Pratisyen hekim (tıp doktoru)

İnsan sağlığının korunması için önlemler alan, hastalıklara tanı koyan, tıbbi ve cerrahi girişimlerde bulunarak hastalığın tedavisini sağlayan kişidir.


GÖREVLER


Pratisyen hekimler genel olarak aynı görevi yaparlar. Ancak çalıştıkları ortamın şartlarına, özelliklerine göre bazen farklı görevleri de yerine getirebilirler. Pratisyen hekimler, birinci basamak denilen sağlık kuruluşlarında, örneğin sağlık ocağında görev yaparlar. Sağlık kuruluşlarına başvuran kişilere ilk olarak tanıyı koyan, gerekli koruyucu ve tedavi edici müdahalede bulunan pratisyen hekimlerdir. Görevleri geniş kapsamlı olup, şöyle özetlenebilir.
– Hastayı muayene bölümüne alır, hastanın şikayetlerini sorar,
– Steteskopla hastaların sırtını ve göğsünü dinler, tansiyon aletini hastanın koluna bağlar, tansiyonunu ölçer,
– Erken tanı konulduğunda ilerlemesi önlenebilen hastalıkların erken tanısını koyar,
– Sağlıklı bebekleri ve erişkinleri hastalıklardan korumak için aşılama hizmetleri verir,
– Hastanın durumuna göre özel testler veya röntgen incelemesini yaptırır, incelemelerin sonucunu tahlil eder,
– Hastaların, yeniden sağlıklarına kavuşmaları bakımından tavsiyelerde bulunur, reçete yazarak ilaç verir,
– Muayene edilen hastaların hastalıklarının, verilen ya da tavsiye edilen tedavilerin kayıtlarını tutar,
– İş kazası, trafik kazası, ölüm ve yaralanma gibi olayları hastanede görevli polise bildirir ve gerekli raporları düzenler,
– Aile planlaması konusunda danışmanlık yapar ve nasıl uygulayacağını öğretir,
– Sorumlu olduğu hastane veya tıp servislerini idare eder,
– Bulaşıcı hastalık çıktığı zaman gerekli önlemleri almak için çalışmalar yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Steteskop,
– Kalp elektrocihazı,
– Refleks çekici,
– Dil baskısı,
– Tansiyon aleti,
– Otoskop (kulak muayene aleti),
– Oftalmopkop (göz muayene aleti),
– Beden termometresi,
– Laboratuar alet ve malzemeleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Çok üstün bir akademik yeteneğe ve belleğe sahip,
– Kimya ve biyoloji konularına ilgili ve bu alanlarda başarılı,
– İnsanlara karşı saygılı, onların duygularını anlayabilen,
– Olayları derinliğine araştırma merakı duyabilen,
– Okumayı seven, meslek yaşamı boyunca tıptaki yenilikleri izleme sorumluluğu üstlenebilecek,
– Temizliğe özen gösteren, dikkatli, sabırlı, gerektiğinde fedakarlıktan kaçınmayan,
– Elleri, görme, işitme organları sağlam, ruhsal durumunda bozukluk olmayan,
– Yaralardan, pis kokulardan rahatsız olmayan, soğukkanlı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Pratisyen hekimler özel ve resmi hastanelerde, dispanserlerde, klinik, muayenehane vb. yerlerde görev yaparlar. Çalışma ortamı genellikle temizdir. Hekimlerin çalışma saatleri düzensizdir. Hafta sonu ve gece nöbetleri vardır. Acil hastalar için günün her saatinde göreve çağrılabilirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Ülkemizde, sağlık personeline, özellikle de pratisyen hekime çok ihtiyaç vardır. Halen ülkemizde 70.000 dolayında hekim vardır. Bunların yarısından biraz fazlası pratisyen, geri kalanı uzman hekimdir. Günümüzde hekimlerin iş bulmaları diğer mesleklere kıyasla daha kolay olmakla birlikte, hekim sayısının giderek artmasına bağlı olarak iş bulmaları da giderek güçleşmektedir.
– Pratisyen hekimler sağlık ocakları, Ana Çocuk Sağlığı Merkezleri, Verem Savaş Dispanserleri, SSK dispanserleri, Kurum Hekimlikleri, Devlet hastanelerinin acil servisleri, özel hastane ve polikliniklerde hekim ve yönetici olarak çalışabilirler.
– Özellikle 1980 sonrası tıp fakültelerinden yılda yaklaşık olarak 5000 doktor mezun olmaktadır. Ülkemizde hızlı bir şekilde artan doktor sayısına oranla, sağlık kuruluşları ve hastanelerde aynı oranda artış olmamaktadır. Bu duruma bir de son yıllarda zorunlu hizmet uygulamasının kaldırılmış olması eklenince, hekimler ciddi bir şekilde işsizlik sorunu ile karşı karşıya kalmışlardır.
