Seramik teknisyeni

5

Seramik toprağından mutfak ve süs eşyaları, fayans ve banyo takımları gibi, malzeme ve eşyaların yapımında çalışan kişidir.


GÖREVLER


Seramik Teknisyeni kendi atölyesinde çalışırken;
– Üreteceği ürünleri biçimlendireceği model ve kalıpları hazırlar,
– Seramik çamurunu hazırlar,
– Hazırladığı çamurun akışkanlığını ve yoğunluğunu saptar,
– Hazırladığı çamuru biçimlendirir ve sanatsal yeni formlar yaratır
– Seramik ürününün dekorlama, sırlama ve pişirme işlemlerini yapar,
– Desenler çizer,
– Bitmiş ürünün dayanıklılığını, boyutunu kontrol eder,
– Kullandığı makine-araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapar.
Eğer seramik fabrikalarında çalışıyorsa seramik mühendisi ve seramik teknikerinin belirlediği görevleri yerine getirir.


KULANILAN ALET VE MALZEMELER
– Seramik çamurları,
– Kalıp yapımı için alçı, gomalak, arap sabunu,
– Seramik kalemleri (modelaj kalemleri),
– Densimetre,
– Alçı tornası,
– Sünger,
– Mixer,
– Çeşitli kesici aletler,
– Elek analiz seti,
– Sistre,
– Çeşitli boy testereler,
– Zımparalar, keçe,
– Yardımcı tahta veya alçı plakalar,
– Seramik boyaları (sır üstü ve sır altı),
– Rutubet ölçer, Oksitler,
– Fırçalar,Sır
– Çıkartmalar, elek baskı,serigrafi baskı malzemeleri
– Çizim ve boyama malzemeleri
– Fırınlar,klimalar
– Viskosite.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Seramik Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Estetik görüş sahibi, seramik ürününe güzellik katabilen,
– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,
– Uzun süre ayakta durabilecek kadar bedence güçlü,
– Yaratıcı, zihinde canlandırdıklarını çizimle ifade edebilen kimseler olmaları gerekir.
Yaratıcılık meslekte ilerlemek için çok gerekli bir özelliktir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Seramikçiler atölye ve fabrikalarda görev yaparlar. Çalışma ortamı nemli ve rutubetlidir. Çamur, alçı ve kimyasal boyaların bulunduğu tozlu bir ortamdır. Çalışma birinci derecede malzeme ile ilgili olup başkaları ile sözel iletişime çok fazla gereksinim duyulmaz. İş genellikle ayakta yürütülür. Dikkatsizlik halinde elektrik çarpması, elin kesilmesi veya alerji durumları ortaya çıkabilir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu elemanlar kamu ve özel sektöre ait seramik işletmelerinin model üretimi, dekorlama, sırlama, alçı ve kalıp bölümlerinde çalışabilirler. Kendi adlarına atölye de açabilirler.
Çanakkale, Çan, Bozüyük, Kütahya, İzmit, İzmir, İstanbul, Avanos ve Söğüt bu meslekte iş bulma imkanlarının daha geniş olduğu yerlerdendir.
Seramik ülkemizde yeni bir dal olup gelişmeye, araştırmaya ve bilgili elemanlara ihtiyaç vardır. Bu bölümden mezun olan bir kişi, eğer kendini gerektirdiği gibi geliştirmiş ise sanatçı olarak çalışabilir, atölye açabilir, branşı ile ilgili fabrikalarda iş bulma şansı artar, özel olarak açtığı atölyelerde çalışanlar ortaya koymuş olduğu eserin karşılığını fazlası ile alabilme olanağına sahiptirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi meslek liselerinin Seramik bölümlerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre Seramik ve Cam Teknolojisi alanı altında Çinicilik, Sır Üstü Dekorlama, Alçı Model Kalıp, Tornada Form Şekillendirme, Serbest Seramik Şekillendirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, İndirme, Vitray isimli dallarda eğitim verilmektedir. Bu dallara ait bilgi edinmek için bakınız Genel Eğitim Öğretim dosyaları. Bu dosyadaki eğitime ilişkin bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Kız Meslek/Endüstri meslek liselere girmek için ilköğretim okulu mezunu olmak gerekmektedir. Anadolu Kız Meslek Liselerine giriş için ise MEB’ce yapılan “Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı”nı kazanmak gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi Kız Meslek, Endüstri Meslek Liseleri, Anadolu Kız Meslek liselerinde 4 yıldır.
Anadolu Kız Meslek Liseleri, Kız Meslek/meslek liselerinin Seramik alanında öğrenim gören öğrenciler genel bilgi derslerinin dışında İnsan ilişkileri ve iletişim, araştırma teknikleri, girişimcilik, bilgisayar, ilkyardım, temel sanat eğitimi, desen, teknik resim, alçı atölyesi, seramik teknolojisi, seramik tasarımı, seramik kimyası, seramik atölyesi gibi mesleki dersleri alırlar. Ayrıca 9. sınıfta genel kültür derslerinin yanısıra tanıtım ve yönlendirme dersi de ilave edilmiştir.
Anadolu kız Meslek/Anadolu meslek liseleri ve kız meslek/meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler 3308 sayılı yasaya göre 3 gün işletmelerde, 2 gün okulda beceri eğitimi yaparlar.
Endüstri Meslek Liselerinde ise Atölye, Meslek Bilgisi, Seramik Makineleri, Motif, Desen Uygulaması, Resim-Desen, İşletme, Girişimcilik, Standardizasyon ve Kalite Kontrol dersleri, teorik ve uygulamalı olarak verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
Meslek liselerinin Seramik bölümü/ Seramik ve Cam Teknolojisi alanından mezun olanlar istedikleri takdirde, Cam-Seramik, Çini İşlemeciliği, Seramik, Endüstriyel Seramik, Mimari Dekoratif Sanatlar önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– Meslek liselerinin 3. sınıfında öğrenim gören öğrenciler için 3308 sayılı yasa gereğince haftanın 3 günü staj zorunluluğu vardır. Sigorta ve sosyal haklar işveren tarafından sağlanır. Ayrıca asgari ücretin % 30 undan aşağı olmamak üzere ücret alırlar.
– İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar,
– Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler,
– Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
Kamu kuruluşlarında, yürürlükteki yasa ya da sözleşme hükümlerine göre ücret alırken, özel kuruluşlarda, deneyim ve yeteneklerine uygun olarak yapılan anlaşma hükümlerine göre gelir sağlarlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here