Reprodüksiyon Ve Klişe Teknisyeni

Baskı yolu ile çoğaltılması istenen kitap, dergi, broşür, gazete, afiş vb. materyalin, yazar veya tertipleyeni tarafından hazırlanmış orijinalinden; filme çekerek, bilgisayar ortamında film kartına ters çıktı alarak, renk ayırımı yaparak baskıya esas kalıpları (klişe) hazırlayan kişidir.


GÖREVLER
– Basılması istenen materyalleri (asıl örnekleri) özelliklerine göre sınıflandırır,
– Repro tekniğinde kullanılan filmler arasında en uygun olanını seçer,
– Kamerayı istenilen baskı boyutlarına göre ayarlar,
– Kamerayı ayarlayarak filmi çeker,
– Çekilen filmde istenmeyen kısımların çıkartılması ve leke izlerinin giderilmesi için rötuş yapar,
– Klişeyi çinko klişe emülsiyon dökümünden önce “0” numara su zımparası ile iyice temizler,
– Klişe kopya eriği hazırlar,
– Filmin emülsiyonu ile çinkonun emülsiyonunun çakıştırılması için pozlandırma yapar, klişeyi akar su altına tutarak, poz görmeyen yerdeki emülsiyonu yıkar,
– Pozlandırmadan sonra filmi banyo eder,
– Çinko yüzeyinde kalan emülsiyonu daha da sertleştirmek için şap banyosu yapar,
– Asite dayanabilecek duruma gelmesi için emülsiyonu pişirir,
– Klişenin rötuşunu yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Kamera,
– Kontakt şase,
– Çeşitli filmler (kırmızıya duyarsız filmler),
– Banyo küvet düzeni ya da banyo makinesi,
– Banyo kontrolü için gri skala,
– Şap banyosu, pişirme banyosu,
– Rötuş için çelik kazıma kalemi,
– Kopya eriyiği,
– Negatif kağıtlar,
– Boya fırçası, ışıklı masa,
– Ölçekli kaplar, hesap cetveli,
– Register (Delgi sistemi),
– Renk ayırım filtreleri,
– Makas, gönye, rapido, şablon kalıpları,
– Çinko ve alimünyum levha,
– Bilgisayar ve mesleki programlar,
– Scanner cihazı (optik tarayıcı),
– Renk scalası.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Reprodüksiyon ve Klişe Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Gözleri ve elleri sağlam, bunları eşgüdümle kullanabilen,
– Şekilleri ayrıntıları ile algılayabilen,
– Renkleri ayırdedebilen,
– Düzenli, tertipli
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Meslek elemanları matbaalarda, ayakta ve genellikle tek başlarına çalışırlar. İşlemlerin çoğu, aydınlık ortamdaki elektronik sistemlerde (scanner ve bilgisayar) tamamlanmaktadır. Sadece elektronik film çıkışı ve kamera agrandizör gibi işlemler kırmızı ışık altında yapılmaktadır. Filmleri banyo ederken zaman zaman karanlık odada çalışabilirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI


Günümüzde, bu bölümden mezun olanların işsiz kalma sorunları yoktur. Ancak, teknolojideki hızlı değişim ve gelişmelerle, bu meslekte otomasyona doğru hızlı bir geçişin başladığı, dolayısıyla da, gelecekte bu meslekte istihdam edilecek eleman sayısının azalacağı görülmektedir.


Reprodüksiyon ve Klişe Teknisyenliği günümüzde değişime uğrayan meslek alanlarından olup günümüzde masa üstü yayıncılık ve renk ayırımcılığı adı altında bir bütün olarak faaliyet göstermektedir. Reprodüksiyon işlemlerinde kullanılan kameraların yerini gelişmiş bilgisayarlar ve elektronik renk ayırım sistemleri almıştır.


