Orman endüstri mühendisi

Orman endüstri mühendisi, ormandan ana ürün olarak elde edilen odun, reçine, sığla yağı, defne, palamut gibi ürünleri işleyerek parke, yonga levha, karton vb. ürünlere dönüştüren ve bu alanda fabrika ve atölyelerin; kurulması, işletilmesi, işlenmiş orman ürünlerinin standardizasyonu, kalite kontrolü ve pazarlanması konularında hizmet veren kişidir.


GÖREVLER


– Orman ürünlerini işleyecek tesislerin tasarımını yapar,
– Tesislerin kurulması ve işletilmesi için gerekli çalışmaları yürütür,
– Orman ürünlerini işveren adına satın alır,
– İşlenecek orman ürünleri için standartlar saptar ve ürünlerin kalitesini denetler,
– İşlenecek ürünün üretim ve satışı için pazarlama araştırmaları yapar,
– Orman ana ürünü olan tomruğu keresteye dönüştürmede planlayıcı ve yürütücü olarak hizmet verir,
– Kesme ve soyma kaplama üretiminde teknik hizmet verir,
– Yonga levha, lif levha, çimentolu yonga levha üretiminde çalışmaları koordine eder,
– Stok kontrolü yapar,
– İşletmenin araştırma-geliştirme gibi faaliyetlerinde çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ağaç işleme makineleri,
– Bilgisayar,
– Ürün projelendirme için çizim alet ve gereçleri, (Aydınger kağıdı, şablon, kalem vb.)
– Ağaç ve ağaç kökenli tüm malzemeler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Orman endüstri mühendisi olmak isteyenlerin;
– Bedence sağlam,
– Üstün bir genel yeteneğe,
– Üstün matematik ve fen bilimleri yeteneğine,
– Bir işi planlama ve yürütme gücüne sahip,
– Ekonomi ve ticarete ilgi duyan,
– Uzak görüşlü,
– Yaratıcı ve yeniliklere açık,
– Kapalı alanda özellikle fabrika içinde çalışmaktan hoşlanan,
– İşbirliği yapabilen ve başkalarını yönetebilen kimseler olmaları gerekir.
Orman endüstri mühendisleri, genelde fabrika ve atölyelerde çalıştıklarından görme, duyma, koku alma, renk körlüğü ve alerjik rahatsızlıkları bulunmamalıdır.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Orman endüstri mühendisi ağaç işleyen fabrika ve atölyelerde çalışır. İş hem büroda hem de talaşlı, tozlu ve gürültülü makine bölümünde yürütülür. Orman endüstri mühendisi, orman mühendisleri, teknisyen ve ustalarla iletişim halinde çalışır.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Endüstrinin gelişmesine paralel olarak inşaat sektörü de gelişim göstermiş olup, bu alanlarda orman ürünleri ve orman endüstri mühendisine ihtiyaç artmıştır.
Orman endüstri mühendisi kamu ve özel sektöre ait orman ürünlerini işleyen; kağıt, karton fabrikaları, kereste, mobilya, yonga levha, lif levha, kontrplak, kapı ve pencere ile diğer özel ürünlerin üretimini yapan özel işletmelerin bünyelerinde teknik ve idari görevlerde çalışır.
Yeni bir alan olan orman endüstri mühendisliğinde geleceğe yönelik iş bulma imkanlarının geniş olduğu gözlenmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin Orman Endüstrisi Mühendisliği bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS)” “Orman Endüstri Mühendisliği” Lisans programı için yeterli “Sayısal-2” (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Orman Endüstri Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi,Kağıtçılık, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, Mobilya ve Dekorasyon, Orman İşletmeciliği, Orman Ürünleri, Selüloz ve Kağıtçılık, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarı oldukları takdirde, “Orman Endüstri Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere Orman Fakültesi Vakfından ve bazı özel kuruluşlardan burs verilmektedir.
Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında 8. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmelerle belirlenir. Ayrıca, ekonomik olanakları iyi olanlar kendi işletmelerini kurup daha iyi bir kazanç elde etme olanağına da sahiptirler.


MESLEKTE İLERLEME
“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik karayer yapabilirler.”


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı öğrencilere Orman Fakültesi Vakfından ve bazı özel kuruluşlardan burs verilmektedir.
Kamu sektöründe çalışanlar teknik hizmetler sınıfında 8. dereceden göreve başlarlar. Özel sektörde çalışanların elde edecekleri ücret ise sözleşmelerle belirlenir. Ayrıca, ekonomik olanakları iyi olanlar kendi işletmelerini kurup daha iyi bir kazanç elde etme olanağına da sahiptirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here