Sanat Tarihi Öğretmeni

Yaratıcılığın ve hayal gücünün en güzel ifade şekli olan sanatın doğuşu aslında insanlığın doğuşu ile başlıyor. Sanat tarihi öğretmenleri de çalıştıkları kurumlarda öğrencilerine sanat tarihi ile ilgili eğitimler veriyorlar.
Sanat Tarihi Öğretmeni
3 dk
Son güncellenme: 23/12/2019

Sanat Tarihi Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

Sanat tarihi eğitimi ile hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yöntemler kullandırılarak kazandırılacağı M.E.B. tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatlar kapsamında belirtiliyor. Bu program ve mevzuatlara bağlı kalmak kaydı ile sanat tarihi öğretmenlerinin görevleri şu şekilde sıralanabiliyor:

 • Eğitim verecek olduğu grubun düzeyine uygun olacak şekilde bir çalışma planı yapmak,
 • Kendi dersine ayrılmış olan ders saatleri içerisinde bu planı uygulayıp öğrencilerine alanı ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak,
 • Öğrencilerinin başarılarını değerlendirmek ve başarılarının artmasını sağlayacak önlemler almak,
 • Eğitici kol çalışmalarında görev alıp öğrencilerinin yeteneklerini geliştirmeye yönelik etkinlikler düzenlemek,
 • Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve sorunlarının çözümlerine yardımcı olmak,
 • Alanı ile ilgili olan gelişmeleri yakından izlemek, bunların öğretim programlarına yansıtılabilmesi için ilgilere önerilerde bulunmak,
 • Nöbetçi olduğu günlerde okulun düzeninin ve disiplininin sağlanmasına katkıda bulunmak,
 • Sınıf öğretmeni olarak öğrencilerinin alan ve ders seçmelerine yardımcı olmak, yönetimle aralarında bir köprü oluşturmak.

Sanat tarihi öğretmenleri görevlerini yerine getirirken yıllık müfredat programı, günlük çalışma planı, not defteri, yoklama defteri, ders kitapları, sanat ansiklopedileri, slaytlar, projektörler, videolar, okul ve ders araç gereçlerinden yararlanabiliyorlar. 

Sanat Tarihi Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Özellikler Nelerdir?

Sanat tarihi öğretmenlerinin hem alanları hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili belli nitelikleri taşımaları gerekiyor. Bu doğrultuda sanat tarihi öğretmeni olacak kişilerin;

 • Resim, heykel ve mimarlık gibi görsel sanat eserlerinin özellikleri ve tarihsel gelişimleri ile ilgili, 
 • Düşüncelerini karşısındaki kişilere açık ve etkileyici bir şekilde aktarabilen,
 • Öğrencileri için iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen, 
 • Dikkatli ve işine gereken özeni gösteren,
 • Mesleğinin sorunlarına karşı ilgili ve bunlara dair çözüm yolları bulmaya çalışan,
 • İnsanlarla iyi iletişim kurabilme özelliği bulunan,
 • Uyarıcılar arasındaki farklılıkları algılayabilen,
 • Analitik düşünme yeteceğine sahip,
 • Sevecen, sabırlı ve hoşgörülü,
 • Öğrencilerinin duygularını ve düşüncelerini anlayabilen,
 • Kendini geliştirme konusunda istekli,
 • Coşkulu ve yaratıcı kişiler olması gerekiyor.

Sanat Tarihi Öğretmeni Olmak İçin Alınması Gereken Eğitimler Nelerdir?

Sanat tarihi programı ile hem ülkemizde hem de dünyada üretilmiş bulunan sanat eserlerinin kronolojik olarak gelişimi ve yöresel boyutlardaki incelemesinin yapılması amaçlanıyor. 

