Savcı

Herhangi bir suretle haberdar olduğu suçlara bizzat veya emniyet kuvvetleri yardımıyla el koyup, lehte veya aleyhte tüm delilleri toplayarak olay hakkında kamu davası açıp açmamaya karar veren, açılan kamu davalarında iddia makamını temsil eden, adli görevleri yanında idari görevleri de bulunan kamu görevlisidir.


GÖREVLER


– Ağır cezalık suçlar ile kanunda kamu davası açılması gerektiği belirtilen konularda şikayetçi olsun veya olmasın hazırlık soruşturmasını yapar, kamu davası açar,
– Kanıt toplar ve sanığı sorguya çeker,
– Ölüm olaylarında cesetlerin adli muayenesini yaptırır,
– İddianame hazırlar ve yargı kararlarını yerine getirir,
– Suçtan zarar gören kişilerin ve toplumun haklarını savunur,
– Medeni hukuku ilgilendiren, kanundan doğan bazı davaları açar (Derneğin veya vakfın hukuken ortadan kaldırılması, evlenmeye itiraz vs.).


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Büro malzemeleri,
– Dava dosyaları,
– Cübbe,
– Delil teşkil eden eşyalar,
– Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzükleri ve yönetmelikleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Savcı olmak isteyenlerin;
– Sözel akıl yürütme ve ikna gücüne,
– Kuvvetli bir belleğe sahip,
– Araştırmacı, titiz, dikkatli ve düzenli,
– İnsanlarla rahat iletişim kurabilen, zor koşullarda yılmadan çalışabilen,
– Cesaretli, sabırlı, soğukkanlı,
– Bedence sağlam kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Genellikle bürolarda ve mahkemelerde çalışırlar. Ancak, suçla ilgili araştırma yapmak için olay mahallinde ve olumsuz koşullarda da çalışmak zorunda kalabilirler. Keşif, otopsi, tespit gibi durumlarda açık havada görev yapabilirler. Sorumluluk isteyen, yoğun iş yükü bulunan stresli bir meslektir. Atama nedeniyle sık sık yer değiştirme söz konusudur. Çalışırken; hakim, kaymakam, vali, yerel yöneticiler ve vatandaşlarla iletişim halindedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Günümüzde yeterli sayıda savcının çalıştığını söylemek olası değildir. Nüfusun hızlı artışı, yeni mahkemelerin açılması bunların yanında ekonomik, siyasal ve sosyal değişmeler sonucu çıkan olaylar ve işlenen suçlar savcıların iş yoğunluğunu artırmaktadır.
Adalet mekanizmasının daha hızlı, adil ve dengeli işleyebilmesi için iş yoğunluğunun azaltılması gerekir. Bunun çözümü ise diğer faktörlerle birlikte daha fazla savcının göreve atanmasıyla mümkün olacaktır.
Bu mesleği seçmiş olan kişilerin, Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı dışında çalışma olanağı yoktur. Kişinin savcı olarak kendine ait işyeri açması veya özel sektörde çalışması mümkün değildir.
Mesleğe ilk girişte görev yerleri, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca yapılacak ad çekme yöntemiyle belirlenir. Daha sonra bölge esasına göre atanmaları söz konusudur.

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı Hukuk fakültelerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Hukuk Fakültesi” lisans programı için yeterli “Eşit Ağırlıklı-2 (EA-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Hukuk Fakültesi” lisans programı ile ilgili bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların ( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin ön eğitimi lise ve dengi okul sonrası 4 yıldır.
Savcı olabilmek için, Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu hakimlik ve savcılık sınavını kazanmak, 2 yıl hakim ve savcıların yanında staj görmek gerekir.
Hukuk Fakültesi öğrencileri 4 yıl boyunca aşağıda belirtilen meslek derslerini görürler.
1. sınıfta: Hukuk Başlangıcı, Medeni Hukuk, Roma Hukuku, Anayasa Hukuku, İktisat, Siyasi Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, Yabancı Dil,
2. sınıfta: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Devletler Umumi Hukuku, Türk Hukuk Tarihi, Maliye,
3. sınıfta: Borçlar Hukuku, Eşya Hukuku, Ticaret Hukuku 1, Medeni Usul Hukuku, Ceza Hukuku, Hukuk Felsefesi, Sosyoloji, Vergi Hukuku,
4. sınıfta: Miras Hukuku, Devletler Hususi Hukuku, Ticaret Hukuku 2, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İcra İflas Hukuku, Genel Kamu Hukuku, Adli Tıp, Ceza Usul Hukuku.


MESLEKTE İLERLEME
Çeşitli il ve ilçelerde Cumhuriyet savcısı olarak göreve başlayanlar, daha sonra Cumhuriyet başsavcı vekili, Cumhuriyet başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet savcısı, Danıştay savcısı ve Adalet Bakanlığı merkez kuruluşlarında idari görevlerde bulunabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim sırasında yurtkur’un verdiği öğrenim ve katı (harç) kredisinden yararlanır. Kurumun yurt hizmetlerinden faydalanır. Bunlarla birlikte çeşitli kurum ve kuruluşların burs imkanlarından yararlanır.
Hukuk fakültesini bitirerek savcılık sınavını kazananların ise, Hakim ve Savcılar Kanununa göre atamaları yapılır ve aynı kanunla belirlenen derece ve kademeden aylık ücret alırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.
– Adalet Bakanlığı,
– İlgili eğitim kurumları,
– Barolar Birliği,
– Meslek odaları,

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here