Rakiplerinizin İşini Nasıl Alırsınız?

Rakibinizin Üstünlüğünü Köreltin: Üstün oldukları alanlarda rakiplerinizden daha iyi performans gösterin. Daha iyi müşteri bilgilendirme sistemi kurun. Tedarikçi, değiştirme maliyeti engellerini kaldırın. Pazardaki fikirleri belirleyenleri kazanın.


Daha İyi Değer Sunun: Aşağıdaki üç değer disiplininden hangilerini seçeceğinizi belirleyin. Müşterilere daha düşük toplam maliyet, daha üstün ürün kalitesi sunmak ve müşteri sadakatini sağlamak için operasyonel mükemmelliğe mi odaklanmak istiyorsunuz? Aşağıdaki 3 kuralı izleyin:


-Zirve sonuçları elde etmek için gerekli disipline uyum sağlayabilmek amacıyla şirketinizin işletme modelini yeniden tasarlamalısınız.


-Diğer iki disiplin alanında şirketinizin sektör ortalamasına uygun performans gösterdiğini garantilemelisiniz.


-Şirketinizin önerdiği değeri yıldan yıla geliştirmek için demir yumruklu bir politikaya adanmalısınız. Bu üç değer disipline inovasyonu dahil etmenin yolları şunlardır:


Ürün Liderliği: Vurgu teknoloji üzerine olmalıdır.


Müşteri Sadakati: İnovasyon çabaları şirketin sorun çözme uzmanlığını genişletmek ve derinleştirmek ve müşteriler için iyi sonuçlar elde etmeye içkin riskleri yönetmeye odaklanmalıdır.


Pazar Payını Satın Almanın Yolu:


Dertop Etme Tekniği: Büyük bir girişim yaratmak için bölümlenmiş bir sektörde hızla şirketler satın alın. Bir rakibi satın alın ve müşteri tabanını tamamen kendinizinkine entegre edin. Alınan şirketin bırakabileceği bütün izleri silin. Bunun yerine en düşük maliyetle yeni müşteriler toplayın.


Pazar payını arttırmak için yapılan birleşmeler, şu 3 koşul varsa anlamlıdır:


Fiyat Primi: Satın alınan müşterinin birim maliyetinin çalınacak müşterinin maliyetinden düşük olması çok önemlidir.


İşletme Modeli: Satın alınan şirkete mas edilecek işletme modeli sağlam ve zinde olmalıdır.


Entegrasyon: Yönetim nasıl entegre olacağını bilir.


Kaynak: Michael Treacy’nin “İki Haneli Büyüme” adlı kitabından alınmıştır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here