Seracılık ve süs bitkileri teknikeri

Sebze ve süs bitkilerinin, kontrollü yetişme koşullarının sağlanabildiği sera denilen özel tesislerde, çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde yetiştirilmesini, büyümesini ve gelişmesini sağlayan bu ürünlerin muhafazası, ambalajlanması, taşınması ve pazara sunulması çalışmalarını yürüten kişidir.


GÖREVLER


Seracılık ve süs bitkileri teknikeri;
Mühendis tarafından hazırlanan üretim programının uygulanmasında mühendis ile birlikte çalışır,
Çalıştığı yerde mühendis yoksa, üretim programını kendisi hazırlar,
Üretim için gerekli malzemenin temin edilmesini sağlar,
Üretim için gerekli sera içi ve sera dışı şartların oluşumunu sağlar (Seranın yapımı, ışıklandırılması, havalandırılması, ısı ve nem derecelerinin ayarlanması, hastalık ve zararlılarla mücadele vb. )
Ekim ve dikim hazırlığı yapar, gübreleme programını hazırlar,
Üretim yöntemlerini (tohum, çelik, aşı, ayırma, daldırma, bölme vb.) kullanarak fide/fidan üretimi yapar,
Dikim yapar,
Fidan ve fidenin gelişimini sağlar,
Hasat yapar,
Yapılan üretim programına göre iş gücünü sağlar ve işçilere işi öğretip işin kontrollü bir şekilde işleyişini takip eder,
Yetiştirilen ürünlerin pazarlanmasını sağlar,
Sera ve bahçelerde sebze üreticilerine danışmanlık yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
Bahçe toprağı, kum, gübre, torf, komposit, perlit, vermikulit, pomza, kokos, tüf
-Tohum, fide, fidan, soğan, yumru,
-Çapa, kürek, kazma, bel, testere, bahçe makası, budama makası hortum, tırpan, tırmık, ip, el arabası, çapa makinası, bahçe traktörü, kova, kutu, sepet,
-Zirai ilaçlar, hormonlar,
-Ambalajlama malzemeleri, termometre
-Kaya yünü, iş tulumu, çizme, aşı bıçağı, aşı macunu, eldiven, maske, damla sulama sistemi, gübre tankı,
-Köklendirme masası, saksı, kasa, viyol, poletilen fide torbası, Polietilen sera örtüsü, gölgeleme perdesi, ampul, Sıvıölçer, tuzluluk ölçer, asitlik ölçer, hava ve toprak nemi ölçer, büyüteç


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Seracılık ve süs bitkileri teknikeri olmak isteyenlerin;
Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
Araştırma ve gözlem yeteneği gelişmiş,
Ellerini ustalıkla kullanabilen,
Bitki yetiştirmekten ve açık havada çalışmaktan hoşlanan,
Bedence sağlıklı ve dayanıklı,
Dikkatli, sabırlı ve sorumluluk sahibi,
Risk alabilen ve tedbirli kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Üretim alanlarında çalışırken çamurlu, tozlu, rüzgarlı ortamlarda bulunabilirler. Genellikle ayakta çalışırlar. Genellikle toprak üzerinde cam veya naylon ile örtülü seralarda çalıştıkları gibi mevsimine ve yetiştirilen bahçe ve süs bitkilerinin türüne göre bazen açık arazilerde çalışırlar. Çalışırken birinci derecede bitkilerle ilgilidirler. Ziraat mühendisleri, meslektaşları ve müşterilerle sürekli iletişim halindedirler.

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Ülkemizde son yıllarda ekim alanlarının büyümesinin yanında üretimde kullanılan tekniklerde de gelişmeler sağlanmıştır. Özellikle, Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerimiz ile yeraltı sıcak su kaynaklarının olduğu yörelerimiz, seralarda sebze ve süs bitkileri yetiştiriciliği için gelecek vaat etmektedir. Ülkemiz ikliminin müsait olmasına rağmen yurdumuzda henüz yeterince tanınmadığından yetiştirilmeyen bazı süs bitkileri ile tropikal sebze veya meyvelerin seralarda deneme üretimine yabancılarla işbirliği içinde başlanılacaktır. Bu da istihdam olanaklarını genişletecektir.
Sebze ve meyvelerin ,insan beslenmesindeki önemi giderek anlaşıldıkça, insanların yılın her gününde çeşitli meyvelerden yararlanma istekleri artmakta ve sonuç olarak üretim mevsimi dışında yetiştiriciliğe imkan veren seracılık tarımı önem kazanmaktadır. Ayrıca, nüfusun hızlı artışına karşılık mevcut alanların değişmemesi üstelik de tarım alanlarının gerek sanayi kuruluşları, turizm ve yerleşim konutları için kullanılmaları sonucu azalması, gerekse miras yoluyla küçülmesi, birim alandan alınan verimin artırılması zorunlu kılmaktadır. Bu durumda günümüz tüketimine hizmet veren seracılığı gerektirmektedir. İhracattaki gelişmeler ve gelir seviyesinin artması gibi nedenlerde ülkemizde taze sebze talebinin ve süs bitkileri üretiminin artmasına yol açmaktadır. Seracılık teknolojisinin gelişmesi, talebin tüm yıla yayılması, süper-hiper market çeşitlerinin oluşması, açıkta yetiştiriciliğe göre oldukça karlı olması gibi nedenler de seracılığın gelişmesine katkı sağlamaktadır.
“Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği” programı mezunları; eğer sera kurma imkanları varsa kendi işletmelerinde, yoksa özel kişi ve firmaların fide, fidan, sebze, saksılı süs bitkileri, kesme çiçek ve dış mekan süs bitkileri üretimi yapan işletmelerinde çalışma imkanı bulabilmektedir. Üretim alanı dışında, Tarım Bakanlığına bağlı İl Müdürlükleri ile Araştırma Enstitülerinde, belediyelerin park ve bahçelerden sorumlu birimlerinde, tohum firmalarında, zirai ilaç bayilerinde, gübre imalatı ve satışı yapan firmalarda, sulama ekipmanlarını imal eden ve projelendirip kuran firmalarda, peyzaj ve çevre düzenlemesi yapan işletmelerde, fide firmalarında fide sevkiyat sorumlusu olarak de çalışma imkanı bulabilmektedir. Mezun olan teknikerler okulda aldıkları eğitimin yanı sıra kendilerini bu konuda yetiştirirlerse özel sektörde kolaylıkla ve yüksek ücretli iş bulabilmektedirler.Ayrıca imkanları varsa kendi işyerlerini de kurabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi üniversitelere bağlı meslek yüksekokullarının “Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek Liselerinin Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Süs Bitkileri, Tarım, Ziraat, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, bölümlerinden mezun olanlar “Seracılık ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği” önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı” (EA-1)” puanı almaları gerekir.

