Seyahat işletmeciliği ve Turizm rehberliği öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki turizm işletmelerindeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli mesleki ve teknik yayınlar.
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.).


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeninin hem alanı hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Sözel ve sayısal yeteneğe sahip,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni, sınıfta, seyahat ve turizm işletmelerinde (otel, motel, restoran vb.) görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı genellikle sessiz ve temizdir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Anadolu otelcilik ve turizm meslek liselerinde, Anadolu ticaret ve ticaret meslek liselerinde, çok programlı liselerde, Anadolu iletişim meslek liselerinde, meslek eğitim merkezlerinde Turizm ve Otelcilik Grubu öğretmeni olarak görev yaparlar.
Anadolu otelcilik ve turizm meslek lisesinin; Yiyecek-İçecek Konaklama Hizmetleri Seyahat İşletmeciliği/Acenteciliği Eğlence Hizmetleri alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri Anadolu ticaret meslek lisesi turizm alanının teorik ve uygulamalı meslek dersleri,Turizm eğitim merkezlerinin; Ön Büro Teknolojisi Kat Hizmetleri Teknolojisi Yiyecek ve İçecek Servisi Teknolojisi alanlarının teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Diğer okul türlerinin; Servis Hizmetleri Servis Kat Hizmetleri Resepsiyon Resepsiyon (Ön Büro) Seyahat Acenteliği Seyahat Acenteliği Mutfak Yat Kaptanlığı Turizm Alanı/dalının teorik ve uygulamalı meslek dersleri İşletme Bilgisi ve Toplam Kalite Yönetimi, Girişimcilik, Eğlence Hizmetleri Alanının; Animatörlük Çocuk Animatörlüğü Dallarının alan ortak ve dal dersleri gibi dersleri verirler.
Mesleki eğitime ve turizm sektörüne eleman kazandırılması konusuna verilen önem doğrultusunda turizm otelcilik okullarında eğitici kadrosuna gereksinim duyulmaktadır. Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği öğretmeni olarak çalışmak istemeyenler ise, turizm işletmeleri, sosyal tesisler ve otellerde, seyahat acentalarında turizm elemanı işletmecisi ve yöneticisi olarak da sektörle ilgili iş alanlarında çalışabilmektedirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
– Mesleğin eğitimi; Gazi Üniversitelerin Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınanı’nda (ÖSS) “Eşit Ağırlık-1 (EA-1)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek liselerinin; Deniz Turizmi, Otelcilik ve Turizm, Seyahat Acentacılığı/Seyahat Acenteciliği, Turizm, Otel işletmeciliği, Konaklama Hizmetleri bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği lisans programını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
Host ve Hosteslik (Otobüs),Otobüs İşletmeciliği,Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık),
Seyahat ve Tur İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği / Seyahat ve Turizm İşletmeciliği, Seyahat İşletmeciliği ve Tur Operatörlüğü, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği, Turizm ve Seyahat İşletmeciliği, Turizm Rehberliği, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Yatçılık ve Yat İşletmeciliği, Ulaştırma ve Otomotiv, Uluslar arası Taşımacılık Yöntemi Ön lisans programını başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) başarılı oldukları takdirde, “Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği” lisans programına dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Öğrenciler eğitim ve öğretim süresince aşağıdaki dersleri alırlar;
a) Genel Kültür Dersleri:
Genel Matematik, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Türk Dili, Yabancı Dil,
b) Meslek Dersleri:
Genel Turizm, Genel Ekonomi, Genel Muhasebe, Genel İşletme, Hukuk Başlangıcı, Turizm İşletmeciliği, Dünya Uygarlık Tarihi, Arkeolojiye Giriş, Gelişim ve Öğrenme, Turizm Coğrafyası, Rehber Turizm İşletme İlişkileri, Turizm Ekonomisi, Türk ve Anadolu Mitolojisi, İstatistik, Temel Bilgisayar Bilgisi, Seyahat İşletmelerinde Maliyet, Organizasyon ve Yönetim, Dinler Tarihi, Yunan Roma Mitolojisi, İlk Yardım, Turizm Pazarlaması, Halk Bilimi, Anadolu Uygarlıkları, Sanat Tarihi, Seyahat İşletmeciliği, İnsan Kaynakları Yönetimi, Anadolu Demografisi ve Etnolojisi, Anadolu Uygarlıkları, Türk Tarihi, Araştırma Teknikleri, Tur Yönetimi, Turizmde Dış Tanıtım, Halkla ilişkiler, Turizm Mevzuatı,
c) Mesleki Formasyon Dersleri:
Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Okul Deneyimi, Gelişim ve Öğrenme, Öğretimde Planlama ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Öğretmenlik Uygulaması, Rehberlik, Mezuniyet Projesi.
Ayrıca eğitim sırasında okullarda uygulama çalışmaları da yapmaktadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Aynı zamanda yüksek lisans ve doktora eğitimi alarak, akademik kariyer yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).


Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda öğretmenliğe hak kazanan, yeni göreve başlayan meslek mensubu 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar. Bu ücret kıdeme ve yıllık belirlenen katsayı artışlarına göre belli aralarla değişmektedir.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel mesleki eğitim kuruluşlarında görev yapanlar değişik ücretlerle çalışırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here