Seramik Öğretmeni

“Seramik öğretmeninin görevleri nelerdir?”, “Seramik öğretmenleri hangi materyalleri kullanırlar” gibi merak edilen soruların yanıtları yazımızda…
Seramik Öğretmeni
3 dk
Son güncellenme: 03/01/2020
Tüm Başlıklar

Kil de dahil olmak üzere seramik malzemelerden yapılan sanat seramik sanatı olup görsel sanatlardan biri olarak kabul ediliyor. Çalışmakta olduğu eğitim kurumlarında ya da kuruluşlarında öğrencilere ya da yetişkin bireylere seramik ile ilgili eğitimleri veren kişiler de Seramik Öğretmeni olarak adlandırılıyor.

Seramik Öğretmeninin Görevleri Nedir?

Seramik öğretmenlerinin görevleri kapsamında hangi yaş düzeyinde yer alan öğrencilere hangi bilgileri, becerileri, tutumları ve davranışları, hangi yöntemleri kullanarak kazandıracağı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programlarında ve ilgili mevzuatlarda belirtiliyor. 

Seramik öğretmenlerinin bu programlar ve mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmesi gereken görevler şu şekilde sıralanabiliyor:

 • Eğitimlerinden sorumlu oldukları grubun düzeyine uygun olacak şekilde bir çalışma planı hazırlamak,
 • Sorumlu olduğu atölye, işlik, laboratuvar ve benzeri yerleri sürekli olarak eğitim vermeye hazır durumda bulundurmak, gerekli durumlarda kullanılan aletlerin ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını gerçekleştirmek,
 • Kendi dersi için ayrılan ders saatlerinde çalışma planını uygulamak, öğrencilerine alanı ile ilgili olan bilgileri ve becerileri kazandırmak,
 • Öğrencilerinin başarılarını objektif bir şekilde değerlendirmek ve başarılarını artırmaya yönelik önlemler almak,
 • Eğitici kol çalışmalarında görev almak ve öğrencilerinin yeteneklerini geliştirmeye katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemek,
 • Öğrencilerinin gelişimlerini izlemek ve karşılaşmış oldukları sorunların çözümlerini bulmalarına yardımcı olmak,
 • İşletmelerde uygulama yapmakta olan öğrencilerinin çalışmalarını izlemek ve ilgililere rehberlik etmek,
 • Çevresinde yer alan sanayi kuruluşları ile işletmelerde yaşanılan gelişmeleri izlemek, bunların eğitim - öğretim programlarına yansıtılması için ilgililerde önerilerde bulunmak,
 • Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzeninin ve disiplininin sağlanması için görev yapmak,

Sınıf öğretmeni olduğu öğrencilerinin alanlarını ve derslerini seçmelerine yardımcı olmak, yönetim ile aralarındaki iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Seramik Öğretmenlerinin Kullandıkları Materyaller Nelerdir?

Seramik öğretmenleri görevlerini yerine getirirken; alanları ile ilgili mesleki derslerin eğitim - öğretim programlarını, günlük ve yıllık çalışma planlarını, not defterini, ders kitaplarını, yardımcı kitaplarını, yardımcı tahtaları, alçı plakaları, sır üstü ve sır altı seramik boyalarını, oksitleri, fırçaları, çıkartmaları, elek baskıları, sırları, seramik fırınını, toma ve seramikle ilgili araç ve gereçleri kullanıyorlar. 

Seramik Öğretmenlerinde Bulunması Gereken Nitelikler Nelerdir?

Seramik öğretmenliği yapmak isteyen kişilerin;

 • Üst düzeyde genel yeteneği bulunan,
 • Estetik görüşe sahip,
 • Seramik ürünlerine güzellik katabilecek,
 • El - göz koordinasyonu gelişmiş,
 • Şekiller arasında bulunan benzerlikleri ve farklılıkları algılayabilen,
 • Renkleri ayırt edebilecek,
 • Düşüncelerini karşısındakilere açık bir dille aktarabilecek,
 • Etkili bir öğrenme ortamı sağlayabilecek,
 • Özenli, dikkatli,
 • İletişim becerisi gelişmiş,
 • Hoşgörülü, sabırlı ve sevecen, 
 • Empati yeteceği gelişmiş,
 • Mesleği ile ilgili sorunlar ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmak için çalışan,
 • Kendini geliştirmek isteyen,

Girişimci, coşkulu ve yaratıcı kişiler olması bekleniyor. 

