Sıcak demirci / ısıl işlemci

Kancalar, zincirler, tarım araçları ve benzeri metal yapılı eşya ile demir ve benzeri maden parçalarını el ve iş tezgahları yardımı ile bükerek, döverek veya kalıpla biçimlendirerek işleyen ve onaran kişidir.


GÖREVLER


– Metali seçer ve ocakta ısıtarak tavlar. Örsün üzerine yerleştirir, çekiçle döverek, keserek ve zımparalayarak biçim verir,
– Parçaları yeniden ısıtır, katalizör maddeleri koyar ve çekiçleyerek birleştirir,
– Son şekli verilen parçaları tekrar ısıtarak tavları sertleştirmek için su verir (suyun içine atarak sertleştirir).


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Tav araçları,
– Çekiçler,
– Varyozlar,
– Kısaçlar,
– Örs ve altlığı,
– Delikli pleyt,
– Yığma pleyt,
– Demirci konisi,
– Şahmerdan (hava çekiçleri),
– Presler,
– Ölçü aletleri (çap kumpası, metre, mastar ve şablonlar),
– Testere tezgahı ve profil makas tezgahı,
– Elektrik kaynak makinesi vb. aletleri kullanır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– Bedence güçlü, dayanıklı, ayakları ve kolları sağlam,
– Zihinde canlandırma,
– Şekilleri doğru algılama,
– Elleri ustalıkla kullanabilme,
– El ve gözü eşgüdümle kullanabilme yeteneklerine sahip,
– Alet ve makinelerle çalışmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sıcak demirci atölyede ve ayakta çalışır. Çalışma ortamı çok sıcak, gürültülü ve kısmen kirlidir. Kişi çalışırken bağımsızdır. Müşterilerle ve diğer çalışanlarla kısa süreli iletişim dışında genellikle alet ve makinelerle ilgilidir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sıcak demirciler, tarımda kullanılan araç ve gereçler ile bazı aletlerin yedek parçalarını üretmektedirler. Özel sektöre ait fabrikalarda, atölyelerde çalışabilirler. Üretilen mamullerin çoğunun seri üretimi olmadığı için bu aşamada sıcak demircilere iş imkanı doğmaktadır. Ancak, bu mesleğin geleceğini tehdit eden başlıca iki unsur vardır.
– Birincisi tarımda makineleşme sürecinde modern araç-gereçlerin hızla artması sonucu sıcak demircilerin işlerinin giderek azalabileceği gerçeğidir. Bilindiği gibi sıcak demircilik ilkel tarımla başlayan ve azalarak devam eden bir meslektir. Karasaban, orak, kazma, at nalı vb. parçaların üretilme ihtiyacıyla sıcak demircilik doğmuştur. Ama bugün artık sayıları oldukça azalmıştır.
– İkincisi sıcak demircilikte insan gücü yerine şahmerdan gibi aletlerin kullanılmasıdır. İnsan gücü yerine yeni makinelerin kullanılması bu meslekte çalışan (istihdam edilen) kişilerin sayılarını azaltmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi yeterli müracaat olması durumunda tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Metal İşleri” alanı “Isıl İşlemciliği” dalında verilmektedir. Ayrıca, meslek liselerinin “Metal Teknolojisi” alanı “Isıl İşlem” dalında da bu mesleğin eğitimi verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.
Meslek liselerine girebilmek için;
– İlköğretim okulu mezunu olmak,
– Meslek liselerine giriş koşullarını taşımak gerekmektedir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Sıcak demircilik mesleğinin eğitim süresi mesleki eğitim merkezlerinde ilköğretimden sonra 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde genel eğitimden sonra ise 1 yıldır. Meslek liselerinde ise eğitim süresi 4 yıldır.
Pratik eğitim işletmelerde gerçekleştirilmekte olup, haftanın bir günü teorik eğitim mesleki eğitim merkezlerinde verilmektedir. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler aşağıdaki konuları öğrenir:
