Otomasyon sistemleri teknisyeni / otomatik kumanda teknisyeni

Fabrika, atölye vb. işletmelerdeki takım tezgâhları ve çeşitli otomasyon cihazların; otomatik kumanda, hidrolik- pnomatik, PLC, servo motor, robot kolları, mikro denetleyici ve scada sistemlerinin kurulum, bakım ve onarım işlemlerini kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.


GÖREVLER


Fabrika, atölye vb. işletmelerde;
– Ölçüm ve hesaplama uygulamaları yapar,
– Temel elektrik devre ve bağlantılarını yapar,
– Temel elektronik ve uygulamalarını yapar,
– Teknik ve meslek resim çizer ve okur,
– Ofis paket program uygulamaları yapar,
– Bilgisayar destekli tasarım yapar,
– Endüstriyel kontrol ve arıza analizi yapar,
– Otomatik kumanda sistemini kurar,
– Hidrolik ve pnömatik sistemleri kurar,
– Plc ile sistemi kurup kontrol eder,
– Motor sürücü sistemlerini kurar,
– Robot kollarını programlayıp çalıştırır,
– Scada sistemini kurup sistem programını yapar,
– Mikrodenetleyici ile devre tasarım yapıp sistemi çalıştırır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Otomasyon sahasında kullanılan çeşitli ölçü aletleri,
– Programlanabilir kumanda aletleri (Bilgisayar, PLC, Mikrokontrolör),
– Lehimleme gereçleri,
– Çeşitli el takımları,
– Çeşitli güç kaynakları,
– Elektronik devre elemanları,
– Hidrolik-Pnömatik devre elemanları


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni/Otomatik Kumanda Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Temel bilimlere özellikle fizikte mekanik ve elektronik konularına ilgi duyan, yetenekli,
– El ve parmak becerisine sahip,
– İnce ayrıntıları algılayabilen,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan,
– Yönergelere uyabilen
– Tüm duyu organları sağlam,
– Sabırlı, dikkatli, tedbirli ve titiz,
– Alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan,
– Tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı,
– Yükseklik korkusu olmayan,
– Sorumluluk duygusu gelişmiş, başkaları ile iş birliği içinde çalışabilen, kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni / Otomatik Kumanda Teknisyeni; endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip atölye, fabrika ve laboratuvar ortamlarında çalışırlar. Genelde hareketli ve zevkli bir çalışma ortamları vardır. Sürekli problem çözme ve tasarım işlemleri ile karşılaşırlar. Motor kontrol üniteleri, endüstriyel ağlar, ölçüm/kontrol sensör sistemlerinin kurulumu, PLC veya PIC tabanlı kontrol sistemlerinin kurulmasının yapıldığı ya da kompleks bir sistemin sürücü, PLC veya PIC vb. ile kumanda işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla iş birliğini gerektirir. Çalışma ortamı genelde normal çalışma koşulları olmakla birlikte sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken elektrik çarpması ya da başka tehlikelere maruz kalınabilir. Otomatik kumanda sistemleri elemanı çalışırken her türlü çalışanlarla iletişim hâlinde olabilir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni /Otomatik Kumanda Teknisyeni petrokimya, gıda, otomotiv, elektronik vb. sektörlerde, daha çok otomatik kumanda cihazlarının üretildiği ve uygulandığı büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerde teknisyen olarak görev yaparlar. Daha çok endüstrinin gelişmiş olduğu bölgelerde ve ileri teknolojinin kullanıldığı işletmelerde iş bulma olanağı yüksektir. Bu alanda kamu işyerlerinde “teknisyen” unvanıyla kanunlarla belirlenen koşulları yerine getirildiği takdirde çalışabilir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi anadolu teknik liseleri ve anadolu meslek liselerinin “Otomatik Kumanda” bölümünde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Otomasyon Sistemleri dalında verilmektedir.
Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6-7-8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir. Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır.
Eğitim süresince;
Ortak Dersler: Dil ve Anlatım, Türk Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Sağlık Bilgisi, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, Millî Güvenlik Bilgisi, Trafik ve İlk Yardım, Tanıtım ve Yönlendirme.
Alan Ortak Dersleri: Bilgi ve İletişim Teknolojisi, Matematik, (ATL ve TL için Geometri, Analitik Geometri), Mesleki Gelişim, Elektrik-Elektronik ve Ölçme, Elektrik-Elektronik Esasları, Teknik ve Mesleki Resim, Bilgisayar Destekli Uygulamalar, Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi.
Dal Dersleri: İşletmelerde Beceri Eğitimi, Otomasyon Teknikleri, Programlanabilir Kontrol Sistemleri, Motor Sürücüleri ve Robotik, Scada Sistemleri, Mikrodenetleyiciler derslerini alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Otomasyon Sistemleri dalından mezun olanlar, istedikleri takdirde Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Haberleşme, Elektronik Haberleşme (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Elektronik (Uzaktan Eğitim), Endüstriyel Otomasyon, Endüstriyel Otomasyon (Uzaktan Eğitim), Enerji, Ev Cihazları Teknolojisi, Hidroelektrik Santralları, Mekatronik, Mekatronik (Uzaktan Eğitim), Otomotiv, Radyo ve Televizyon Tekniği, Raylı Sistemler Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Sahne ve Gösteri Sanatları Işık Teknikerliği, Sahne ve Gösteri Sanatları Ses Teknikerliği, Termik Santral Makineleri, Termik Santrallerde Enerji Üretimi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip yeterli puan almaları ve üniversitelerin Elektrik Öğretmenliği, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Havacılık Elektrik ve Elek. (Sivil Hav. YO.), Kontrol Öğretmenliği, Mekatronik Öğretmenliği, Uçak Elektrik-Elektronik (Sivil Havacılık YO.) lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– Meslek liselerinin Otomasyon Sistemleri dalından mezun olanlar alanlarında ustalık eğitimine katılabilecekleri gibi doğrudan da ustalık sınavına girebilirler. Ustalık sınavına girip başarılı olduktan sonra, ustalık belgesi almaya ve kendi işyerlerini açmaya hak kazanırlar.
– Çalıştığı kurum, kuruluş ve işletmelerde başteknisyenlik, bölüm şefi, bölüm teknik amiri gibi yönetim kademelerine getirilebilir.
Bu sistemlerde çalışan kişiler, bu alanda uzmanlaşabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Mesleki Eğitim Kanunu gereğince işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere, işletmelerce asgari ücretin % 30’dan az olmamak üzere bir ücret ödenmektedir.
– Eğitim süresince öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta ettirilirler.
– Döner sermayesi olan, Endüstri Meslek liselerinin atölyelerinde uygulamalı olarak eğitim gören öğrencilere ilgili mevzuata göre ücret ödenmektedir.
– İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanırlar,
– İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
– Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
– İlk işe başlanıldığında, asgari ücret üzerinden bir kazanç edinilmektedir. Bu kazançta, deneyime, işteki performans ve pozisyona, çalışılan yerin yapısı ve büyüklüğüne göre 2-3 kat artış olabilmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Otomasyon.gen.tr. adresli İnternet sayfası,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here