Seramik öğretmenleri mesleklerini sınıflarda, atölyelerde ya da işletmelerde icra edebiliyorlar. Çalışırken genellikle ayakta olan seramik öğretmenlerinin çalışma ortamları; nemli, kirli ve biraz gürültülü olabiliyor. 

Seramik Öğretmenlerinin Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları Nasıldır?

Seramik öğretmenlerinin çoğu Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Kız Meslek Liseleri, Anadolu Kız Meslek Liseleri, Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüleri, Pratik Kız Sanat Okulları ve Halk Eğitim Merkezleri’nde seramik öğretmeni olarak görev yapabiliyorlar. Ayrıca kamuya ya da özel sektöre ait seramik işletmelerinin model üretimi, sırlama, dekorlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabiliyorlar. Kendi adlarına atölyeler de açabiliyorlar. 

Seramik öğretmeni olmak isteyen kişiler Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Seramik Öğretmenliği bölümlerinde eğitimlerini tamamlayabiliyorlar. Bu bölümde eğitim almak isteyen kişilerin Öğrenci Seçme Sınavı’na (ÖSS) girerek yeterli puanı almaları ve özel yetenek sınavını kazanmaları gerekiyor. Ayrıca; Seramik, Seramik ve Cam, Çini bölümlerini bitiren kişilerden Ortaöğretim Alanı Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nı ya da Pedagojik Formasyon Programı’nı başarı ile tamamlayanlar da öğretmenlik yapma hakkını elde edebiliyorlar. 

Seramik öğretmenliği mesleki eğitiminin süresi dört yıl olarak uygulanıyor. Öğrencilere bu eğitim boyunca; Temel Sanat Eğitimi, Teknik Resim, Matematik, Kimya ve Uygulaması, Seramik Hammaddeleri, Kurutma ve Pişirme, Seramik Kalıpçılığı ve Uygulamaları, Seramik Teknolojisi ve Uygulamaları, Meslek Hesapları, Fizik, Elektrik Bilgisi, Seramik Fırınları ve Seramik Sanat Tarihi gibi dersler okutuluyor. Öğrenciler fakültenin son sınıfında ise bir yarı yıl süre ile “Öğretmenlik Uygulaması” yapıyorlar. 

Seramik öğretmenliği mesleki eğitimine girebilmek için;

 • Lise ya da dengi okullardan mezun olunması,
 • Öğrenci Seçme Sınavı’nda belirlenen puanın alınmış olması,
 • Özel yetenek sınavında başarılı olunması,

“Seramik Öğretmenliği” lisans programına girebilmek için yeterli puan alınması koşulları aranıyor. 

Seramik Öğretmenlerinin Burs, Ücret ve Kazanç Durumları Nasıldır?

Seramik öğretmenliği eğitimi gören öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (YÖK) ya da çeşitli kurum ve kuruluşların burs olanaklarından yararlanabiliyorlar. Eğitim sürelerini başarı ile tamamladıktan sonra, 9.derecenin 1. kademesinden meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlayabiliyorlar. Seramik öğretmenleri görevleri esnasında ek ders ücreti alabiliyorlar. Ayrıca, görev yapmakta oldukları okulun bünyesinde bulunan döner sermaye işletmelerinin faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak aylık gelirlerini artırma imkanlarına da sahip bulunuyorlar. Ayrıca her yıl öğretim yılı başında öğretmenlere eğitim - öğretim tazminatı adı altında verilen ödemeden de yararlanabiliyorlar. 

Seramik öğretmenliği eğitimini başarı ile tamamlayan kişiler lisans üstü eğitimlerinin ardından araştırma görevlisi, doçent ve profesör unvanlarını alarak akademik kariyerlerini ilerletmeyi de tercih edebiliyorlar. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen müfettişlik sınavlarında başarılı olmaları durumunda alanlarında müfettişlik görevini de icra edebiliyorlar. 

Ayrıca bir süre önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; seramik alan öğretmenlerinin okutabileceği dersler arasına, özel eğitim uygulama okulları iş ve beceri uygulamaları dersi öğretim programı geliştirme programı kapsamında, özel eğitim okullarında okutulmakta olan iş ve beceri uygulamaları derslerinin de eklenmesi değerlendirmeye alınıyor.

x
Site deneyiminizi iyileştirmek için yasal düzenlemelere uygun çerezler (cookies) kullanıyoruz. Detaylı bilgiye Gizlilik ve Çerez Politikası sayfamızdan erişebilirsiniz.