Savunma ve güvenlik meslek elemanı

Kamu-Özel kurum / kuruluşların ve şahısların can,mal ve huzurunu sağlamak için gözetim, denetim ve kontrol yaparak asayiş ve güvenliği sağlayan kişidir.


GÖREVLER


– Yakın çevreyi gözetim altında tutarak sorumluluk verilen güvenli bölgesinde kurallara uyulmasını sağlar,
– Ziyaretçi ve personel giriş ve çıkış kayıtlarını tutar,
– Refakat hizmetlerini yapar,
– Görev yerinde güvenliği sağlamak amacı ile arama yapar,
– Tanımlanmış alanların farklı amaçlarla kullanılmasını engeller,
– Olası suçu önlemek amacıyla çalışmalar yapar, suçluyu yakalar ve adalete teslim eder,
– Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçmelerini sağlar,
– Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçmelerini sağlar,
– Görev alanında, haklarında yakalama, tutuklama veya mahkûmiyet kararı bulunan kişileri yakalama ve arama,
– Yangın, deprem gibi tabii afet durumlarında ve imdat istenmesi halinde görev alanındaki işyeri ve konutlara girme. tesislerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme, bu kişilerin üstlerini dedektörle arama, eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme.
– Genel kolluk kuvvetlerine derhal bildirmek şartıyla, aramalar sırasında suç teşkil eden veya delil olabilecek ya da suç teşkil etmemekle birlikte tehlike doğurabilecek eşyayı emanete alır,
– Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır,
– Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalar,
– Olay yerini ve delilleri koruma altına alır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Kamera, telsiz, dedektör, X-Ray Cihazı vb. güvenlik ve savunma araç ve gereçleri


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Savunma ve Güvenlik Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;
Saygılı ve kibar,
Fiziksel, psikolojik ve zihinsel sağlığı yerinde, dayanıklı,
Güçlü ve sportif vücut yapısına sahip,
Uzun süre ayakta durabilen,
Giyim ve davranışına özen gösteren,
Güvenilir, sır tutabilen,
İş ayrıntılarına dikkat eden, çabuk karar verebilen, tedbirli,
Olaylar karşısında sakin ve soğukkanlı davranabilen,
Dikkatli, atak, çevik ve cesur, sorumluluk sahibi,kimseler olması gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Savunma ve Güvenlik Meslek Elemanı, genellikle ayakta ve hareket halindedir. Çevreyi gözlemleyerek çalışır. Plan ve program yapan, güvenlik araçlarını kullanan (Kamera vb.) savunma ve güvenlik meslek elemanı oturararak çalışır. Çalıştığı mekana göre kalabalık/sessiz/açık veya kapalı ortamda çalışabilir. Birinci derecede insanlar, olay ve detaylarla ilgilidir. Çalıştığı yer ve mekana göre çalışma ortamı ve koşulları değişebilir


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de suç işleme oranlarındaki artış, terör olaylarının yaygınlaşması gibi durumlar yanında stratejik önem de taşıyan sanayi tesislerinin pek çoğunun özel sektöre geçmesi, önceleri devlet tarafından yürütülen güvenlik hizmetlerinin daha kapsamlı olarak ele alınması gerekliliğini doğurmuştur.
Geçen süre içinde ülkemizde güvenlik hizmetleri veren kuruluşlar, dünya güvenlik sektöründeki gelişmelere paralel makine ve teçhizat donanımına sahip olmakla kalmamış, bu ekipmanların üretimi konusunda da yeni bir sanayi kolu ortaya çıkmıştır. Buna karşın, bu kuruluşlarda istihdam edilecek kalifiye personelin temini konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.
Güvenlik Sektöründe personel ihtiyacı, önceleri kolluk kuvvetlerinde görev yapıp ayrılmış ya da emekli olmuş insanlarla karşılanırken, artan talepler karşısında bu konuda hiçbir bilgi ve deneyimi olmayan, çoğu zaman da eğitim seviyesi yetersiz kişilerden yararlanarak giderilmeye çalışılmıştır. Günümüzde Güvenlik Sektöründe gelişmeleri daha yakından takip eden ve personel eğitimine önem veren kuruluşlarda, meslek içi eğitimlerle bu elemanların yetiştirilmesi yoluna gidilmiştir.
Meslek elemanları kamu ve özel sektöre ait çeşitli bölümlerin savunma ve güvenliğini korumak amacıyla Savunma ve Güvenlik elemanı olarak görev alabilirler. Kreş, okul, hastane, metro, havaalanı, şirket merkezleri & fabrikalar fuarlar, sergiler açıkhava konserleri festivaller, konferanslar gibi tüm kurum/kuruluş ait merkezler, organizasyonlarda çalışabilirler. Özellikle buna yönelik çıkan yasa (26.06.2004 tarih 25504 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5188 sayılı Özel Güvenlik hizmetlerine dair kanun ) ile birlikte özel güvenlik şirketlerinin sayısı artmakta ve elemanlar bu özel kuruluşa ait şirketlerin personeli olmakta ve özel güvenlik şirketleri hangi kuruluşu koruma görevini almışsa Savunma ve Güvenlik elemanları oralarda görev yapmaktadır. Yabancı dil bilmesi meslek için avantaj teşkil eder. Ayrıca kendine ait güvenlik şirketi kurabilir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek yüksek okulunun “Savunma ve Güvenlik” programında verilmektedir. Ayrıca İstanbul Ticaret Odasının Meslek Eğitim Merkezinde ve Özel Güvenlik Eğitimi veren şirketlerde “Savunma ve Güvenlik Elemanı Yetiştirme Kursları” verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Lise veya dengi okul mezunlarının ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve 2 yıllık meslek yüksek okulunun “Savunma ve Güvenlik” programını tercih ederek yeterli Eşit Ağırlıklı-1 (EA-1) puanı almaları gerekmektedir


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Mesleğin eğitiminde yer alan dersler: Temel Hukuk, Temel Mesleki Hukuk, Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku, Halkla İlişkiler, Genel ve Teknik İletişim, Güvenlik Sistemleri, İlkyardım, Bilgisayar, İnsan Hakları, Yabancı Dil, Türk Dili, Beden Eğitimi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Güvenlik ve Acil Durum Prosedürleri, Kriminoloji, İstatistik ve Araştırma Yöntemleri, Silah Bilgisi, Silah Uygulamaları, Koruma, Yakın Savunma Teknikleri, Yangın Güvenliği, Terör ve Terörizm, Güvenlik Projelendirme İstihbarat ve İstihbarata Karşı Koyma, Endüstriyel Tesislerde Güvenlik, Toplum Psikolojisi, Vıp Koruma, Biyolojik Savaş Unsurları ve Korunma, Patlayıcı Madde ve Önlemleri Yönetim ve Organizasyon Toplam Kalite ve Standardizasyon Güvenlik Projelendirme, Liman Güvenliği (Seçmeli)


MESLEKTE İLERLEME
ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı olmaları halinde “Sosyal Hizmetler”,Sosyal Hizmet lisans programına geçiş yapabilirler. Çalıştıkları işyerinde çalışma ve başarısına göre güvenlik şefi, müdürü olabilir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
İşyerinin ücret politikasına göre değişmekle birlikte özel sektörde yeni işe başlayan bir eleman ortalama olarak asgari ücretle işe başlamaktadır.
Özel güvenlik şirketleri, istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin üçüncü kişilere verecekleri zararların tazmini amacıyla özel güvenlik malî sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here