Soğutma ve iklimlendirme teknisyeni

Soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulması, üretilmesi ve çalışması alanında çalışmaları yürüten ara insan gücüdür.


GÖREVLER


Makine mühendisine ve sıhhi tesisat teknikerine binaların ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin kurulup, çalıştırılması gibi işlerde yardımcı olur.
Bu çerçevede,
– Ev tipi, derin dondurucu ve no-frost buzdolaplarının çalıştırılması ile bakım ve onarım ile ilgili servis hizmetlerini yürütür,
– Vitrin, kasap (market) tipi soğutucular, şişe ve süt soğutucular, dondurma ve her türlü buz makinelerinin yapım, montaj, bakım ve onarım işlerini yapar,
– Mühendis gözetiminde soğuk oda ile ilgili montaj, demontaj, onarım ve bakım işlerini yapar,
– Soğutma ve iklimlendirme tesisatının otomatik kontrol sistemlerini çalıştırır, ayarlamalar yapar,
– Soğutma sistemleri içerisinde kaçak arama, bulma, vakumlama ve gaz şarjı yapar,
– Soğuk depoculuk ile ilgili işletmecilik yapar. Besin maddelerinin saklanması ve depolanması ile ilgili tüm şartları yerine getirir,
– Pencere tipi, split ve merkezi klima ile ilgili her türlü taşıtın soğutma ve klima devresinin montaj, bakım ve onarım gibi hizmetlerini yerine getirir,
– Otomobil, kamyonet, otobüs vb. her türlü taşıtın soğutma ve klimalarının montajı, bakım ve onarım işlerini yapar,
– Hastanelerdeki kan ünitesi, morg vb. birimlerdeki her türlü soğutma ve klima sistemlerinin yapım, montaj, onarım ve bakım işlemlerini yürütür,
– Buz pistlerinin onarım ve bakım işlerinde görev alır,
– Sanayide kullanılan her türlü soğutma ve klima sistemlerini tanır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Geri kazanım ünitesi,
– Tekrar doldurulabilir silindir,
– Refraktometre,
– Ölçme ve kontrol aletleri,
– Gaz kaçak dedaktörleri,
– Soğutma kompresörü ve yardımcı elemanlar,
– Evaporatör ve yardımcı elemanlar,
– Kondenser ve yardımcı elemanlar,
– Akışkan kontrol cihazları,
– Vakum pompası,
– Şarj silindiri,
– Basınç manifoldları,
– Su soğutma köleleri,
– Elektriksel ölçme aletleri,
– Oksi-asetilen kaynak seti,
– Bakır boru bağlantı aletleri,
– Bakır boru şekillendirme aletleri,
– Termostatlar,
– Hava hızı ölçüm cihazları,
– Hava kanalı yapımında kullanılan aletler,
– Bilgisayar ve ilgili yazılımlar.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimine, özellikle mekanik konulara ilgi duyan,
– Mekanik ilişkileri ve şekil ilişkilerini algılayabilen,
– Elleri ve gözleri sağlam, bunları eş güdümle kullanabilen,
– Dikkatli, tedbirli,
– Bedence güçlü ve dayanıklı,
– Ekip çalışmasına yatkın,
– Tasarım ve çizim yeteneğine sahip kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenleri görevlerini; atölyelerde ve sistemin kurulacağı binalarda, marketlerde, soğuk hava depolarında, evlerde ve işyerlerinde vb. değişik mekanlarda yürütürler. Çalışılan ortam çoğu zaman kapalı sıcak veya soğuktur. Yüksek ve tehlikeli yerlere çıkmaları gerekebilir. Genellikle ayakta çalışırlar. Çalışırken ağır cihazları kaldırma, taşıma, çekme, itme, yerine koyma veya yerinden çıkarma gibi bedensel güç harcarlar. El aletleri ile çalışırken incinme, burkulma, çizik, kesik ve çeşitli basit yanık gibi yaralanmalarla karşılaşabilirler. Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenleri işçilerle, teknikerlerle, gerektiğinde makine mühendisi ve işverenle iletişim halinde çalışırlar.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu meslek elemanları;
– Soğutma ve iklimlendirme sistemlerin havalandırma kanalları imal eden işletmelerde,
– Çeşitli markalara ait soğutma, iklimlendirme ve havalandırma cihazlarının satış ve montajını birlikte yapan bayilerde,
– Soğutma ve iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin montaj, bakım ve onarım yetkili servislerinde,
– Çeşitli büyük işyerleri fabrika, kapalı alışveriş merkezleri vb. yerlerde kurulu bulunan soğutma, iklimlendirme ve havalandırma sistemlerinin bakım ve onarım işlerinde çalışabilirler.
– Meslek eğitimlerin tamamlayarak diplomasını alanlar, gerekli sermayeye sahip olurlarsa alanlarında kendi işyerlerini de açabilirler.
– Ülkemizin iklim yönünden farklılıklar göstermesi nedeni ile hem ısıtma, hem de soğutma cihazlarına, tarım ülkesi olması nedeni ile soğuk hava depolarına ihtiyaç her geçen gün daha da artmaktadır. Teknolojik gelişmeler sonucu çok çeşitli markalarda yerli ve yabancı iklimlendirme ve soğutma sistemlerinin yaygınlaşması ile bu alanda çalışacak meslek elemanlarına gereksinim duyulmaktadır.
– Soğutma ve iklimlendirme tesislerini projelendirecek, kuracak, çalıştıracak ve bakımını yapacak teknik personele hem özel, hem de kamu kesiminde ihtiyaç duyulmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyenliği mesleğinin eğitimi meslek liselerinde verilmekte iken yeni uygulamaya göre meslek liselerinde bu isimde alan ve dal bulunmamaktadır. Mesleğin eğitimi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı altında Soğutma Sistemleri, Klima Sistemleri, Merkezi İklimlendirme Sistemleri, Isıtma ve Sıhhi Tesisat, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatı, Isıtma ve Gaz yakıcı Cihazlar dallarında verilmektedir. Bu dallar hakkında bilgi edinmek için bakınız genel eğitim-öğretim dosyaları. Bu dosyadaki eğitimle ilgili bilgiler değişiklikten önceki dönemi kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Endüstri meslek liselerine; en az ilköğretim okulu mezunu, 19 yaşını doldurmamış; başarı ve sağlık durumu girmek istediği mesleğe uygun öğrenciler kayıt yaptırabilir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
– Eğitim süresi 4 yıldır.
– Eğitim süresince; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Biyoloji ve Sağlık Bilgisi, Fizik, Kimya, Yabancı Dil, Beden Eğitimi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Milli Güvenlik Bilgisi, Felsefe, Teknik Resim, Ölçme ve Kontrol Bilgisi, Meslek Resim, Meslek Bilgisi, Elektrikli Ev Aletleri Atölye ve Laboratuvar, seçmeli ders olarak Çevre ve İnsan, İşletme Bilgisi, İş Güvenliği gibi dersler okutulmaktadır.
– Öğrencilerin pratiğini geliştirmek, iş piyasası hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla son sınıfta haftada 3 gün işletmelerde meslek eğitimi yapar, 2 gün ise teorik dersler için okulda eğitim yaparlar.


