Sivil havacılık personel alımı yapılacak

7

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesi uyarınca aşağıda belirtilen niteliklerde sözleşmeli alımı yapacağını
resmi internet sitesinden duyurdu.

Meteroloji,Elektronik,
Uçak-Havacılık-Uzay, Arama-Kurtarma, Kaza-Kırım, Basın-Yayın, Halkla İlişkiler,
Mütercim -Tercüman, Doktor alanlarında 14 kişilik sözleşmeli personel alımı
yapılacağını ve Başvurular yalnız bir unvan için en geç 08
Ağustos 2011 Pazartesi günü mesai bitimine kadar “Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü Bosna Hersek Cad. 90.
Sok. No:5 Emek Çankaya/ANKARA” adresine şahsen veya son başvuru tarihinde
Genel Müdürlüğe ulaşacak şekilde posta ile yapabilir. Bu tarihten sonraki
müracaatlar ve postadaki gecikmeler dikkate alınmayacağı
belirtilmektedir.

GENEL ŞARTLAR :

1. ÖSYM tarafından
yapılan 2010 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS); 4 yıllık
yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların KPSSP3 puan türünden 70
(Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, (Tabip unvanına başvuru için KPSS şartı
aranmamaktadır.)

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik
48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

3.
Görevini yurtiçinde ve yurtdışında yapmasına engel hali
bulunmamak.

4. Yabancı Dil Sınavında (KPDS) en az (D) düzeyinde
İngilizce bilgisine sahip olmak. ( Ancak yurtiçi veya yurtdışında İngilizce Dili
ile öğretim yapan fakülte ve yüksekokul mezunu olanlar, yurt içinde lisans
düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde
İngilizce dilinde master veya doktora eğitimi yapanlar, İngilizce dilinde “Test
of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (veya geçerlilik
süresi dolmamış eski dengi) “International English Language Testing System”
(İELTS) sınavından en az 6 puan alanlar, KPSS sınavında yabancı dil bölümünden
soru sayısının en az %60’ını (36 soru) doğru cevaplayanların İngilizce dil
düzeyleri (D) düzeyi kabul edilir. ( Mütercim-Tercüman için istenen Yabancı dil
şartı özel şartlar içerisinde ayrıca belirtilmiştir.)

5. Başvuracak
adayların durumunun; 31 Aralık 2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2010/1169
sayılı Bakanlar Kurulu Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez

Sözleşmesini;

a) Kısmi zamanlı veya
proje süresi ile sınırlı çalışanlardan,

b) Ek 4 üncü madde
çerçevesinde unvan değişikliği yapanlardan,

c) Eş veya sağlık
durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı
hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve
niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma
şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, Ek 3 üncü
maddenin (b) veya (c) bendi hükmü kendilerine uygulanamayanlardan, tek taraflı
feshedenler, bir yıllık süre şartına tabi tutulmadan yeniden istihdam
edilebilirler. ” hükmüne uygun olması.

İSTENİLEN
BELGELER

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Müdürlüğünden alınacak veya http://www.shgm.gov.tr/ web adresinden temin
edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak “İş Talep Formu”.


2. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği ( yabancı okullar için
denklik belgesi örneği),

3. KPSS ve İngilizce sınav sonuç
belgesi.

4. İki adet vesikalık fotoğraf.

5.
Başvurulan unvanın özel şartlar bölümünde istenen özellikleri
(İngilizce dilbilgisi, Mesleki tecrübe süreleri vb.) kanıtlayıcı
belgeler.

6. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış,
erteletmiş veya askerlik hizmetinden muaf olduğunu gösterir
belge.

7. Genel şartlar bölümünün 5. maddesindeki hükme uygun
olunduğunu gösterir beyan dilekçesi.

8. Kurumun web sitesindeki
( http://www.shgm.gov.tr ) adresinde
yer alan iş talep formu ekindeki “özgeçmiş” örneğine göre doldurulmuş, adayların
özgeçmişlerini içeren belge.


Adaylar istenen belgeleri
başvuru sırasında iş talep formu ekinde vermeleri gerekmektedir. İlan formu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here