– Günümüzde özellikle büyük şehirlerde sağlık ocaklarının, özel muayenehanelerin, özel hastanelerin ve kamu hastanelerinin sayısı artmaktadır. Bu kuruluşlardan en çok kamu hastanelerin de yığılma vardır. Ancak kamuda çalışan hekimlerin çoğunluğu da özel hastane ve muayenehanelerde ek görev almaktadırlar. Bu durumda çalışan bir doktor birden fazla kuruluşta çalışırken yeni mezun olmuş hekimler iş bulmakta zorluk çekmektedirler. Yeni mezun doktorların yoğun olarak özel hastanelerde ve özel muayenehanelerde görev aldıkları görülmektedir.
– Son yıllarda Sağlık Bakanlığı planları kapsamında bulunan Aile Hekimliği uygulamaları ile insan topluluklarının tedavilerinin daha kolay yapılabileceği, böylece hekimlerin bir kısmının iş bulma sorunlarına çözüm getirilebileceği düşünülmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı tıp fakültelerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Tıp” lisans programı için yeterli Sayısal “(SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Tıp” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Tıp fakültelerinde eğitim teorik ve uygulamalı olarak 6 yıldır, uzmanlık eğitimi süresi ise 2-5 yıl arasında değişmektedir.
Tıp fakültesinde; 1. yıl içinde fizik, kimya gibi fen dersleri, ayrıca bazı tıp fakültelerinde tıbba başlangıç olmak üzere hücrenin yapısı ve görevleriyle ilgili dersler okutulmaktadır.
2. ve 3. sınıflarda insan vücudunun anatomisi ve fizyolojisi (yapısı ve işleyişi) ile hastalıklardan korunma ve tedavi dersleri işlenir. 4. ve 5. sınıflarda hastane içinde hasta başı eğitimleri (klinik stajlar) yapılır. Altıncı sınıfta tıp öğrencisine “intern” adı verilir. İnternler eğitim hastanesinde bir hekim gibi çalışarak iş başında eğitim görürler.
Stajlar sırasında, hasta muayene ederler, tedavi yöntemlerini uygulamasını öğrenirler, ameliyatlara girerler, yaralara dikiş atarlar, doğum yaptırma, aşı yapma, kan alma, enjeksiyon yapma, laboratuar incelemeleri, acil vakalara yaklaşım ve müdahale gibi konularda uygulamalı eğitim görürler.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra uzmanlık yapabilir, araştırma görevlisi olabilir veya akademik kariyer yapabilirler.
Tıp çok geniş bir alandır. Uzmanlaşmanın erken başladığı alanların başında gelir.
Pratisyen hekim olan kimse ÖSYM tarafından yapılan “Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)”nda başarılı olduğu takdirde, tıpta uzmanlık gerektiren alanlardan birinde uzmanlaşabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Türk Eğitim Vakfı gibi yardım Kurumları tarafından verilen öğrenci kredisinden isteyen ve durumu uygun olan öğrenciler yararlanabilirler.
Tıp fakültelerini 6 yıl okuyup bitirenler Pratisyen hekim olarak devletin belirlediği maaşla çalışırlar. Pratisyen Hekim olan kişiler, ÖSYM tarafından yapılan ” Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı “nda başarılı oldukları takdirde değişik alanlardan birinde uzmanlık eğitimi alırlar. Bu durumdaki hekimlerin resmi görevleri dışında serbest çalışma imkanları da olduğu için, iyi bir kazanç elde etme şansına sahiplerdir. Kazancın oranı biraz da kişinin çalıştığı kente ve bilgi-becerisine göre değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
”¢ İlgili eğitim kurumları,
”¢ Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Danışma Merkezi,
”¢ Bünyesinde Meslek Danışma Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

  1. YHA BN CERRAH OLMAK İSTİYORUM EĞER TUS SINAVINI KAZANAMAZSM PRATİSYEN HEKİM (TIP DOKTORU) OLAK İSTMYRM EĞER OLURSAM TEKRAR NASIL SINAVA GİRİCEM? herzaman doktorları izleyip yeni şeyler öğreniyorum..ellerimde titremiyor ameliyat edebilirim :)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here