Örme Teknisyeni

Çeşitli ipliklerle düz, yuvarlak (çorap) ve çözgülü örme kumaş yapan, desen bilgisayarlarında analiz edilen örgü kumaşların örgü tekniklerine uygun programını hazırlayan, model geliştiren, düz örme için kalıp hazırlayan ve seri üretimini yapan ara insan gücüdür.
GÖREVLER
Tekstil mühendisi veya örme teknikeri nezaretinde,
-Talep edilen işe göre planlama yapar,
-Kadın, erkek ve çocuk örgü giyimleri ve çorapla ilgili makinede örülecek herhangi bir numune kumaşın elde veya bilgisayarda desen tasarımını ve programını hazırlar,
-Hazırladığı deseni örme makinesine aktarır ve kumaşa veya ürüne dönüştürülmesini sağlar,
-Üretim sırasında üretilen kumaşların kalitesini kontrol eder,
-Kullandığı makinelerin basit bakım ve temizliğini yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bobin Aktarma makineleri
– Bilgisayar.
– Tansiyometre,
– Kompresör,
– Lûp- büyüteç,
– İplik sevk miktarını ölçen elektronik (Dijital) aparatlari
– Çeşitli el anahtarları (allen, sentil, ay anahtarı, tornavida, cımbız, örme tığı, kargaburun),
– Kayışlar için yapıştırıcı veya elektrik ısısıyla yapıştırma aleti,
– Makas,
– Gramaj aleti,
– Cetvel, mezura, eşel
– Yağ, iğne, platin, eğe, zımpara
– Triko ütüsü, el ütüsü
– Hassas terazi


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Endüstriyel Örme Teknisyeni/Örme Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Mekanik yeteneği gelişmiş,
– Şekil ve renk algısı yüksek,
– Hızlı düşünme ve karar verme yeteneğine sahip,
– El-göz koordinasyonu, el ve parmak becerisi gelişmiş,
– Tasarım ve çizim yeteneğine sahip,
– Uzun süre ayakta ve makineyle çalışmaya dayanıklı,
– Dikkatli, tedbirli ve sabırlı
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Endüstriyel Örme Teknisyenleri/ Örme Teknisyenleri fabrika veya atölye gibi kapalı ortamlarda görev yapar Tam gün, vardiyalı ve hafta sonu çalışma söz konusudur. Çalışma ortamında, sadece bilgisayarda desen hazırlama ve planlama bölümleri sessiz ve temizdir. Örme birimleri ise, gürültülü ve tozludur. Alerjik hastalıklar, solunum yolları hastalıkları bulunan kişiler ile ortopedik ve görme özürlü kişiler bu meslekte çalışamazlar. Çalışma hem oturarak hem de ayakta yürütülür. Çalışırken tekstil mühendisinin veya örme teknikerinin verdiği yönergeler doğrultusunda, ustalar ve diğer çalışanlarla iletişim halindedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Meslek eğitimi: Kız Meslek Liseleri, Anadolu Kız Meslek Liseleri ve Anadolu Kız Teknik Liseleri ile Kız Teknik Liselerinin Tekstil alanının altında Örme dalında, ayrıca Anadolu Tekstil Meslek Liseleri Örgü Teknolojisi bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Tekstil Teknolojisi alanı Endüstriyel Örme dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
-Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
-Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen “Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir
-Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.
EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Endüstriyel Örme Teknisyenliği / Örme Teknisyenliği mesleğinin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.Eğitim okulda teorik ve laboratuarda uygulamalı olarak yapılır.Meslek liselerinde birinci, ikinci ve üçüncü yıl okulda temel eğitim verilir. Öğrenciler dördüncü yıl haftanın iki günü okulda teorik eğitim üç gün de işletmede pratik eğitim görürler. Öğrenciler eğitimin ikinci yılında ilk dönemlerinde tekstilin tanımı alanları ve örme teknolojileri hakkında genel olarak bilgilendirilir. Temel örgüler hakkında bilgiler teorik olarak verilir. Ayrıca örmede kullanılan elyaf ve iplikler hakkında bilgi verilir. Sonraki dönemlerinde ise örme kendi arasında ayrıldığı dallara göre Düz Örme (triko), yuvarlak örme, çorap ve çözgülü örme hakkında teorik ve pratik bilgiler verilerek kumaşların oluşturulması için uygulamalar ve analizler yapılır. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Endüstriyel Örme Teknisyenleri/ Örme Teknisyenleri, özel sektöre ait Düz Örme ve Konfeksiyon İşletmelerinde ve örme fabrikalarının, model hazırlama, seri üretim ve kalite kontrol bölümlerinde çalışabilirler.Son yıllarda modaya da bağlı olarak gelişme gösteren düz, yuvarlak örme üretim ve giyim, çorap ve örgü aksesuar (şapka, atkı, eldiven vb.) üreten işletmelerde de çalışma olanakları (bölgesel olarak) artış göstermiştir. Ayrıca, makine ve ekipman maliyetini karşılayabilen meslek elemanları kendi işyerlerini açabilirler.
BURS KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrencilere işletmelerde yapılan beceri eğitiminde asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret verilir. İşletmenin diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar. Hastalık iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
Meslek eğitimi sonrasında kendini yetiştirme durumuna bağlı olarak ücretlerde farklılık olmaktadır. Başlangıçta asgari ücretle çalışılabildiği gibi asgari ücretin iki üç katına kadar ücret alanlar da mevcuttur.
MESLEKTE İLERLEME
Endüstriyel Örme Teknisyenleri/ Örme Teknisyenleri çalıştıkları kuruluş ve işletmelerde ustabaşı, şef, vardiya sorumlusu olabilirler. Daha önceki yıllarda meslek liselerinin Örme bölümü mezunları ile, şu anki uygulamaya göre Tekstil Teknolojisi alanı Endüstriyel Örme dalından mezun olanlar istedikleri takdirde Tekstil, Halı ve Kilim, Halıcılık, Moda ve Tekstil Tasarım önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilirler. Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Tekstil Dokuma ve Örgü Öğretmenliği, Tekstil Öğretmenliği, Tekstil Terbiye Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here