Radyo ve Televizyon Muhabiri

Haber kaynakları ile ilişki kurarak sürekli haber toplayan, gerektiğinde olayları yerinde izleyen, haberi yazılı veya sözlü olarak bağlı bulunduğu radyo veya televizyon kurumuna ileten kişidir.


GÖREVLER
Radyo televizyon muhabirleri ilgilendikleri olaylara göre siyasal, sosyal, ekonomi, spor ve eğlence gibi alanlarda uzmanlaşmaktadırlar. Ancak hangi alanla ilgilenirlerse ilgilensinler bir radyo ve televizyon muhabiri şu görevleri yerine getirir;
– Haber kaynaklarından kendisine iletilen haberleri okur, bunları önemine göre sıraya koyar ve derinliğine incelenmesi uygun görülen olaylar için bir gündem oluşturur,
– Bir olayla ilgili olarak haber toplamak için, en doğru ve ayrıntılı haberi alabileceği haber kaynaklarını belirler,
– Görüşeceği kişileri telefonla arayarak isteğini belirtir ve randevu ister,
– Kameraman ünitesi ile ilişki kurar ve görüşmenin yayınlanacağı yeri ve saati belirtir,
– Haber alacağı kişiye soracağı soruları hazırlar,
– Kararlaştırılan saatte haber kaynağı ile görüşmesini yapar, görüntüleri kameramana kaydettirir,
– Haberi yazar ve amirine onaylatır,
– Gerektiğinde kitap, kaset vb. kaynaklardan arşiv taraması yapar.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Ses kayıt cihazları (teyp vb.),
– Ses montaj aletleri,
– Bilgisayar,
– Fax, Teleks,
– Çeşitli kırtasiye malzemeleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Radyo televizyon muhabiri olmak isteyenlerin;
– Normalin üstünde sözel yeteneğe sahip,
– Sosyal olaylara ilgili,
– Derinliğine araştırma merakı olan,
– Başkaları ile iyi ilişki kurabilen kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık mesleki başarıyı artırıcı etkendir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Radyo televizyon muhabirlerinin çalışma ortamları çok değişkendir. Olayın niteliğine göre açık, kapalı, gürültülü, tozlu ve hatta tehlikeli olabilir. Muhabirlerin haberlerini yazdıkları büro ortamı çok sayıda kişinin çalıştığı gürültülü bir ortamdır. Muhabirler birinci derecede insanlarla etkileşim halinde görev yaparlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Radyo TV muhabirleri, TRT Kurumunun bütün kanallarında (radyo ve TV), özel televizyon kanallarında, özel radyolarda, yerli ve yabancı haber ajanslarında görev yapabilirler.
– Olayların geçtiği her yerde (arazi, konferans salonu, sokak, cadde vb.),
– Bürolarda,
– Montaj stüdyosunda çalışırlar.


TV kanallarının artmasıyla birlikte mesleğe olan ihtiyaç sürekli artış göstermektedir. Ancak ilgili üniversite mezunlarının haricinde diğer 4 yıllık yüksekokul mezunlarının da mesleğe geçişleri mümkün olduğundan ve mesleğe geçiş için birkaç aşamalı yarışma sınavı gerektiğinden oldukça zor elde edilebilecek bir meslektir.
İnsanların bilgilenme ve haber alma ihtiyaçları sürekli var olduğundan, toplum hayatında bu meslek önemli bir yer tutmakta ve teknolojinin sürekli gelişmesiyle haberi daha hızlı ve modern yöntemlerle ulaştırmak mümkün olmaktadır. (Örn: Modern kayıt ve montaj stüdyoları vb.) Televizyon kanallarının sayısının sürekli artması mesleğe olan ihtiyacı arttırmaktadır.
MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Muhabirlik mesleğinin eğitimi için 4 yıllık lisans mezunu olmak yeterlidir. Ancak, bu mesleğin eğitimi çoğunlukla Halkla ilişkiler ve Tanıtım, Radyo, Televizyon ve Sinema, İletişim Sanatları vb. bölüm mezunlarının bu alanda çalıştıkları gözlenmektedir.
Ayrıca, TRT’de verilen hizmet öncesi eğitimler, Anadolu Teknik Liseleri, Anadolu Meslek Liseleri Radyo-TV bölümleri de bu mesleğin eğitim yerleri arasındadır.
MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) İletişim Fakültesi – “Radyo Televizyon ve Sinema”, İletişim Fakültesi – Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarından biri için Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) yeterli “Sözel-2 (SÖZ-2)” puan almak,
Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, e-Ticaret, Film Yapım Teknikleri, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Halkla İlişkiler, Halkla ilişkiler ve Reklamcılık, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, İnternet ile Pazarlama, Masaüstü Yayıncılık, Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Pazarlama/ Pazarlama ve Satış, Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi, Piyasa Araştırmaları ve Pazarlama, Piyasa Araştırmaları ve Reklamcılık, Radyo ve Televizyon Yayımcılığı, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Bilgisayar Destekli Yayıncılık, Reklamcılık Yönetimi, Satış ve Reklam Yönetimi, Satış Yönetimi, Sekreterlik, Sosyal Bilimler, Televizyon Yapım ve Yönetimi, Televizyon ve Radyo Programcılığı, Tıbbi Mümessillik ve Pazarlama, Tasarım ve Basım-Yayımcılık Ön Lisans programlarından mezun olduklarında ÖSYM tarafından yapılan dikey geçiş sınavında başarılı olduklarında “Radyo Televizyon ve Sinema, Halkla ilişkiler ve Tanıtım, İletişim Sanatları” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Anadolu Teknik Liseleri Radyo-Televizyon bölümüne girebilmek için ilköğretim mezunu olmak ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavını kazanmak gerekmektedir.
İletişim Fakülteleri Radyo -TV ve Sinema bölümlerinde eğitim süresi 4 yıldır.
MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
– İdari kadrolara geçiş mümkün olabilmektedir. Bu da uzun bir iş tecrübesi gerektirmektedir. (Müdür yardımcısı, müdür vb.)
– Yabancı dil bilgisi kişinin dış ülkelerde görev almasını sağlayabilir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– İletişim fakültelerinde öğrenime devam eden öğrencilere istedikleri takdirde yüksek öğrenim ve katkı (harç) kredisi ödenmektedir.
– TRT’de 6 aylık hizmet-içi eğitim süresince meslek adaylarına ücret ödenmemektedir.
– Bu meslekte ücretler, çalışılan yer ve deneyime göre değişiklik göstermekte olup, TRT’de radyo-TV muhabiri olarak çalışanların ücreti ile özel televizyon kanallarında çalışanların ücreti farklılık göstermektedir. TRT’de görev yapanlar yaklaşık asgari ücretin 4 katı civarında ücret alırlar. Özel televizyonlarda ise anlaşmaya bağlı olarak asgari ücretin 10 katı kadar ücret alabilmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here