Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikeri

Park ve bahçe peyzajının yapılması, bakımı ve onarımı ile buralarda yetişecek süs bitkilerinin yetiştirilmesi, korunması, pazarlanması işlerinde peyzaj mimarının gözetiminde görev alan kişidir.

GÖREVLER
Peyzaj mimarı tarafından tasarlanmış projelerin keşifi ile çizimini yapar,
Topluma açık yeşil (dinlenme) alanlar ve spor tesisleri oluşturulmasında metraj çıkarma ve fiyatlandırma hizmetleri verir, bu alanların bakım–onarım işlerinde görev alır,
Peyzaja yönelik inşaat faaliyetleri, süs havuzları gibi donatı elemanlarının uygulanmasını denetler,
Kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan peyzaj çalışmalarının hakediş dosyalarını hazırlar,
Peyzaj uygulamalarında ana materyal olarak kullanılan her türlü ağaç, ağaççık, çalı, yıllık ve çok yıllık bitkilerin üretimi, günlük bakımı, zararlılarla mücadelesi ve hasat işlemleri ile satış işlemlerini yapar ya da yapılmasını sağlar,
Arazide yürütülen çalışmalar sırasında işçileri yönlendirir, uygulamaları takip eder ve puantaj tutar,
İşçi sağlığı ve iş güvenliği açısından mesleğin gereklerini yerine getirir

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

Her türlü tarımsal alet ve makineler (çim biçme makinesi, budama makası ve makineleri, çapa traktörleri, toprak tesviye aletleri vb.),
Her türlü teknik çizim araç-gereci (çeşitli kalemler,çeşitli kağıtlar, çizim takımları vb.),
Her türlü büro makineleri(bilgisayar,ozalit/fotokopi makinası vb.),
Teknik çizime yönelik bilgisayar programları.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri olmak isteyenlerin;
Biyolojiye ilgili,
Zihinde canlandırma ve çizim yeteneği olan,
Şekil ve mekan ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
Estetik görüş sahibi,
Doğal yaşam, çevre ve sanata karşı ilgili,
Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
Bedence sağlıklı ve dayanıklı kimseler olmaları gerekir.
Ayrıca yaratıcılık meslekte başarıyı artırıcı bir özelliktir.

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

Peyzaj uygulama ve süs bitkileri teknikeri yaptığı işin aşamalarına göre değişik yer ve koşullarda çalışmaktadır. Bunlar kısaca;
Büro ortamı: Çizim ve projelendirme etapları için gerekli araç gereçle donatılmış aydınlık,temiz ve sessiz ortamlardır. Bu mekanda çalışmalar genellikle oturarak gerçekleştirilir.
Arazi çalışmaları: İnşai ve bitkisel uygulamaların gerçekleştirildiği yer dış mekanlardır. Arazinin en uygun nasıl kullanılması gerektiğinin belirlenmesi, bitki dikimi için zemin çalışmaları, bitki yükleme, beton döktürme, taş döşettirme vb. işler açık havada çalışılmasını gerektirir.Genellikle ayakta çalışılır. Çok sıcak ve çok soğuk hava koşulları bitki ve inşaata uygun olmadığından bu meslekte arazi çalışmaları sıklıkla ilkbahar (Nisan-Mayıs-Haziran) ve sonbahar (Eylül-Ekim-Kasım) aylarında yapılmaktadır. Çalışma ortamı tozlu, çamurlu, ıslak ve gürültülü olabilmektedir.
Sera ve fidanlık gibi üretim alanları: Seralarda süs bitkilerinin ve kesme çiçek olarak kullanılan bitki türlerinin, fidanlıklarda ise genellikle çok yıllık ağaç ve ağaççıkların üretimi ve bakımı yapılır. Bu alanlar arazi koşullarına göre nispeten daha korunaklı ve temizdir. Hem oturarak hem ayakta çalışılabilir.
Bu meslekte bankalar, iş merkezi gibi yerlerin iç mekanlarındaki bitkiler ile spor tesislerindeki yeşil alanların periyodik bakım hizmetlerini de vermek mümkündür.
Meslek elemanları peyzaj mimarı, ziraat/inşaat mühendisi, mimar ve arazi sahipleri ile iletişim halinde çalışırlar.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerleri belediye, araştırma merkezi, İller Bankası, tarımsal araştırma enstitüsü, fidanlık gibi kamu kuruluşları ile özel sektöre ait süs bitkisi yetiştiren sera ve fidanlıklar, inşaat veya mimarlık büroları ile peyzaj hizmetleri veren firmalarda iş bulabilirler.
Meslek kendi işini kurmaya da son derece elverişlidir. Genelde çok fazla sermayeye ihtiyaç duyulmadığından kırsal alan veya çevre düzenlemesi hizmetleri, periyodik bakım-onarım gibi hizmetleri vermek üzere büro açılabilir. Ayrıca süs bitkisi üretmek için sera veya fidanlık kurabilir. Ancak sera inşası ve fidanlık oluşturmak büro açmaya nazaran daha fazla sermaye gerektirecektir.
Hızlı ve sağlıksız kentleşme, endüstriyel faaliyetlerin doğaya verdiği zarar ve tabii kaynakların azalması gibi nedenler ve bunlarla ilgili araştırrmalar son yıllarda tüm dünyada doğal yaşama ve ekolojiye olan ilgiyi arttırarak “çevre koruma” kavramına dikkat çekmektedir. İnsanlar daha yeşil, daha temiz, daha estetik ve kendilerinin daha sağlıklı ve sosyal olabilecekleri ortamları tercih etmektedirler. Bu da peyzaj mimarlığından sonra ülkemiz için yeni sayılabilecek bu dalda yetişmiş elemanlara olan talebi artıracaktır. Yurtdışında geniş uygulama alanları olan bu meslekte, önümüzdeki yıllarda ülkemizin Avrupa Birliği’ne girmesinden sonra standartların eşitlenmesiyle olumlu gelişmeler beklenmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri” ile “Peyzaj”Peyzaj ve Çevre Tasarımı önlisans programlarında verilmektedir.

