Reklam Tabelacısı

Bir hizmet veya bir ürünün geniş halk kitlelerine duyurulması amacıyla üzerinde tanıtıcı, açıklayıcı yazı ve şekiller bulunan çeşitli maddelerden yapılmış reklam tabelasının dizayn, imal ve montaj işlerini yapan kişidir.


GÖREVLER
– Yaptırılacak işle ilgili siparişi alır,
– Kullanılacak araç ve malzemeleri belirler,
– Yapılacak işinin şekil ve yazı dizaynını oluşturur,
– Dizayn edilen görüntüyü elle veya bilgisayar ortamında folyolordan keser,
– Yapılacak tabelanın kaba imalatını yapar veya yaptırır,
– Kesilen folyoları imalatı bitmiş tabelaya sabitler,
– Bitirilen tabelayı istenilen yere monte eder.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Bilgisayar ve yazıcısı,
– Çizim programları,
– Görüntü taramak için Scaner,
– Folyo kesici (Cutter Plotter),
– Sac, demir, tahta, bakır alüminyum vb. tabela malzemeleri,
– Boya ve malzemeleri,
– Yapıştırıcılar,
– Montaj malzemeleri,
– Sac kıvırma ve sac kesme makineleri,
– Plexi-alüminyum-ithal PVC malzemeleri,
– Dijital resim ve baskı makinesi.

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Şekil ilişkileri ve renk algısı gelişmiş,
– Göz ve ellerini eş güdümlü kullanabilen,
– Dikkatli,
– El ve parmak becerisi yüksek,
– Ayrıntıyı algılayabilen,
– Yaratıcı,
– Değişik görüş ve yeniliklere açık kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Meslek elemanları ofis (büro) ve yarı açık atölye ortamında çalışırlar. Çalışma ortamı büroda ışıklı, temiz ve genelde sessizdir. Bitirilen tabelanın montajı genellikle açık havada yapıldığından yazın sıcak, kışın soğuk ortamlarda çalışılır. Atölye ortamı ise havadar, yüksek tavanlı, zaman zamanda gürültülüdür. İşyerinde müşteriler ve diğer çalışanlarla iletişim içerisindedirler. Birinci derecede simgelerle uğraşırlar.
ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanlarının çalışma alanları özel sektör olup, reklam şirketleri ile büyük marketlerin dekorasyon bölümleridir. Sermaye imkanı olanların kendi işlerini kurma imkanları da mevcuttur.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleki eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinin Reklam Tabelacılığı alanının altında yer alan Reklam Tabelacılığı dalında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık
sözleşmesi imzalamak gereklidir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Reklam tabelacılığı mesleğinin eğitim süresi ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Haftada bir gün okulda teorik, beş gün işyerinde pratik eğitim şeklinde yapılır.
– Mesleki Eğitim Merkezinde yapılan teorik öğretimin 1/3’ ü genel kültür dersleri, 2/3’ ü ise meslek bilgisi derslerinden oluşur.
Eğitim boyunca; Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi, Din Kültürü ve Meslek Ahlakı , Mesleki Bilgisayar gibi genel kültür dersleri ile Ortak Beceri, Sipariş Alma, Tabela, Plaket ve Damga gibi dal meslek derslerini alırlar.
MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 2 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Eğitim esnasında işletmelerde çıraklık eğitimi gören çırak öğrencilere, işverenlerce yaşlarına uygun olarak asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere aylık ücret ödenmektedir.
– Çıraklık eğitimi boyunca öğrencilerin iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe ödenmektedir.
– Mesleki eğitim süresince öğrencilik haklarından yararlanırlar.
Bu meslekte çalışanlar yapılan işteki başarı, yaratıcılık ve performanslarına ve işyerinin durumuna göre asgari ücretin 2-3 katı arasında ücret alabilirler.
Müstakil işveren olarak çalışanların ise oldukça yüksek gelir elde etmeleri mümkündür.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here