Resim Grafik Öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, resim / grafik ile ilgili eğitim veren kişidir.
GÖREVLER


Resim / grafik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Resim / grafik öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER


– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar,
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV, video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Resim / grafik öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Resim / grafik öğretmeni olmak isteyenlerin:
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Renk ve şekilleri en ince ayrıntıları ile algılayabilen,
– Hayal gücü zengin, yaratıcı ve genel kültürü olan,
– Tasarımlarını çizgilerle ifade edebilen,
– Planlama ve koordine etme yeteneği olan, konusunda bilgi verebilen,
– Estetik görüş sahibi, güzel sanatlara karşı ilgili ve bu alanda başarılı,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı
kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI


Resim / grafik öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı temiz, zaman zaman gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek liselerinde Grafik ve Resim branşlarında öğretmen olarak çalışmaktadırlar. Kuyumculuk, Takı Tasarımı, Moda Tasarımı alanlarının uygulamalı resim alan derslerini, Bütün alanlarda Temel Sanat Eğitimi, Mesleki Resim, Teknik Resim, Sanat Etkinliklerini İzleme, Resim, Resim-İş, Grafik, Desen, Estetik, Tekstil Konfeksiyon, Kuyumculuk Teknolojisi, Ayakkabı Teknolojisi alanlarının resim alanı ile ilgili derslerini, Grafik ve Fotoğraf alanının Grafik alanının ortak dersleri, Radyo- televizyon alanının Grafik-Animasyon dalının ortak dersleri, Sanat ve Tasarım alanının Dekoratif Sanatlar alanının ortak derslerini vermektedirler.
– Özel sektörde eğitici veya grafiker olarak görev alabilirler.
– İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Önceki yıllarda “Uygulamalı Resim Öğretmenliği, Mesleki Resim Öğretmenliği ve Grafik Öğretmenliği” lisans programını bitirenler de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Resim / Grafik Öğretmeni olarak atanabilirler.


Ayrıca üniversitelerin “Grafik Bölümü/Anasanat Dalı ve Resim” programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan / açılacak Pedagojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Resim / Grafik Öğretmeni olarak atanabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) Özel Yetenek Sınavına katılmak için gerekli baraj puan almak,
– Özel yetenek sınavına katılarak başarılı olmak gerekmektedir.


Bilgisayar Destekli Yayıncılık, İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılık, Masaüstü Yayıncılık, Matbaacılık, Matbaacılık ve Baskı Teknikleri, “Fotoğrafçılık”, “Fotoğrafçılık ve Kameramanlık”, “Grafik”, Grafik “Tasarımı”,“Serigrafi” Tasarım ev Basım-Yayımcılık, ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde, “Grafik Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim boyunca;
– Mesleki ve teknik bilgi ile yaratıcılığını birleştirerek, yeni tasarımlar yapmasını,
– Tasarımlara uygun baskı yöntemlerini kullanmasını,
– Yeni bir ürünün tanıtımına yönelik projeler geliştirmesini,
– Baskı tekniklerinin bütününü,
– Kullandığı makine araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapmasını öğrenir.
– Eğitim süresince; Temel Sanat Eğitimi, Grafik Tasarım Uygulama, Desen, Yazı, Tipografi, Fotoğraf, Teknik Resim, Estetik, Sanat Tarihi, Bilgisayar Grafiği, Tasarım Psikolojisi, Tasarım Teorisi ve Yöntemler, Grafik-Tasarım ve Uygulama, Tanıtım Grafiği, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Genel Öğretim Metodları gibi dersler okutulmaktadır.
Fakülte son sınıfta öğrenciler okullarda öğretmenlik uygulaması yaparlar.
MESLEKTE İLERLEME
– Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
– Çalıştıkları okullarda veya Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde idari kademelere yükselebilirler.
– Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde eğitim yöneticiliği yapabilirler.
BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
– Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanabilirler.


– Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan ve yeni göreve başlayan öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar.
– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– M.E.B. Personel Genel Müdürlüğü,
– M.E.B. Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here