Sanat tarihi öğretmeni olmak için eğitim alan kişilerin gördüğü belli başlı dersler arasında;

İslam sanatı, Batı’nın ve çağımızın sanatı, teknik resim, Türk süsleme sanatları, eleştiri ve yöntem bilim, fotoğrafçılık, minyatür sanatı, Anadolu Türk mimarisi, İslamiyet öncesi Türk sanatı, Türk - İslam el sanatları, mimari çizim, Osmanlıca, Bizans sanatı, seminer, Arkeoloji, Selçuklu ve beylikler dönemi sanat tarihi, Osmanlı tarihi, klasik dönem Osmanlı mimarisi gibi dersler yer alıyor. 

Üniversitelerin Edebiyat Fakülteleri’nin ve Fen - Edebiyat Fakülteleri’nin Sanat Tarihi ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı mezunu olan kişilerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı ya da Milli Eğitim Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile açılan Pedagojik Formasyon Programı’nı başarı ile tamamlayanlar liselerde ve dengi okullarda sanat tarihi öğretmeni olarak görev yapabiliyorlar.

Sanat tarihi öğretmeni olmayı sağlayan meslek eğitimine başlayabilmek için kişinin lise ya da dengi okul mezunu olması ve ÖSYS (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi) Kılavuzu’nda belirtilen şartları taşıması gerekiyor. Mesleğin 4 yıllık eğitim süresi boyunca öğrenciler ağırlıklı olarak mesleki dersleri görüyorlar. Sanat tarihi alanındaki eğitimlerini başarı ile tamamlayan kişiler Lisans Diploması almaya hak kazanıyorlar. 

Sanat tarihi alanında bahsedilen eğitimleri almaya devam eden öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredilerinin yanı sıra diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanan kredi ve burs olanaklarından ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun yurt hizmetlerinden yararlanabiliyorlar. Ayrıca bunlar dışında farklı kurum ve kuruluşların sağlamakta olduğu burslardan da faydalanabiliyorlar. 

Sanat Tarihi Öğretmenlerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

Sanat tarihi öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda ve sınıf ortamında görev yapıyorlar. Sanat tarihi, müze eğitimi, çağdaş dünya sanatı, inşaat teknolojisi alanı restorasyon dal dersleri ve modülleri ile Türk resim heykel sanatı derslerini verebiliyorlar. 

Lisans eğitimleri sonunda öğretmen olarak atanan kişiler 657 sayılı Devlet Memurları Yasası kapsamında 9. derece 1. kademeden göreve başlıyorlar. Belirlenmiş aylık ücretlerinin yanı sıra yan ödemeler ve ek ders ücretleri gibi imkanlardan da yararlanabiliyorlar. Ayrıca her yıl okullar açılmadan önce tüm öğretmenlere yapılan eğitim - öğretim tazminatı ödemesini de alıyorlar. 

Bununla birlikte özellikle son yıllarda sanat tarihi öğretmenlerine neredeyse hiç atama yapılmaması bu alandan mezun olan ve atanmayı bekleyen çok sayıda kişinin bulunmasına neden oluyor. Bu nedenle sanat tarihi eğitimi almak isteyen kişiler iş bulma olasılıklarının çok yüksek olamaması nedeni ile farklı alanlara yönelmeyi tercih edebiliyorlar.

Sanat tarihi programlarını bitiren kişiler Sanat Tarihçisi unvanını alıyorlar ve minyatür, resim, mimarlık eserleri gibi eserleri değerlendirip tanıtıyor, halka sanata karşı sevginin ve bilincin gelişebilmesi, tarihi eser kaçakçılığına karşı uyanık olunması için konferanslar verip yayınlar yapabiliyorlar. 

Lisans eğitimini tamamlayan kişiler yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak akademik kariyer yapabiliyorlar. Bu kişiler yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanları alıp öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürebiliyorlar. 

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslek okullarında görev alan sanat tarihi öğretmenleri Müdür, Müdür Yardımcısı gibi unvanlarla idarecilik de yapabiliyorlar. Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen müfettişlik sınavlarında başarılı olmaları durumunda alanlarında müfettişlik görevini yerine getirebiliyorlar. Ayrıca yine yapılan sınavlarda başarılı oldukları takdirde başöğretmen ve uzman öğretmen de olabiliyorlar. 

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.