Bu nedenle yeni teknolojik bilgilere sahip elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER


Mesleğin eğitimi; meslek liselerinin Reprodüksiyon ve Klişe bölümünde verilmekte iken, yeni uygulamaya göre bu bölümün adı Matbaa alanı Baskı Öncesi Operatörü dalı olarak değiştirilmiş olup, bakınız Baskı Öncesi Operatörü/Dizgi Teknisyeni meslek bilgi dosyası. Bu dosyadaki eğitimle ilgili bilgiler bu değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI


Bu okullara girebilmek için ilköğretim okulu mezunu olup, meslek liseleri giriş koşullarını taşımak gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ


Endüstri meslek liselerinde eğitim süresi 4 yıldır. Öğrenci;
1. Sınıfta; genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.
1. Sınıfta; Teknik Resim, Genel Matbaa, Meslek Bilgisi ve Atölye dersleri görür.
Bu sınıfta öğrenciler; baskı işlerinde kullanılan; kağıt,mürekkep gibi malzemeleri tanır. Dizgi, Tipo ve Ofset Baskı, Tiftruk Baskı, Serigrafi Baskı, Ciltleme ve Özel Baskı yöntemleri hakkında temel bilgileri kazanır. Reprodüksiyonu tanır, reprodüksiyonda kullanılan optik cihazları, reprodüksiyon orijinallerini, ışığa duyarlı malzemeleri, etkileşimlerini, reprodüksiyon kuralları, fotoğrafik banyoları, reprodüksiyonda rötüş tanır, öğrenir ve uygulamalarını yapar.
2. Sınıfta; Meslek Bilgisi, Atölye ile Pikaj-Montaj derslerini görür.
Bu sınıfta öğrenciler; çok renkli, yarım ton, tramlı reprodüksiyon yöntemlerini, difüzyon transfer tekniklerini, çok renkli yarım ton orijinallerin reprodüksiyon işlerini, montaj, reprodüksiyonda prova sistemlerini, pikaj-montaj malzeme ve aletini tanır, öğrenir, sayfa düzenleme, mizampaj işlemlerini öğrenir, bilgisayarla pikaj-montaj yapma bilgi ve becerilerini kazanır.
3. Sınıfta; Meslek Bilgisi, Renk Bilgisi, Maliyet, Atölye ve Grafik derslerini görür.
4. Sınıfta; Meslek Bilgisi, Renk Bilgisi, Maliyet ve Grafik derslerini okulda, atölye derslerini haftanın 3 günü alanlarıyla ilgili gittikleri işletmelerde, beceri eğitimi adı altında görürler.
Bu sınıfta öğrenciler; renk bilgisi, matbaa mürekkepleri, hammaddeleri, kuruması ve basım problemlerini tanır ve öğrenir. Optik tarayıcı (Scanner), masa üstü yayıncılık, otomatik film banyo makineleri, baskı sistemleri ve kalıpları, film stüdyoları, matbaa işlemlerinde maliyet muhasebesi, grafik sanatı, yazı karakterleri, tipografik uygulamalar, sayfa düzenlemeleri konularında bilgi ve beceri kazanır.


MESLEKTE İLERLEME


Meslek liselerinin Reprodüksiyon ve Klişe bölümünden mezun olanlar istedikleri takdirde, Açıkhava Reklam Ürünleri ve Serigrafi, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Matbaacılık, Serigrafi, Tasarım ve Basım-Yayımcılık önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.


Ayrıca, mezunlar ÖSYM tarafından yapılan ÖSS’ye girip başarılı olmaları ve üniversitelerin Matbaa Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRETLER


Meslek liselerinin son sınıfında işletmelerde yapılan uygulama sırasında öğrencilere asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere işverence ücret verilir. İş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigorta primleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanır.


İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.


Eğitim bittikten sonra; kendini yetiştirme durumuna, deneyime ve çalışılan yerle yapılan anlaşmaya bağlı olarak elde edilen gelir değişmektedir. Ancak en az kazanç asgari geçim seviyesinin üzerinde olmaktadır. Kendi işyerini kurabilme imkanı olanlar daha iyi gelir elde edebilmektedirler.DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER


– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here