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır.
Öğrencilere eğitim süresince; genel kültür derslerinin yanı sıra; Temel Matematik, Botanik, Bilgisayar, Bitki Üretim Teknikleri , Teknik Resim, Sera Yapım Tekniği, Tarımsal Meteoroloji,Fide ve Fidan Yetiştiriciliği, Bitki Besleme ve Gübreleme, Toprak Bilgisi,Mevsimlik Çiçek Yetiştiriciliği, Bitki Fizyolojisi, Sulama Sistemleri, Sebze Yetiştiriciliği, Topraksız Tarım, Kesme Çiçek Yetiştiriciliği, Saksı Çiçeği Yetiştiriciliği, Muhafaza ve Pazara Hazırlama, Dış Mekan Süs Bitkileri Yetiştiriciliği, Çevre Düzenleme, Doğal Soğanlı Bitkiler, Sera Mekaniği, İş Güvenliği, Organik Tarım, Otomasyon Uygulamaları, Mesleki Uygulama, Çim Alanlar Yapım Bakım Tekniği dersleri verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Seracılık ve Süs Bitkileri ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde “Ziraat Mühendisliği, Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Peyzaj Mimarlığı, Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı” lisans programlarına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.
Çalıştıkları yerlerde tecrübe ve ilgileri doğrultusunda özellikle süs bitkileri alanına ya da bahçe bitkileri alanına ağırlık vererek bir uzmanlık kaydedebilirler. Bunun yanı sıra, çalıştıkları işyerinde gösterdikleri performansa ve edindikleri bilgi ve beceriye bağlı olarak yönetim kademelerinde de görev alabilirler


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Mesleki eğitim süresince herhangi bir kazanç söz konusu değildir. İsteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim kredisinden yararlanabilirler. Kurumun yurtlarında barınma ihtiyaçlarını karşılayabilirler.
Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre aylık alırlar. Ücretler kıdeme göre ve yıllık belirlenen oranlarda artış göstermektedir.
Özel sektörde ise asgari ücretten az olmamak üzere işverenle yapılan anlaşma veya sözleşmelere göre değişik miktarda ücret alabilmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

6 YORUMLAR

  1. Merhaba, Akdeniz Üniversitesi Elmalı Meslek Yüksek okulu seracılık programından mezunum. Okulu derece ile bitirdim, örtü altı yetiştirme konusunda hemen her konuda bilgi sahibiyim. Türkiyenin her yerinde çalışabilirim. B sınıfı ehliyetim var, seyahat engelim yok. 2 yıl müşteri temsilciliği yaptığım için ikili ilişkilerde başarılıyım ve ikna kabiliyetim yüksek. İş arıyorum, 507 717 14 06 numaradan ulaşabilirsiniz.

  2. Bende fidan ve fide teknikerliği bölümünü bitirdim.Bu ve buna benzer seracılık gibi bölümler üniversitelerin ve devletin para kazanmasına yönelik olarak açılmıştır.Hiç bir okulda eğitim tam olarak verilmemektedir.öğrenci mezun olduğunda bu işi çekirdekten yetişerek öğrenen çiftçilerin ve ziraat çalışanlarının yerine geçmesi mümkün değildir.
    Bu ve bunun gibi bölümleri tercih etmektense 1 yıl daha bekliyerek yeniden sınava girmeniz sizlerin açınızdan çok büyük şanstır.

  3. vala ben 6 sene ziraat üzerine okudum 4 yıl ziraat teknisyeni 2 yıl ziraat teknikerlik bitirdm ama yine iş yok 550 TL veriyo nere gitsek şimdi 4 yıllik ziraat mühendisliği bitircem sonuc ne olür bilmiyorum boşami a

  4. bende namık kemal üni . şarköy myo seracılık mezunuyum iş arıyorum istanbul .. gsm 05545477395

  5. BEN ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ SERACILIK BÖLÜMÜ MEZUNUYUM BÖLÜMÜMÜ ÇOK SEVİYORUM.İNŞ. BUNUNLA İLGİLİ BİR İŞ KURMAK İSTİYORUM.

  6. iyi günler ben ziraat teknikeriyim. alanımla ilgili is arıyorum ve bulamıyorum internet üzerinden bircok yere başvurdum ama sonuç negatif. ben kendimi bildim bileli tarimin icindeyim kendime güveniyorum ve bu isi yapmak sevk alırım. GSM: 05433917655 05389479572

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here