Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersleri Öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER
Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.


Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları,
– Okul araç ve gereçleri,
– Ders araç ve gereçleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip kimseler olmaları gerekir.


Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneği gelişmiş,
– Sosyal konulara özellikle eğitim konularına meraklı,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı oldukça gürültülü ve biraz tozludur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Mesleğin eğitimi Eğitim fakülteleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri ve Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca Psikoloji Bölümü, Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgeleyenler) ve Sosyoloji Bölümünü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Eğitim fakülteleri Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümleri, ve Felsefe Grubu Öğretmenliği bölümlerinde verilmektedir.
Ayrıca Psikoloji Bölümü, Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgeleyenler) ve Sosyoloji Bölümünü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler) bitirenlerden “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı veya “Pedagojik Formasyon Programı”nı başarı ile tamamlayanlar da bu alanda öğretmenlik yapabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Meslek eğitiminin verildiği yerlerde belirtilen” lisans programları için yeterli puanı almak, (Her program için puan türleri değişmektedir.)
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda, Meslek eğitiminin verildiği yerlerde bahsedilen lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince;
Eğitim Felsefesi, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği, Eğitim Sosyolojisi, İstatistik, Gelişim Psikolojisi, Ölçme ve Değerlendirme, Sanat Tarihi, Çocuk Edebiyatı, Özel Eğitime Giriş, Türkçe, İnkılap Tarihi, Psikolojiye Giriş, Öğrenme Psikolojisi, Eğitim Bilimine Giriş, Sosyoloji, Fizyoloji, İnsan Hakları, Eğitim Tarihi, Felsefe Tarihi, Sosyal Antropoloji, Mukayeseli Eğitim, Türk Milli Eğitim Tarihi, Ekonomiye Giriş, Sosyal Psikoloji, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Eğitim Hukuku, İşletmecilik, Eğitim Programlarının Geliştirilmesi, Toplum Kalkınması, Eğitim Planlaması, Hizmet-içi Eğitim, Endüstri Psikolojisi, Eğitim İdaresi gibi dersler verilmektedir.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora yaparak akademik kariyer yapabilir ayrıca üniversitelerde, araştırma görevlisi, yrd. doçent, doçent ve profesör olarak görev yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.


Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. Derecenin 1.kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.


Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim- öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.


Özel öğretim kurumlarında çalışanların elde ettikleri kazanç, net asgari ücretin en az 4 katı tutarındadır.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here