Sekreterlik grubu öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, sekreterlik ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Sekreterlik ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Sekreterlik grubu öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, slayt, saydam, bilgisayar, Bilgisayar yazılımları, CD vb.)


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sekreterlik grubu öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Sekreterlik grubu öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Sözel ifade yeteneğine sahip,
– Sınıfta iyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sekreterlik grubu öğretmeni, sınıfta görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve oldukça gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kız Meslek Liseleri, Anadolu Kız Meslek Liseleri, Adalet Meslek Liseleri, Ticaret Liseleri ve Anadolu Ticaret Meslek Liselerinde ve özel okullarda çalışabilirler. Büro Yönetimi Sekreterlik, Pazarlama, Sigortacılılık alanlarının teorik ve uygulamalı dersleri, Bilgi ve İletişim Teknolojisi, İş Psikolojisi, Bilgisayarda Yazı, Kütüphaneciliğe Giriş, Daktilograf, Yazışma Teknikleri, Tıbbi Sekreterlik Teknikleri, Bilgisayar, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Girişimcilik, İşletme Bilgisi Toplam Kalite Yönetimi, Mahalli İdareler, Belediye Mevzuatı, Şehircilik ve Planlama, Mahalli İdare Hizmetleri Uygulaması, İnsan İlişkileri, Hukuk, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilimi gibi dersleri vermektedirler.
Sekreterlik kursu veren dershaneler de çalışma olanakları mevcuttur.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitesinin, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, Büro Yönetimi Öğretmenliği bölümünde verilmektedir.
Ayrıca yabancı dille öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarının; “Büro Yönetimi Bölümü”, “Turizmde Bilgisayar Teknolojisi Bölümü” programlarını bitirenlerden Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak Pedogojik Formasyon Programını başarı ile tamamlayanlarda Sekreterlik Grubu Öğretmeni olarak atanabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek eğitimine başlayabilmek için
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programı için yeterli Sözel-1 (SÖZ-1) puanı almak ,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda Büro yönetimi öğretmenliği lisans programı ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
– Meslek Liselerinin Büro Hizmetleri, Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Hukuk Sekreterliği, Sekreterlik, Tıp Sekreterliği, Tıbbı Sekreterliği, Yönetim ve Ticaret Sekreterliği bölümü mezunları Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Diş Teknik Sekreterliği, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Orta Kademe Yöneticilik, Sekreterlik, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi İstatistik ve Bilgisayar, Ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde Büro Yönetimi Öğretmenliği lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a) Genel Kültür Dersleri
Yabancı Dil, Genel Matematik, İnkılap Tarihi, Türk Dili
b) Meslek Dersleri
Hukuk Başlangıcı, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Büro Makineleri, Ticari Matematik, Genel İşletme, Organizasyon ve Yönetim, Kıymetli Evrak Hukuku, Büro Hizmetleri Teknikleri, Türkiye Ekonomisi, İş Hukuku, Güzel Konuşma ve Yazma, İnsan Kaynakları Yönetimi, Pazarlama, İstatistik, Büro Otomasyonu, Haberleşme ve İş Yazışmaları, Masa Üstü Yayıncılık, Halkla İlişkiler, Protokol-İletişim, Örgütsel Davranış, Sekreterlik Tarihi, Büro Yönetimi ve Güncel Konular,
c) Pedagojik Formasyon Dersleri
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğrenim Programı ve Değerlendirme, Öğrenim Teknikleri ve Matematik Gelişimi, Sınıf Yönetimi, Rehberlik, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması.
Ayrıca eğitim sırasında okullar da uygulama çalışmaları da yapılmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans,doktora yapabilir,araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Kendi işyerlerini açabilirler. (Dershane, eğitim merkezleri vb.)
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt ve kredi hizmetlerinden yararlanılabilir. Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da istifade edebilirler.
Meslek eğitimini tamamlayan öğrenciler lisans diplomasıyla Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilgili okullarda öğretim hizmetleri sınıfında belirlenen kadrolara atanırlar. Kadrolarına denk düşen derece ve kademe ile her yıl belirlenen katsayı ve tazminat oranlarına göre aylık maaş alırlar.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel sektörde çalışanların ücretleri ise karşılıklı anlaşma ile belirlenir. Bu miktar asgari ücretin 2 ile 4 katı arasında değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

  1. ben 2001 mezunuyum da. bi türlU 5 YİL SONRA MESLEK LİSESİNDE BAŞLADIM İSE. bunun için atamayi önceden ogrunme sansumiz var mi thankl

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here