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

Meslek eğitimine sınavsız ve sınavlı olmak üzere iki şekilde başlanabilir.Bunlar için;
Meslek liselerinin; Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi,Zeytin Teknolojisi, Ziraat alan/kol/bölümlerinden mezun olanlar gerekli şartları taşımaları halinde “Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri ” “Peyzaj” ve “Peyzaj ve Süs Bitkileri” ön lisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Kontenjan durumuna göre yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa, tercih listelerinde ilgili programa yer vermişlerse ÖSS Eşit Ağırlık-1 (EA-1) puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

Eğitimin süresi 2 yıldır. (4 yarıyıl)
Eğitim süresince dersler teorik ve uygulama ağırlıklı olarak yapılmaktadır. Peyzaj mimarlığı uygulamaları ve süs bitkilerinin üretimi hizmetlerini veren nitelikli ara eleman yetiştirmek için, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi gibi genel kültür derslerinin yanında;
I.Yarıyıl : Ölçme, Botanik, Seracılık I, Matematik, Teknik Resim I, Bilgisayar …
II.Yarıyıl : Süs Bitkileri Yetiştirmenin Temel İlkeleri, Temel Tasar, Ekoloji, Alet ve İnşaat Bilgisi, Sulama, Seracılık II….
III.Yarıyıl: Gübreleme, Peyzaj Donatı Elemanları, Kesme Çiçek, İç Mekan Süs Bitkileri ….
IV.Yarıyıl: Ağaç ve Çalılar, Peyzaj Yapı Malzemeleri, Röleve ve Aplikasyon, Örtü Bitkileri ve Çimler, Genel Ekonomi ve Pazarlama, Keşif ve Metraj gibi mesleki dersler verilmektedir.
Bu mesleğim eğitiminde uygulama çok önemlidir. Meslek derslerinin herbirinin okul süresince içerde %40 zorunlu uygulaması vardır. Ayrıca yaz aylarında 36 işgünü dış staj yaptırılır.
MESLEKTE İLERLEME
Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerleri başarılı olduğu takdirde işyerinin büyüklüğüne göre amir, şef, şef yardımcısı vb. düzeyde sorumluluklar alabilirler. Peyzaj Uygulama ve Süs Bitkileri Teknikerliği önlisans programı mezunları ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde;
Peyzaj Mimarlığı,
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi
Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması,
Ziraat Mühendisliği lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.

Çalışırken, beceriye bağlı olarak bilgisayar destekli dizayn programlarında, çeşitli donatı elemanlarının tasarımı ve imalatında, ihale dosyalarının oluşturulması ve hakedişlerin düzenlenmesi konularında yada çeşitli süs bitkileri ve kesme çiçek türlerinin üretimi ve ıslahı konusunda uzmanlaşma sağlanabilir. İşyerinin şekline göre şef veya kontrolör konumuna gelinebilir.

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

Mesleki eğitim süresince isteyen öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun sağlamış olduğu öğrenim kredisi ve yurt hizmetlerinden faydalanırlar. Bazı kamu kurumları ile özel işyerleri veya vakıfların sağladığı burslardan da yararlanabilirler.

Ayrıca eğitim süresince kendi yetenek ve arzularına göre, mimarlık büroları ile sera ve fidanlıklarda part-time çalışarak az da olsa bir gelir elde edilebilmektedir.

Kamu sektöründe işe başlayanlar 10. derecenin 2. kademesinden yasalarla belirlenen ücreti alırlar. Özel sektörde çalışanlar ise yetenek ve özelliklerine göre ücretlendirilmektedir. İlk işe girişte asgari ücret sözkonusu olup, tecrübeye göre asgari ücretin 2 katına kadar çıkabilmektedir.

Kendi işyerinde çalışanların kazançları da sektördeki gelişmelere, piyasanın o sıradaki durumuna ve kişinin başarısına bağlıdır. Hizmete olan talep ekonomik gelişmişlik ile çok yakından ilgili olduğundan şu anda turistik yörelerde ve büyük şehirlerde iş bulma olanağı ve kazanç daha yüksektir.

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

1 YORUM

  1. bölümümü cok sevıyorum . çok eglenceli bır o kadarda geleceği olan bır bolum . herkese tavsıye ederım.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here