Patentler içinde yeni fikir aramak

Patent tescilinin asıl amacı bilginin kolay ulaşılabilir şekilde bir merkezde
toplanmasıdır. Herhangi bir konuda tekniğin geldiği en son aşamayı patent
tescillerine bakarak görebiliriz. Ticari olarak değerlenebilecek yeni ürünler
arayan girişimciler, çözemediği bir teknik problem bulunan üreticiler yayınlanan
patentler arasında sorunlarını kolayca çözebilirler.


Önceki yazılarda gösterdiğimiz araştırma yollarını kullanarak neredeyse tüm
patentlere ulaşmak mümkün.


Patentler yalnızca tescilin kesinleştiği ülkelerde geçerli olduğundan diğer
ülkeler için kullanılabilir kamusal bilgilerdir. Yalnızca Amerika Birleşik
Devletleri’nde devam etmekte olan bir patent tescili Türkiye’de korumaya sahip
olmadığından Türkiye için herkese açık kamusal bir bilgiye dönüşmüştür.


Patentler arasında yeni fikirler yada ürünler araştırmanın hem araştırana hem
de sisteme yararı olacaktır. Hatta Türkiye’de koruması devam etmekte olan
patentler için de lisans yoluyla patent sahibine de yararı olabilir.


Yücel yılmaz
www.optimumpatent.com

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here