Online Franchise Yönetim Sistemi

Proje Fikri : Ürün Ve Belgelerde Orjinallik Doğrulama Ve İzleme Sistemleri / Authenticity And Trace System For Products And Documents

İş Fikri : Her orijinal ürünün, her markanın kendi kimliği vardır. Proje ile hedefimiz bu kimliği korumak ve her ürünü eşsiz ve sahtesiyle karşılaştırılması imkansız bir orijinal haline getirmektir. Bu amaçla sahte ürün pazarı ile kesin neticeli mücadele yöntemleri ile birlikte gelişen dünya pazarında tüketici haklarını ön plana çıkararak üretim noktasından tüketiciye ulaşıncaya kadar ürünün her adımını en ileri teknoloji sistemleri ile izlemek amaçlanmıştır.

Business idea : Every original product and brand has own identity. Our project aim is to protect this identity and make every product unique and impossible to confused with counterfeit products. In this point, it is aimed that tracing every step from the point of production to end to customer with the exact stand methods side by side fortersiding the customer rights in the developing global market.

Proje Fikri : Faydam Enerji Yönetim Paneli / Faydam Energy Management Panel

İş Fikri : Gaz sayaçlarına bağlanan bu konvertörler, gaz akış miktarı, gaz indeksi, gaz basıncı, dönüşüm faktörü, dönüştürülmüş hacim, sıkıştırılabilirlik faktörü vb. gibi parametreleri dijital veri olarak tutarlar. Bu cihazlar aynı zamanda, belirlenebilen eşik değerlerine göre alarm durumlarını da izlemeyi sağlarlar. Bu parametreleri uzaktan okuma ve değiştirme işlemini, yerel ağ (LAN) üzerinden, internet üzerinden ve GPRS üzerinden yapabilen sistemin donanım ve yazılımının üretilmesi projenin uygulama kısımlarından biridir.

Business idea : This convertors, which connected to gas meters, records as digital data like gas flowrate,gas index, gas pressure, conversion factor, converted volume, compressible factor etc. These devices also can trace the alarms situations through to treshold values, that can be assigned. A part of the project is the production of hardware and software for process of these values reading and changing from local connection (LAN), internet or GPRS.

Proje Fikri : Online Franchise Yönetim Sistemi / Online Franchise Management System

İş Fikri : Restoranlarda sipariş adımından başlayarak, hesap işlemleri ve raporlama adımlarına kadar olan her aşamada teknolojinin işlemlere dahil edilmesi ve böylelikle insan kaynaklı hataların en aza indirilmesi planlanmaktadır. Sipariş giriş noktasında sipariş görevlisi ister El Terminali tabir edilen isterse dokunmatik ekranlı “All in One PC” olarak tabir edilen sistemler ile almış olduğu sipariş bilgilerini sisteme işler. Siparişin hazırlanması adımında, hazırlığı yapa 89 F cak kişi sisteme girilmiş olan bilgiyi yanında bulunan pos printer’ dan alır ve siparişi hazırlar. Sipariş servis edildikten sonra hesap kapatma adımında müşteriye adisyon tabir edilen hesap ücretini belirtir belge sunularak, müşteriden alınan maddi değer sisteme yansıtılır. Bütün bu işlemlerin ardından firma yetkilileri diledikleri zaman kesitine ait bilgileri sisteme dahil olan herhangi bir bilgisayardan alıp değerlendirebilecekleri gibi aynı zamanda kendilerine özel olarak yapılandırılan “Web Raporlama” sayfası sayesinde internet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ulaşabilirler.

Business idea : It is planned involving the technology in every step beginning from order to calculation process and reporting thus, minimize the human sourced errors. In order recording step, servicing personel enters his orders by all in one touch pc or PDA. In preparation step personel takes orders from pos printer that nearby and prepares the order. After the service in the step of closing account an addition document, that informs the costumer about service price, is presented to the customer and physical value, that is taken from customer, recorded to the system. After all of these steps, firm authorizeds can analyse these process both a computer, that connected to the system and also by “Web Reporting” by a computer, that has an internet connection.

Firma : Faydam Bilgi Teknolojileri
Adres : Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bulvarı Yazılım Kule No: 5 Kat: 1 D: 107 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
E-posta : info@faydam.com
Web Sitesi : www.faydam.com
Telefon : +90 222 236 19 36 88
Faks : +90 222 236 19 37

Online Franchise Yönetim Sistemi
Online Franchise Yönetim Sistemi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here