Şehir (kent) plancısı

10

Şehirlerin, planlı ve düzenli bir biçimde gelişmesi için, değişimde etkili olabilecek sosyal, mekansal, teknik, ekolojik, estetik, kültürel vb. etmenleri birlikte değerlendirerek karar vericilere alternatif öneriler oluşturan ve bunların uygulanmasında görev alan kişidir.


GÖREVLER


– Şehirde konutlarla, endüstri, ticaret, eğitim, sağlık vb. hizmetler için gerekli alanlarının nerelerde ayrılacağına ve nasıl kullanacağına,binaların nerelere, hangi yoğunlukta yerleştirileceğine karar verir ve bu kararın uygulanmasıyla ilgilenir,
– Arazi yapısını, içinde yaşayan insanların yaş, eğitim, meslek, gelir düzeyi açısından durumlarını dikkate alarak şehrin gelecekte nasıl gelişeceğine ilişkin tahminlerde bulunur,
– Endüstri ve yerleşim bölgelerini geçici olarak belirler,
– Yerleşim alanı için ayrıntılı bilgi paftaları hazırlar,
– Önceden yaptığı hesaplamalara, saha üzerinde yaptığı ölçümlemelere göre plan taslaklarını çizer,
– Yetkililerden oluşan kurula plan taslağını sunar, kabul edilen planı teknik ressamlara çizdirir ve kontrol eder,
– Yapılacak değişiklikleri yansıtan planlar hazırlar,
– Şehir nüfusuyla ilgili bilgileri ve geçici plan raporlarını göz önüne alarak, şehrin gelişme durumuyla ilgili hesaplamalar yapar,
– Şehirlerin gelişmesi için gerekli mekan düzenlemesini, estetik ve sosyo-ekonomik yapıyı da dikkate alarak en uygun ve ekonomik biçimde oluşturmaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Şablonlar,
– Astrolon (kırılmaz, yanmaz, planların üzerine çizildiği plastik bir madde),
– Bilgisayar,
– Çizim ve kırtasiye malzemeleri (T cetveli, rapido, boya kalemleri, aydınger vb.).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Şehir plancısı olmak isteyenlerin;
– Tasarım yeteneğine sahip,
– Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen,
– Göz ve ellerini eşgüdümle kullanabilen, çizim yapma yeteneği olan,
– İnceleme-araştırma merakı olan, farklı ekonomik, sosyal, kültürel, fiziki değişimlerin karşısında analiz ve sentez yapabilen,
– İnsanlarla iyi diyalog kurabilen, ekip çalışması yapabilen,
– Düşüncelerini başkalarına aktarabilen ve başkalarını etkileyebilen,
– Seyahat etmekten hoşlanan kimseler olması gerekir.
El ve parmak becerisi, göz-el koordinasyonu şehir plancılığı mesleği açısından önemli özelliklerdendir. Ayrıca seyahat etmesine engel bedensel özürü bulunmamalıdır.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Şehir plancısı büroda çalıştığı gibi kent ve kırsal alanlarda arazi çalışmaları da yapmaktadır. Çeşitli incelemeler için seyahat etmesi gerekebilir. Zaman zaman ekip çalışması yapar. Çalışmaları sırasında jeoloji, harita, çevre ve inşaat mühendisleriyle, mimarlarla, teknik ressam, topograf, istatistikçi, sosyolog gibi meslek elemanlarıyla iletişim halindedir. Ayrıca yapılan projenin niteliğine göre belediye başkanı, belediye meclis üyeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası, Devlet Su İşleri personeliyle ilişki kurar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Şehir planlama mesleğinde çalışma alanları, şehir planlama, kentsel sorunların mekansal, sosyal ve ekonomik anlamda saptanmasına yönelik olarak kentsel araştırmalar, kentsel danışmanlık, kentsel işletmecilik ve proje yönetimi alanlarını kapsamaktadır.
Ülkemizde şehir plancıları;
– İller Bankası, Belediyeler, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Turizm Bakanlığı, Kültür Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı,
– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, GAP, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Arsa Ofisi, Kent-Koop, Kent-Kur gibi kuruluşlarda çalışabilirler.
