Şirket kurmak kolaylaşıyor

Şirket kuruluşlarının tescilinde, nüfus cüzdan sureti, ikametgah ilmuhaberi
gibi belgeler istenmeyecek. Ticaret sicili, odalar ve borsalar ile esnaf ve
sanatkarlar siciline yapılacak başvurularda uygulanacak esaslara ilişkin, Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı imzalı genelge, Resmi Gazete’nin bugünkü
sayısında yayımlandı.


Genelgede, 61’inci Hükümet Programında, kamu hizmetlerinin sunumunda hizmetin
ilk kademede ve vatandaşa en yakın yerde verilmesi, diğer kamu kurumlarında
bulunan bilgi ve belgelerin istenmemesi ve beyana dayalı işlem tesis
edilebilmesinin sağlanması amacının yer aldığı hatırlatıldı ve bu anlayış
çerçevesinde tacir ile esnaf ve sanatkar işletmelerinin açılış işlemlerinin
kolaylaştırılması, gereksiz belge taleplerinin önlenmesi ve beyana dayalı işlem
tesis edilebilmesini teminen, ticaret sicili, odalar ve borsalar ile esnaf ve
sanatkarlar siciline yapılacak başvurularda uygulanacak esaslar belirlendi.


Buna göre, ticaret sicili memurluklarına yapılacak başvurularda; şahıs
işletmelerinin tescilinde; vergi levhası fotokopisi, defter ön yüz fotokopisi,
tapu veya kira kontratı fotokopisi, nüfus cüzdan sureti ve ikametgah ilmuhaberi
gibi belgeler istenmeyecek, bunun yerine nüfus cüzdanı, ikametgah
ilmuhaberindeki bilgiler, başvuru sırasında ilgililerden alınacak TC kimlik
numarası kullanılarak Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) ve vergi
levhasında yer alan bilgiler de Maliye Bakanlığı Vergi Daireleri Otomasyon
Projesi (VEDOP) sisteminden elektronik ortamda temin edilecek.


Defter ön yüzünde, tapu veya kira kontratında yer alan ve tescilde ihtiyaç
duyulan bilgilerle Ticaret Sicili Tüzüğü’nde düzenlenen taahhütnamede yer alması
gereken bilgiler ise kuruluş dilekçesi içinde beyan şeklinde alınacak.


Şirket kuruluşlarının tescilinde nüfus cüzdan sureti, ikametgah ilmuhaberi
gibi belgeler İç Ticaret 2009/1 sayılı Tebliğ hükümleri de dikkate alınarak
istenmeyecek. Söz konusu belgelere MERNİS ve VEDOP sisteminden elektronik
ortamda temin edilecek.


Ticari işletmeler ile ticaret şirketlerinin odalar ile ticaret borsalarına
kayıt ile her türlü işlemlerinde tescil ilanının yayımlandığı ticaret sicili
gazetesinin aslı veya onaylı sureti ya da ticaret sicili tasdiknamesi, onaylı ve
fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği, noter tasdikli imza sirküleri, İkametgah
ilmuhaberi veya tezkeresi, vergi levhası veya vergi kaydını gösterir belge
istenilmeyecek, ilgili sicil bünyesinde bulunan belgeler buradan temin edilecek,
diğer belgelere konu bilgilerin teyitleri ise yine elektronik ortamda
yapılacak.


İlgili odalar ve borsalar bu hükümleri dikkate alarak internet sitelerinde
gerekli değişiklikleri yapacak.


Esnaf ve sanatkarlardan sicil ve oda kayıtlarında da nüfus cüzdanı örneği ya
da fotokopisi, ikametgah ilmuhaberi, vergi levhasının aslı ya da fotokopisi
istenmeyecek, bu bilgiler Esnaf ve Sanatkarlar Bilgi Sistemi (ESBİS) kullanıma
açılıncaya kadar, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nun (TESK) esnaf
ve sanatkarlar sicil müdürlüklerine sunmuş olduğu altyapı kullanılmak suretiyle
MERNİS ve VEDOP sisteminden elektronik ortamda temin edilecek. ESBİS kullanıma
açıldığında ise bu bilgiler ESBİS aracılığıyla sağlanacak.


Esnaf ve sanatkarlar tarafından sicil müdürlüğüne ibraz edilecek 3 adet
vesikalık fotoğrafla ustalık belgesi fotokopisi de sicil müdürlüğü marifetiyle
ilgili esnaf ve sanatkarlar odasına intikal ettirilecek.


Sicil müdürlüklerince esnaf ve sanatkarlardan sicil tasdiknamesini ilgili
odaya mühürletmesi istenmeyecek.Sabah

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here