Otomotiv öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum yada kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere otomotiv meslek alanı ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Otomotiv meslek alanı ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Otomotiv öğretmeni öğrencilere; her türlü içten yanmalı motorların, makine sistemlerinin mekanik ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim planlaması ile onarım programları gibi konularda bilgi ve beceri kazandırır.
Otomotiv öğretmeni bu program çerçevesinde;
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ve işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Teknolojik gelişmeleri izler ve programlara yansıtır,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu, ders kitapları, yardımcı kitaplar, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, slayt, CD vb)
– İçten yanmalı motor, makine sistemleri, mekanik ve enerji dönüşüm sistemleri, motor test ünitesi , malzeme test sistemleri (çekme test cihazı, basma test cihazı, yorulma test cihazı)vb.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Otomotiv öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ilgili ve bu alanda başarılı,
– El ve gözlerini eş güdümle kullanabilen,
– Şekil, uzay ilişkilerini görebilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, dikkatli,titiz
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli,
– Girişimci,
– Mekanik ilgisi olan kimseler olmaları gerekir


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Otomotiv Öğretmeni sınıf, atölye, fabrika gibi kapalı alanda görev yapar. Çalışma ortamı zaman zaman gürültülü kirli ve yağlı ortamlar olabilir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Meslek elemanları, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, vb. okullarda, uçak bakımı teknisyenliği gövde-motor öğretmeni olarak atanmaktadırlar.
– Otomotivle ilgili çeşitli endüstriyel kuruluşlarda (ör. Renault, Tofaş, Toyota, vb.) ve taşıt servis merkezlerinde teknik eleman ve eğitici olarak çalışabilmektedirler.
– Kendi işyerlerini açabilirler.
– Bu alanda yetişen elemanlara duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu nedenle mezunların işsizlik sorunu olmadığı söylenebilir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin teknik eğitim fakültelerinin “Otomotiv Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavın’nda (ÖSS) “Otomotiv Öğretmenliği” lisans programı için yeterli Sayısal-1 (SAY-1) puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Otomotiv Öğretmenliği” ile ilgili en az lisans programını tercih etmek gerekmektedir.
– Meslek Liselerinin Endüstriyel Mekanik, Endüstriyel Otomasyon Tekn.(Elektronik), Endüstriyel Otomasyon Tekn. (Mekanik/Makine), Makine, Mekatronik, Makine Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, Gemi makineleri, Deniz Araçları Yapımı, Hidrolik ve Pnömatik, Hidrolik ve Pnömatik Teknolojisi, Otomotiv Teknolojisi, İş Makineleri, İş Makineleri Bakım ve Onarımı, İş Makineleri Operatörlüğü, Uçak bakım, Uçak bakım teknisyenliği ve Gövde Motor, Uçak Bakım teknisyenliği ve havayolu Teknisyenliği (Gövde Motor), Uçak Motorları, Uçak Motorları Bakım ve Onarımı, bölüm mezunları (OSYM) tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (OSS) kazanıp “Otomotiv Öğretmenliği” lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğim eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince ;
-Genel Kültür Dersleri,
-Yanmalı Isı Transferleri ve Akışkanlar Mekaniği,
-İmalat İşlemleri,
-İçten Motor Tekniği,
-Elektrik Elektronik Bilgisi,
-Dinamik,
-Cisimlerin Dayanımı,
-Bilgisayar Destekli Çizim,
-Şasi Aktarma Organları,
-Oto Elektrik ve Elektroniği,
-Otomotiv Ölçme Tekniği,
-Motor Termodinamiği,
-Otomotiv Makine İşlemleri ,
-Motor Test Teknikleri,
-Taşıtlarda Mekanik Titreşimler,
-Motor Dinamiği,
-Mesleki ve Teknik Eğitime Giriş ,
-Birey ve Öğrenim Metotları Vb. Dersleri verilmektedir
Ayrıca 60 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
– Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir. (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.)
– Üniversitelerde lisans üstü eğitimden sonra araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanını alabilirler.
– Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
– Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir. Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here