Sistem mühendisi

Teknik, ekonomik, biyolojik, endüstriyel ve politik sistemleri birleştirerek analiz eden, iş dünyasının bütün sektörlerinde oluşan ve oluşturulacak sistemlerin tasarımını , üretimini ve geliştirilmesini maliyet unsurunu da göz önünde bulundurarak gerçekleştiren kişidir.GÖREVLER


– Tasarlanacak olan sistemin amaçlarını belirler,
– Belirlenen amaçlara göre, oluşturulacak sistemin elemanlarını belirler,
– Sistemin, firmanın faaliyet planlarına uygunluğunu inceler,
– Sistemin maliyet hesaplamalarını yapar,
– İletişim sistemi, karar destek sistemi haberleşme sistemi, üretim sistemi, yönetim sistemi gibi sistemlerin alt sistemlerle, firma çevresiyle ve birbirleriyle uyumlu bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol eder,
– Sistemlerin geliştirilmesi çalışmalarında bulunur,
– Ayrıca zaman zaman firma projelerinin yürütülmesini sağlar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Çeşitli büro malzemeleri,
– Bilgisayar,
– Çeşitli ölçüm aletleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sistem mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde analiz yeteneğine sahip,
– Analitik düşünme yeteneği güçlü olan,
– Şekil-uzay ilişkilerini görebilme yeteneğine sahip,
– Kendisini sürekli yenileme gereği duyan,
– Araştırmayı seven kimseler olması gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sistem mühendisleri genellikle büro ortamında oturarak, bazen de fabrikada üretimin yapıldığı yerde ayakta çalışırlar. Kişi çalışırken yöneticilerle, meslektaşlarıyla ve firmadaki diğer elemanlarla iletişim halindedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sistem mühendisleri, endüstriyel kurumlar, finans, çevre, sağlık kurumları, ulaştırma ve iletişim işletmeleri gibi çok farklı alanlarda iş bulma olanağına sahiptir. Bu kişiler kamu veya özel kurum ve kuruluşların satış yönetimi, proje yönetimi, üretim ve planlama bölümlerinde görev yapabilirler. Ülkemizde sistem mühendisliği çok yeni bir alan olup yeterince tanınmamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, Yeditepe Üniversitesi Mühendislik – Mimarlık Fakültesinin “Sistem Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
Lise veya dengi okul mezunu olmak,
Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS)“Sistem Mühendisliği ” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puan almak,
Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Tercih Bildirim Formunda “Sistem Mühendisliği” , lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.
Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Bu programın eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim süresince öğrenciler Yabancı Dil, Genel Kimya, Fizik, Matematik, Bilgisayar Programlama, Mühendislik Ekonomisi, İstatistik, Maliyet Ekonomisi, Materyal, Termodinamik, Elektrik Mühendisliği, Lineer Cebir, Maliyet Mühendisliği, Analiz, Elektrik ve Sistem Mühendisliği, Sistem Dizaynı, Yöneylem Araştırmalar, Proje Yönetimi, Kontrol ve Kalite Yönetimi gibi dersler alırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Sistem mühendisleri çalıştıkları işyerlerinde proje yardımcısı, proje yöneticisi ve departman müdürü gibi unvanlarla göreve başlarlar ve çalıştıkları firmanın en üst kademelerine kadar yükselebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Eğitim süresince öğrenciler kamu ve özel kurum ve kuruluşların, ayrıca Yeditepe Üniversitesinin bu bölümündeki en başarılı iki öğrencisine sağladığı burs imkanlarından yararlanabilir,üniversite eğitimi süresice Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen öğrenim ve katkı (harç) kredisinden faydalanır.
Sistem mühendisleri, çalıştıkları firmanın yapısı ve büyüklüğüne göre ücret elde ederler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– Yeditepe Üniversitesi Mühendislik–Mimarlık Fakültesi (İSTANBUL),
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here