Plastik İşleme Teknisyeni

Plastik kalıplama makinelerine kalıpları bağlayan, plastik malzemelerin özelliliklerine göre makinelerin ayarını yapan, bu makinelerle plastik ürün elde eden, plastik kalıplama makineleri ve üzerindeki tüm sistemlerin bakımını kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.


GÖREVLER
– İş organizasyonu yapar,
– Hammadde hazırlar,
– Plastik enjeksiyon kalıplama makinelerini kullanıma hazır hale getirir,
– Plastik profil ekstrüzyon kalıplama makinelerini kullanıma hazır hale getirir,
– Plastik film ekstrüzyon makinelerini kullanıma hazır hale getirir,
– Vakum kalıplama makinelerini kullanıma hazır hale getirmek
– Döndürme (rotasyonel) kalıplama makinelerini kullanıma hazır hale getirir,
– Plastik şişirme kalıplama makinelerini kullanıma hazır hale getirir,
– El tesviyeciliği yapar,
– Teknik resim çizer,
– Plastik kalıplama makineleri ve üzerindeki sistemlerin bakımını yapar,
– Ürün kontrolü yapar,
– Mesleki eğitime ilişkin faaliyetleri yürütür.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


– Talaşlı üretim tezgahları; torna tezgahı, freze tezgahı, taşlama tezgahı, matkap tezgahı,
– Plastik işleme makineleri; plastik enjeksiyon makineleri, eksrüder makineleri, plastik kırma makineleri, plastik kurutma makineleri, vakumlama, rotasyon makineleri,
– Sertlik ölçme cihazı, renk ölçme cihazı, kopma-çekme deney cihazları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER


Plastik İşleme Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Makine parçaları arasındaki ilişkiyi görebilen,
– Aletlerle ve malzemelerle çalışmaktan hoşlanan,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Rutin işlerden sıkılmayan,
– Dikkatli ve tedbirli
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


– Çalışma ortamı gürültülü ve kokulu olabilir.
– Yapılan iş ayakta olmayı gerektirdiği kadar oturmayı da gerektirir.
– Bu mesleği yürütenler birinci derecede alet makine ve malzemelerle ilgilidirler. Birlikte görev yaptıkları kimselerle iletişim kurarlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


– Meslek lisesini bitirenler kamu ve özel işyerlerinde çalışabilirler.
– Dünya ekonomisinde ve sanayisinde önemli bir yer tutan ülkemizde de yeni yeni gelişmekte olan plastik sektöründe, meslek elemanlarının iş bulma olanakları oldukça yüksektir.
– Ayrıca Gümrük Birliğine geçişin ve Avrupa Birliği ile bütünleşme çalışmaları doğrultusunda, plastik ürünlerinin uluslar arası piyasalarda daha fazla yer alabilmesi için sektörün rekabet gücünün olması gerekmektedir. Kaliteli üretim yeterli bilgi ve beceri ile donatılmış, yetişmiş insan gerektirir. Bu nedenle, plastik işleme teknisyenlerine talep artacaktır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
– Mesleğin eğitimi endüstri meslek liselerinin Plastik İşleme bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liseleri, teknik liseler, anadolu meslek liseleri ve anadolu teknik liselerinin Plastik Teknolojisi alanı Plastik Teknolojisi alanı Plastik dalında verilmeye başlamıştır.
– Ayrıca yaygın meslekî ve teknik eğitim programları yoluyla da bu alan/dalda eğitim almak isteyenlere örgün eğitime denk mesleki eğitim verilebilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Meslek liselerine girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olmak,
– Anadolu meslek ve anadolu teknik liselerine girebilmek için ise ilköğretim okullarının 6–7–8. sınıflarında yapılacak olan “Seviye Belirleme Sınavlarının” (SBS) sonucuna, yıl sonu ders ortalamaları ile belirlenen Yıl Sonu Başarı Puanının (YBP) eklenmesi ile elde edilecek olan yeterli Genel Orta Öğretim Yerleştirme Puanına (G-OYP) sahip olmak gerekmektedir.
– Ortaöğretim kurumlarında; ders yılı sonunda veya ortalama yükseltme sınavları sonucuna göre 10 uncu sınıfa geçen ve teknik liseye geçiş şartlarını taşıyanlar teknik lise programlarına geçiş için başvurabilir. Teknik lise programına geçmek isteyen öğrencilerden gerekli koşulları taşıyanların başvuru formları, kurum müdürlüğünce onaylanarak ders kesiminden ortalama yükseltme sınavlarının bitimini izleyen beş iş günü içinde öğrencilere verilir.Teknik lise ve doğrudan alana kayıt yapılan programlar dışındaki mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;
a) 10 uncu sınıfa geçen öğrenciler, alan seçimi için ders kesiminden itibaren ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavlarının bitimini izleyen onuncu iş günü çalışma saati bitimine kadar öğrenim görmek istediği meslek alanının bulunduğu kurum müdürlüğüne başvururlar.
b) Başvuru süresi sonunda öğrenciler, Alana Yöneltme Tavsiye Formu ve Öğrenci Tercihlerini Değerlendirme ve Yerleştirme Formu kullanılarak belirlenen alana yerleştirme puanı esas olmak üzere tercih ettikleri alanlara göre sıralanırlar. Alana yerleştirmede, ilgili alanın kontenjanı göz önünde bulundurulur. Bu puanlara göre yapılacak sıralama ile kontenjan kadar öğrencinin asıl ve yedek olmak üzere listeleri düzenlenir. Alana geçiş yapacak öğrencilerin kayıt-kabulleri, ağustos ayının üçüncü haftasında başlayıp ay sonuna kadar bitirilecek şekilde planlanır ve yıllık çalışma takviminde gösterilir


