Radyo, Televizyon ve Elektronik Cihazlar Bakım-Onarımcısı

Radyo veya televizyon alıcılarının tamir işlerini atölyede veya kullanıldığı yerde yapan kişidir.

GÖREVLER
– Onarılacak radyo veya televizyonun şemasını inceler,
– Çeşitli ölçme aletleri kullanarak bozukluğun kaynağını saptar,
– Bozuk parçayı onarır veya yerine yenisini takar,
– Kablo bağlantılarını yeniler veya yeniden lehim yapar,
– Alıcı cihazın ses ve/veya görüntüsünü ayarlar,
– Alıcı cihazın antenini kurar ve ayarlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Tornavida, yan keski, pense, kargaburun, cımbız, mengene, eğe, çekiç, testere, bireyiz, lehim emici pompası, avometre, sinyal izleyici, kontrol kalemi, transistör test aletleri, patern jeneratörü, anahtar takımı, tabanca havya ve doğru akım güç kaynağı.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Fen bilimlerinde başarılı,
– El ve parmaklarını ustalıkla kullanabilen,
– Renkleri ayırdebilen,
– Görme ve işitme organları sağlam kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Radyo ve televizyon tamircileri atölyelerde görev yaparlar. Çalışma alanı genellikle elektrikle aydınlatılmış, dış uyarıcılardan yalıtılmış mekanlardır. Çalışmalar genellikle ayakta yürütülür. Kişi birinci derecede alet ve malzeme ile ilgilidir. Zaman zaman diğer meslektaşları ve iş sahipleri ile iletişim kurması gerekir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Meslek elemanları, radyo-televizyon tamir atölyelerinde, tamir ve bakım servislerinde iş bulabilmektedirler,
– Endüstride özel ve resmi kuruluşlarda, küçük ve büyük iş alanlarında radyo televizyon tamirciliğinin yanı sıra genel elektronikle ilgili bölümlerde çalışabilirler. Ayrıca bu alanda imalat, bakım ve onarım servisleri kurabilirler,
– Belli bir bilgi ve beceri düzeyine ulaştıklarında ve gerekli sermayeyi sağlayabildiklerinde işyeri açıp işveren olarak çalışabilirler. Genelde, piyasada, kendi işyerini açarak mesleği sürdürenlere daha sıkça rastlanmaktadır,
– İşyerleri, kendi yetiştirdikleri elemanları tercih etmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
– Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Elektrik-Elektronik Teknolojisi” alanı “Görüntü ve Ses Sistemleri” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinde aynı alan ve meslek dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri bulmak ve işveren ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gerekmektedir.
Meslek lisesinde mesleğin eğitimini görmek için ilköğretim okulu mezunu olmak ve meslek liselerine giriş şartlarını taşımak gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Radyo televizyon tamirciliği mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 3 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1,5 yıldır. Meslek liselerinde ise mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Pratik eğitim işletmelerde gerçekleştirilmekte olup, haftanın bir günü teorik eğitim mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir.
Mesleki eğitim merkezlerinde;
Teorik eğitimde; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi gibi derslerin yanında Elektronik Bilgisi, Ses Frekans Tekniği, Radyoculuk Bilgisi, Endüstriyel Elektronik, Televizyon Tekniği, Mesleki ve Teknik Resim dersleri verilir.
Pratik eğitimde; aletleri kullanmasını, bakımını, arızalı parçaları değiştirmeyi, direnç ölçüm işleri yapmayı, devre elemanlarını okumayı, anten tesisatı kurmayı, açık ve kapalı solo tesisatı kurmayı öğrenir.


MESLEKTE İLERLEME
– Çıraklık eğitimini tamamlayanlar “Kalfalık” sınavına alınırlar ve başarılı olanlar kalfa olarak ustalık eğitimine katılabilirler.
– Ustalık eğitimi 176 saat olup; ekonomi, işletme bilgisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş ve insan ilişkileri, muhasebe, sigorta ve vergi mevzuatı, çalışma hukuku ve ileri meslek bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Usta olmak için, kalfalık döneminde yapılan eğitim genel olarak yoğunlaştırılmış kurslar şeklinde uygulanmaktadır. (Bu kursa katılanlar) kalfa olarak 3 yıl çalıştıktan sonra, katılmayanlar ise 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına girebilmektedirler. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık belgesine sahip meslek erbabı, işyerinde sanatını yanında çalışan çıraklara öğretmek amacıyla mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik “İş Pedagojisi” kursuna katılıp, “Usta Öğretici” unvanı alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
– Meslek lisesi mezunları da, doğrudan ustalık sınavına girebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– İşletmelerde meslek eğitimi yapan endüstri meslek lisesi 10. Ve 11. sınıf öğrencileri yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
– Çıraklık eğitimi süresince, işverenlerce çıraklara asgari ücretin %30′ u oranında bir ücret ödenmektedir.
– Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
– Mesleki bilgilerini geliştirene kadar, en az asgari ücret düzeyinde bir ücret almaktadırlar.
– Kendi işyerlerini kurduklarında ise, ücret iş kapasitelerine bağlı olarak değişmekle beraber asgari ücretin 3-4 katı veya daha fazla bir gelire sahip olabilmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Meslek Elemanları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here