Sınıf öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, okuma-yazma, temel vatandaşlık, matematik, sosyal bilimler, doğa bilimleri, sanat, spor gibi konularda eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Sınıf öğretmeninin öğrencilere hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışları, hangi yöntemlerle kazandıracağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Sınıf öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği sınıfın düzeyine uygun yıllık, aylık, haftalık ve günlük çalışma planı hazırlar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere temel vatandaşlık davranışları kazandırır.
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– Eğitim ile ilgili sorunları gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Öğrenci velileri ile yakın ilişki kurarak, işbirliği ile eğitimi yürütür.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları,
– Ders araç ve gereçleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sınıf öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Sınıf öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Sözel ve sayısal düşünme yeteneği gelişmiş,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sınıf öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Meslek eğitimini tamamlayan kişiler Milli Eğitim Bakanlığınca , ilköğretim okulları, yatılı ilköğretim bölge okullarına, sınıf öğretmeni olarak atanırlar.
Öğretmenlik şu anda ülkemizde istihdamı en kolay meslek olarak nitelendirilmektedir. Sınıf öğretmenleri Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim öğretim kurumlarında da isterlerse çalışabilirler.
Gelecekte Meslekte Görülebilecek Değişiklikler
Öğretmenlik mesleği şimdi olduğu gibi gelecekte de aynı özveriyi, samimiyeti, sorumluluğu ve hızlı çalışma temposunu gerektirecektir. Gelecekte; kullanılan yöntem, materyal ve araçlarda değişiklikler olacağı düşünülmektedir. Görsel yayın ve kaynaklardan da her geçen gün daha çok faydalanılmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin “Sınıf Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
-Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) “Sınıf Öğretmenliği ”, lisans programlarından biri için yeterli “Eşit Ağırlık-2 (EA-2)” puan almak,
-Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tercih Bildirim Formunda “Sınıf Öğretmenliği”lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği” ile Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler” Alan/Kol/Bölümleri ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.
“Eğitim Ön lisans, İlkokul Öğretmenliği,” ön lisans programını bitirenler ÖSYM Başkanlığınca yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları takdirde; “Sınıf Öğretmenliği” lisans programlarına dikey geçiş yapabilirler.
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır. 4. sınıfta (7. yarıyılda) 1 ay süreyle ilköğretim okullarında alan uygulaması ve staj yapılır. 8. Yarıyılda ise “Uygulama Semineri” vardır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.
Özel bilgi ve yetenek isteyen müzik, resim-iş, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde hizmet-içi eğitim kurslarıyla yetiştirildikleri takdirde yurtiçi ve yurtdışında eğitici-öğretici olarak görev alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Bu programı ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adaylardan belli koşulları taşıyanlara MEB’ca burs sağlanır.
Öğrenciler eğitimleri süresince Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenime katkı(harç) öğrenci kredisinden ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sağladığı kredi ve burs olanaklarından da yararlanabilirler.
Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.
Özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ise, okul yönetimi ile yaptıkları anlaşmalara göre değişik miktarlarda ücret alabilmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri

2 YORUMLAR

  1. Dünyada ki en güzel meslektir bence öğretmenlik, bize geleceğimize yön vermemizde en çok destek ve etkili olan tüm öğretmenlerimize teşekkürler..

  2. Bence budünyada en önem verilmesi gereken meslek grubudur sınıf öğretmenlikleri. Çünkü bir insan yetşitiriyorlar. İlk öğretimini bir çocuk sınıf öğretmeniyle tamamlıyor…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here