Meslek Bilgisi Derslerinde; şekillendirmenin tanımı, sıcak şekillendirme atölyesinin tanımı, demir ve çelik hakkında kısa bilgi, ocakta yakılan kömürler hakkında bilgi, taş fırınlarda yakılan yakıtlar, güvenli ve verimli çalışma, sıcak şekillendirme takım ve araçları, sıcak şekillendirme, ölçme ve kontrol, çekiçle düz çekme, sivriltme, yığma, boğma, kesme, delme, eğme, örste sıcak şekillendirme, sıcak şekillendirme makineleri,
Mesleki ve Teknik Resim derslerinde; teknik ve meslek resminin önemi, çizim aletleri, çizim gereçleri, teknik resimde kullanılan yazı normları, çizgi, çizgi çeşitleri, özellikleri, geometrik çizimler, izdüşüm, görünüş çıkartma, ölçülendirme, yüzey işaretlerinin okunması, ölçekli resmin gereği, büyültme ve küçültme ölçekleri, görünüş çıkarma, ölçülendirme, kesit alma, perspektif, ara kesit ve açınımları, kroki çiziminin önemi ve faydaları, birleştirme resimleri, perçinler, kaynaklı birleştirmeler, kalıp resimleri.
Ayrıca eğitimde; çırağın yapacağı işlem ve işler önce usta tarafından anlatılır, bu işlemler usta veya kalfa tarafından yeteri kadar yapılarak çırağın görmesi sağlanır, çırağın gösterilen işler hakkında bilgisi yoklanır, çırağın gösterilen işleri yapması sağlanır ve izlenerek eksiklikleri tamamlanır.
Eğitim sonunda demirci; sıcak biçimlendirilen metalleri tanır, biçimlendirme için gerekli takım ve makineleri kullanır, şekillendirmenin temel unsuru olan tavlama ve tav araçlarını bilir. Tavlamanın yapılabilmesi için gerekli olan yakacak türlerini öğrenir, metallerin biçimlendirilmesi için zorunlu olan temel şekillendirme işlemlerini öğrenir. Şekillendirme işlemlerinde uygulanan değişik sıcaklıkların ölçülmesini bilir. Ölçme araçlarını kullanmayı öğrenir ve iş için gerekli malzeme hesaplamalarını yapabilir. Bunlara ilave olarak güvenli ve verimli çalışma kuralları, mesleği ile ilgili basit resimleri çizebilme, meslek ahlakı, ekonomi ve hukuk gibi konuları öğrenir.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Ustalık eğitimi 176 saat olup, bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesine sahip çalışanın olması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.
– Meslek liselerinin “Metal İşleri” bölümünden mezun olanlar; Endüstriyel Kalıpçılık, Hasat Sonrası Teknolojisi, Makine, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Oto Boya Karoseri Doğrultma Teknikerliği, Sondajcılık, Tarım Alet ve Makineleri, Metalurji Malzeme, Gemi Makineleri, Otomotiv, Mekatronik, Mekatronik(Uzaktan Eğitim),Termik Santral Makineleri,Termik Santrallerde Enerji Üretimi,Raylı Sistemler Makine Teknolojisi, Metalografi ve Malzeme Muayenesi ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Bu mesleğin pratik eğitimi sırasında 3308 sayılı Çıraklık Eğitim Kanunu’na göre asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret ödenir.
Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanmaktadır.
Alınan ücret, asgari ücretin 2 katı olmakla birlikte kalfanın kariyerine ve işverenin kazancına paralel olarak artabilmektedir.
Usta ya da işyeri sahibinin geliri de yine ustanın maharetine ve işin kapasitesine göre değişmekle birlikte ortalama aylık ücret asgari ücretten az olmamak üzere asgari ücretin 2 katıdır.
İşverenlerin geliri tarım araçları ve aletleri yapmaları sebebiyle yaz aylarında artarken, kış aylarında gelir seviyesi düşmektedir. Yani gelir tarımsal faaliyetlerle doğru orantılıdır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Meslek Elemanları
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here