Orman mühendisi

Orman alanlarının saptanması, ağaçlandırılması, korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi gibi konularda hizmet yürüten kişidir.


GÖREVLER


– Orman alanlarını saptar,
– Orman alanı haritası yapar,
– Orman sahalarında verimliliği artırmak için incelemeler yapar,
– Yeşil alan olarak ayrılan yerleri milli park, doğa koruma alanları vb. yapmak için arazi ölçümü yapar, plan hazırlar,
– Toprağın cinsi ve yerin coğrafi özelliğine göre dikilecek fidan cinsi ile miktarı ve fidan dağılımını tespit eder,
– Orman sahalarında uygun ağaç türlerini seçer,
– Tohumluk ağaçların budanmasını yaptırır,
– Dikim alanlarında fidan üretilmesine nezaret eder,
– Dikim yapılacak arazinin jeolojik durumuna göre ağaç dikim çukurları hazırlattırır,
– Fidanların tekniğine uygun olarak dikilmesine nezaret eder,
– Ağaç hastalıklarına ve orman yangınlarına karşı önlem alır,
– Ormanın gerekli bakım işlemlerini yaptırır,
– Orman yaban hayvanlarını korur ve üremesi için gerekli planları yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Şeritmetre,
– Nivo,
– Çeşitli ölçü aletleri,
– Rapido,
– Şablon,
– Aydınger,
– Çeşitli kağıtlar,
– Bilgisayar,
– Hava fotoğraflarının yorumlanmasında steroskop,
– Fotomikroskop,
– Av silahları,
– Dürbün.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Orman mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde fen bilgisi yeteneğine,
– Plan yapma ve uygulama gücüne sahip,
– Biyolojiye ilgili,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Tenha yerlerde çalışmaktan sıkılmayan kimseler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Orman mühendisleri proje çalışmaları dışındaki görevlerini genellikle açık havada yürütürler. Bunun için orman alanlarında oturmak zorunluluğu olabilir. Orman mühendisleri ormanda, orman ağaçları ve orman hayvanları ile ilgili çalışmalarını yürütürken, orman muhafaza memurları ve teknisyenleriyle yakın işbirliği kurarlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Orman mühendislerinin yoğun olarak görev aldıkları sektör kamu sektörü olup, çoğunlukla Orman Bakanlığı, Milli Parklar, Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma Genel Müdürlüğü ve Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Karayolları Genel Müdürlüğü, Çevre Bakanlığı, Devlet Su İşlerinde çevre düzenleme, baraj havzalarının düzenlenmesi ve Belediyelerde park ve bahçeler müdürü olarak görev alırlar.
Orman mühendislerinin çalışma alanları kamu sektörü ile sınırlıdır denilebilir. Özel sektörde çalışma imkanları çok azdır. Son yıllarda orman fakültelerindeki artış ile mezun sayısı artmakta, buna karşın Orman Bakanlığı ve diğer bakanlık kadroları sabit kalmakta bu nedenle orman mühendislerinin iş bulma sorununu önümüzdeki yıllarda daha da yoğun yaşayacakları düşünülmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin “Orman Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Orman Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Orman Mühendisliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yüksek öğrenim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen,Fen Bilimleri, Klasik Fen,Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak kendi alan/ kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğrenim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
Odun Dışı Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Orman Ürünleri, Ormancılık, Peyzaj, Sulama Teknolojisi, Av ve Yaban Hayatı , Bitki Koruma, Fidan ve Fidecilik, Fidan Yetiştirme, ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavın da başarılı oldukları takdirde, “Orman Mühendisliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır. 4 yıllık meslek eğitimi süresince:
1. yıl: Jeoloji, Temel Kimya, Genel Matematik, Genel Botanik, Orman Mühendisliğine Giriş, Zoolojisi, Biyometri, Yaban hayatı ve Amenajmanı, Genetik ve Fizyoloji, Temel Bilgisayar-I, Genel ekoloji ve Meteoroloji, Türk Dili, Yabancı Dil, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden Eğitimi dersleri,
2. yıl: Gimnospermae, Toprak İlmi, Orman Entomolojisi, Ölçme Kadastro, Orman Ağaçlarının Hayatı, Orman Ekolojisi, Fitopatoloji, Angiospermae, Dendrometri, Ekonomi, Ormancılık iş Bilgisi, Teknik Resim, İngilizce dersleri,
3. yıl: Silvikültürün Temel İlkeleri, Hasılat Bilgisi, Havza ve Mera Amenajmanı, Orman Yolları, Orman Koruma, Silvikültür Tekniği, Erozyon ve Sel Kontrolü, Transport Tekniği ve Tesisleri, Ormancılıkda Uzakdan Algılama, Orman Ürünleri Pazarlaması, Ormancılık Hukuku, Genel Muhasebe, İngilizce dersleri,
4. yıl : Ormancılık Uygulamaları, Ormancılık İşletme Ekonomisi, Tohum Teknikleri ve Fidanlık Teknikleri, Ormancılık Politikası, Bitirme Çalışması, Ormancılık Uygulamaları, Ağaçlandırma Tekniği, Orman Amenajmanı, Ormancılık Yönetim Bilgisi ve Seçmeli Dersleri alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
-“Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.”


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi sırasında şartları uyan öğrenciler Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun öğrenim ve harç kredisinden faydalanabilirler. Ayrıca başarılı olan öğrencilerin Orman Fakültesi Eğitim Vakfı ve Orman Bakanlığından (mecburi hizmet karşılığı olmayan) burs alma olanakları da vardır.
Orman mühendisleri genellikle devlet sektöründe teknik hizmetler sınıfında görev almaktadırlar. Kamu sektöründe 8. dereceden göreve başlarlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here