Patent mi Faydalı Model mi

İnsanlar arasında patentin iyi ve yararlı bir belge faydalı modelin ise
güçsüz ve işe yaramaz olduğu yönünde bir algı gözlüyoruz. Bu yanlış bir düşünme
biçimidir.
Patentin biraz daha basit bir uygulaması olarak görebiliriz
faydalı model tescilini. Aralarındaki temel fark patent tescilinde araştırma
inceleme yapılarak buluş özelliği aranması faydalı model de sadece yenilik
özelliğinin aranmasıdır.


Patent ve faydalı modellerde suç ve ceza tanımlamaları aynı kanun hükmünde
kararname maddelerine dayanılarak verilir.
Faydalı model tescillerinin
kalkınmada önemi çok büyüktür. Bu sistemi bulan Almanya, Japonya ve Güney Kore
çok büyük gelişmeler göstermiş, dünyanın en önde gelen bilgi merkezlerinden
olmuşlardır.


Gelişmekte olan bir ülkede araştırmacıların hemen patent üretmeleri
beklenmez, patente giden yolda önceki bilginin araştırılarak çözümlenmesi süreci
mutlak gereklidir. Faydalı model tescili bu geçiş döneminde küçük buluşlar için
bir korunma aracı olarak son derece yararlı bir uygulamadır.


Türkiye’de de faydalı model korumasının başladığı 1995 yılından buyana
başvuru sayısı giderek artmakta ve zaman içinde bu etkiyle patent tescili sayısı
da artış yoluna girmektedir. 2010 yılında ilk kez yapılan patent tescili
başvurusu sayısı faydalı model tescili sayısından fazla oldu.


Buluş yapanlar buluşlarının teknik düzeyine göre hangi koruma yarar
getirecekse ona yönelerek en güçlü korumayı sağlayabilirler.
Yücel
Yılmaz
www.optimumpatent.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here