneğe sahip,
”¢ Matematiğe ve sosyal bilimlere ilgili,
”¢ Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
”¢ Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
”¢ Dikkatli, işine özen gösteren,
”¢ Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
”¢ İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
”¢ Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
”¢ Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
”¢ Yaratıcı kimseler olmaları gerekir.ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Muhasebe grubu öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
”¢ Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Muhasebe branşında çalışmaktadırlar. İşletme Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Sekreterlik gibi derslere girerler.


”¢ Özel kuruluşların muhasebe servislerinde çalışan meslek elemanları da vardır.


”¢ Özel dershanelerde çalışabilirler.MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
Çeşitli Üniversitelere bağlı fakültelerin , “Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği” bölümü ile “İşletme Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Ӣ Lise veya dengi okul mezunu olmak,
”¢ Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Muhasebe ve Finansman Öğretmenliği”ve İşletme Öğretmenliği” lisans programları için yeterli “Eşit Ağırlıklı (EA-1)” puan almak,
”¢ Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda, “Muhasebe ve Fnansman Öğretmenliği” ve “İşletme Öğretmenliği” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.


Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca aşağıdaki dersleri alırlar;


a)Genel Kültür Dersleri: Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,


b)Meslek Dersleri: Hukuk Başlangıcı, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Temel Bilgi Teknolojisinin Kullanımı, Genel İşletme, Kamu Maliyesi, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Banka Muhasebesi, Makro Ekonomi, Finansal Tablolar Analizi, Türk Vergi Sistemi, Şirketler Muhasebesi, İstatistik, Sayısal Karar Yöntemleri, Maliyet Muhasebesi, Kıymetli Evrak Hukuku, Finansman, Vergi Muhasebesi, Üretim Yönetimi, Muhasebe Uygulamaları, İş Hukuku, Araştırma Teknikleri, Pazarlama, Yönetim Muhasebesi, Yatırım Proje Hazırlama ve Değerlendirme, Portföy Yönetimi, Muhasebe Denetimi,


Mesleki Formasyon Dersleri: Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Öğretim Teknikleri ve Matematik Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, ayrıca eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitimden sonra alanlarında master (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğrenim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanlarla öğretim üyesi olarak görev alabilirler.


Kendi işyerlerini açabilirler. (Muhasebe bürosu vb.)


Milli Eğitim Bakanlığınca açılan sınavlarda başarılı olanlar eğitim yöneticiliği yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

”¢ Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt hizmetlerinden ve öğrenim katkı (harç) kredisinden yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.
”¢ Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler lisans diplomasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.
”¢ Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
”¢ Özel sektörde çalışanların ücretleri ise karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişmektedir
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
”¢ İlgili Eğitim Kurumları,
”¢ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
”¢ Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here