Ortopedik protez-ortez teknisyeni / ortopedi teknisyeni

Beden sakatlığı olanlara suni maddelerden, ağaçtan, deriden, metalden kol ve bacak sargısı, muhafaza gömleği, suni organ ve korset gibi teknik yardımcı cihazları imal eden ve onaran kişidir.


GÖREVLER


Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni/Ortopedi Teknisyeni, her zaman doktor reçetesine göre çalışır. Yapacağı protezleri doktorun isteğine uygun olarak hazırlar.
– Doktorun reçetesini ve raporunu inceler,
– Takılacak protezin ölçüsünü alır,
– Plastik dökülecek kalıbı ayarlar, uygun plastiği döker,
– Dökülen plastiğin iç kısmındaki boşluğu doldurur,
– Yeni modelâj yapar,
– Protez takılacak organın kalan kısmını dökümü yapılan plastiğin içine yerleştirir,
– Protezin ayarını yapar ve işi tamamlar,
– Ortez malzemelerini istenilen ölçülere uygun olarak hazırlar,
– Kalıplar ve patronlar çıkarır,
– Kalıp ve patronlara uygun bandaj ve korsetlerin dikimini yapar,
– Protez onarımları ve bakımlarını yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Yapay malzemeler,
– Bandaj ve korset malzemeleri,
– Tutkal, oksijen, asetilen, alçılar, sargılar,
– Kaynak makineleri, torna taşlama frezeleme tezgâhları,
– Matkap makineleri, havya ve havya matkapları,
– Torna kalemleri, primler, kamalar, rafya çeşitleri,
– Ölçme ve kontrol aletleri,
– Markalama aletleri, paftalar, raspa, testere, eğeler, vidalar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni / Ortopedi Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– El ve parmak becerisine,
– Şekil ve cisimleri algılama gücüne sahip,
– İnce ayrıntıları görebilen,
– Titiz ve dikkatli kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Ortopedik Protez-Ortez Teknisyeni / Ortopedi Ortopedi Teknisyeni hastanelerin atölyelerinde ve özel atölyelerde, kokulu, tozlu ve gürültülü ortamlarda çalışırlar.
Mesleğin yürütülmesi, uzun süre ayakta kalmayı gerektirmektedir. Mesleğin icrası torna, eğe, matkap vb. aletlerle yapıldığı için fiziksel güç ve dayanıklılık ister. İşin yapılması sırasında yoğun kimyasal maddeler kullanılması nedeniyle alerjik ve solunum yolları hastalıklarına neden olabilecek bir ortam söz konusudur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu alanda yetişmiş elemanlara özel ve kamuda mevcut protez-ortez atölyelerinde sürekli gereksinim duyulmaktadır. Ayrıca, devlet hastanelerinde ortopedi teknisyeni kadroları mevcuttur.
Meslek mensupları kendi atölyelerini de açabilirler.
Sürekli değişim yaşanan tıp teknolojisinde, meslek elemanları kendilerini değişen koşullara hazırlamak ve yenilikleri izleyerek bu piyasalardan uzak kalmamak durumundadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi eğitimi daha önceki yıllarda İstanbul / Bahçelievler Ortopedi Teknisyenliği Sağlık Meslek Lisesi “Ortopedi Teknisyenliği” bölümünde verilme iken bu bölümün adı yeni uygulamaya göre Sağlık alanı Ortopedik Protez-Ortez dalı olarak verilmeye başlanmıştır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Sağlık meslek lisesine girebilmek için ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi ilköğretimden sonra 4 yıldır.
Eğitim süresince; Tüm kültür dersleri; Türkçe, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fen, Felsefe, Yabancı Dil, Sağlık Hizmetleri, Anatomi-Fizyoloji, Sağlığı Koruma Bilgisi, Sağlık Eğitimi, İlk Yardım, Genel Beslenme, Sağlık İstatistiği, Malzeme Bilgisi, Biyo-Mekanik, Teknik Resim, Patoloji, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Mekanik ve Atölye uygulaması dersleri verilmektedir.
Ayrıca 3. ve 4. sınıfta kamu ve özel atölyelerde staj yapılmakta ve hastalar üzerinde uygulama gerçekleştirilmektedir. Ayrıca 9. sınıfa genel kültür derslerinin yanında tanıtım ve yönlendirme dersleri de verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Mezunlar istedikleri taktirde, Protez ve Ortez önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Deneyimleri ve gösterdikleri performansa bağlı olarak atölye sorumlusu olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince bir kazanç söz konusu değildir.
Meslek eğitimi sonrası kazanç, kişinin iş tecrübesi ve nitelik ve çalışma süresine göre değişmektedir. Ayrıca işletmenin ücret politikası ve sosyal imkanları değişiklik göstermektedir. Kişi asgari ücretle çalışabildiği gibi, asgari ücretin 2-3 katına kadar ücret alabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here