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Mesleğin eğitim süresi meslek liselerinde 4 yıldır. Ortak 9.sınıfın sonunda meslek lisesine geçiş yapan öğrencinin alanı belirlenir. Alanda yer alan tüm dallara yönelik ortak yeterlikleri kazandıran dersler ağırlıklı olarak 10. sınıfta verilmektedir. 11. ve 12. sınıfta diplomaya götüren dala ait yeterlikleri içeren dersler yer almaktadır. 10. sınıfın sonunda, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlar, okulun donanımı, öğretmen ve fizikî kapasitesi ile öğrencilerin mesleki yeterlikleri de dikkate alınarak dal seçimi yapılır. Meslek liselerinin plastik işleme dalında genel kültür derslerinin yanı sıra;
– 9. Sınıflarda Tanıtım yönlendirme
– 10. Sınıflarda Temel Beceriler, Bilgisayarla Çizim, Teknik Resim, Bilgisayar Destekli Çizim, Hidrolik Pnömatik, Mesleki Gelişim
– 11-12. Polimer Laboratuvarı, Geri Dönüşüm Teknolojisi, Plastik Enjeksiyon Teknolojisi, Plastik Ekstruzyon Teknolojisi, Plastik Film Teknolojisi, Plastik Şişirme Teknolojisi, Plastik Vakum Teknolojisi, Rotasyonel Kalıplama Teknolojisi, Termoset Kalıplama Teknolojisi gibi dersleri almaktadırlar. Öğrenciler 12 sınıfta okulda aldıkları 2 günlük mesleki eğitimlerinin yanı sıra, İşletmelerde üç gün süre ile İşletmelerde Beceri Eğitimi Dersi görürler.


MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin Plastik Teknolojisi alanı Plastik İşleme dalından mezun olanlar istedikleri takdirde Boya Teknolojisi, Endüstri Bitkileri Yetiştirme ve Değerlendirme, Fermantasyon, Fermantasyon Teknikerliği, Hasat Sonrası Teknolojisi, Kağıt ve Kağıt İşleme Teknolojisi, Kimya, Kimya Teknolojisi, Kozmetik Teknolojisi, Maden, Lastik – Plastik, Lastik ve Plastik Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Petrol Sondajı ve Üretimi, Plastik Teknolojisi, Rafineri ve Petrokimya, Selüloz ve Kağıtçılık, Selüloz ve Kağıt Teknolojisi, Şeker Teknolojisi, Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık, Tarımsal Laboratuvar, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Yalıtım Teknolojisi, Yağ Endüstrisi önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Özel işyerlerinde çalışanlar tecrübe ve deneyimlerine göre kalite kontrol şefi, atölye şefi, bölüm şefi vb. adlar altında çalışabilmektedirler. Kendi adlarına işyeri açabilmektedirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim kanununa göre öğrenciler işyerinde yapılan uygulamalı eğitimde, asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret almaktadırlar. İşletmelerde eğitim gören öğrenciler iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmakta olup, sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.
İşletmelerin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
– Plastik İşleme Teknisyenleri piyasada asgari ücretin 2-3 katı kadar ücret almaktadırlar.
– Kendi işyerini açanlar yaptıkları iş oranına göre ücret almaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here