Ayrıca,özel bürolarda çalışanlar veya kendi adına büro açanlar da bulunmaktadır. Serbest çalışan şehir plancıları İller Bankası tarafından açılan ihaleye girip şehir imar planlarını hazırlama işini alabilirler. Şehir (Kent) plancısı çoğunlukla büyük şehirlerde çalışma imkanı bulmaktadırlar. Ülkemizde özellikle belediyecilik hizmetlerinin daha bilimsel yürütülmesi, planlamaya gereken önemin verilme zorunluluğu söz konusu mesleğin çalışma olanaklarını artırmada katkı sağlayacaktır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Şehir ve Bölge Planlama” lisans programları için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Şehir ve Bölge Planlama” lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler” alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih den adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır. Hazırlık bulunan okullarda ise bu süre 5 yıla çıkmaktadır. Eğitimde yaratıcı ve seçenek üretmeye yönelik çalışmalar temel hedeftir. Öğrenciye ekip içerisinde çalışma alışkanlığı ve becerisi aşılanmaktadır. Eğitim programında çeşitli bilim dallarında alınan bilgiler, pratik, gerçek ve sosyal yaşamla sürekli bağlantılar kurularak bütünleştirilmektedir.
Eğitim süresince öğrencilere; kişi, toplum ve imar hukuku arasındaki ilişkiler ve mekana yansıması, doğanın iyi anlaşılması ve değerlendirilmesi, yeşil alanların korunması ve düzenleme ilkeleriyle, şehirsel tasarım arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verilir. Ayrıca, yerleşim karakterleri, ulaşım planlaması, planlama metotları, modellerin uygulamaya yönelik değerlendirilmesi ve objektif karar üretme becerisi öğrencilere kazandırılmaya çalışılır. Eğitim sırasında iki yıl üst üste kısa süreli staj vardır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Ayrıca meslek hayatındaki deneyim ve tecrübelere bağlı olarak, Belediyeler, Toplu Konut İdaresi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, İller Bankası gibi kurumlarda üst düzey yöneticisi olmak mümkündür.
Uzmanlaşma henüz yeterli düzeyde değildir. Ancak, gelişen ihtiyaçlar doğrultusunda bölge, ulaşım, turizm, sanayi, çevre, tarihi çevre vb. konularda meslek içinde doğal uzmanlaşmaya gidilmesi beklenmektedir.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanan kredi ve burslardan faydalanabilirler.
Eğitim sonrasında kamu kurumlarında çalışanlar teknik hizmet sınıfının faydalandığı zam ve tazminatlardan yararlanır. Asgari Ücretin 2-3 Katı kadar gelir elde ederler.
Şehir plancılığı serbest çalışmaya elverişli bir meslektir. Serbest çalışmak için TMMOB Şehir Plancıları Odası’na büro kaydı yaptırmak ve ayrıca Bayındırlık ve İskan Bakanlığından yeterlilik belgesi almak gereklidir. Serbest çalışanlar çizdikleri proje sayısına ve büyüklüğüne göre gelir elde ederler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

3 YORUMLAR

  1. şehir plancısım ve hiç mutlu değilim, hayatınızı zindana çevirmek istemiyorsanız kaçın kurtulun asla bu bölümü okumayın. ne okurken mutlu oldum ne de mezuniyetten sonra. bu bölümle tanışalı 7. yılım oldu son 7 yıla dair stresten başka birşey kalmadı aklımda

  2. ben şehir plancısıyım hiç kimseye tasiye etmem bu bölüm okuması ayrı dert bitirirsin iş bulması ayrı dert gerci iş bulursunuz bi çok yerde ama teklif edilen aylık ücretle değil 1 ay 1 hafta gecinemezsiniz devlete girerseniz o ayrı tabi devletin çeşitli birimlerinde ii bi maaşla calısabilirsiniz kpss ve torpille girersiniz anca onada özetle tavsiye etmiyorum 2 yıllık optisyenlik yada bilgisayar programcılığı okuyun daha mutlu olursunuz hayatta.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here