MESLEKTE İLERLEME
– Yetkili servislerde çalışanlar, soğutucu ve klima işleriyle birlikte, yıkayıcılar, pişiriciler, ısıtma cihazları ve diğer elektrikli ev aletlerinin montajı, bakımı ve onarımı konularında kendilerini geliştirebilirler.
– Daha önceki yıllarda meslek liselerinin soğutma ve iklimlendirme bölümünden mezun olanlar istedikler takdirde Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, İklimlendirme-Soğutma, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, önlisans programlarına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
– Ayrıca bu bölümden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp üniversitelerin Enerji Öğretmenliği ve Tesisat Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedir.
– Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Ustalık belgesini alanlar kendi işyerlerini açabilirler. Ustalık belgesine sahip olanlar mesleki eğitim merkezlerinde düzenlenen İş Pedagojisi kursuna katılıp başarılı olmaları durumunda Usta Öğreticilik belgesine sahip olurlar.Kendi işyerlerini kuranlar, girişimci olarak da ilerleme kaydedebilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– İşletmelerde mesleki eğitim süresince yaşlarına uygun asgari ücretin %30’undan az olmamak üzere ücret alırlar.
– İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkanlardan faydalanırlar.
– Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
– Mesleki eğitim süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanır.
Eğitim sonrası kazanç çalışılan sektör ve işletmeye göre değişebilmektedir. Kamu sektöründe derece kıdem ve işyerindeki statüye göre değişmektedir. Özel sektörde ise net asgari ücretin 2 katı tutarında ücretle başlayıp yetenek ve deneyime göre de değişmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu il ve şube müdürlükleri.

1 YORUM

  1. Uzun Yıllardır soğutma, iklimlendirme, ısıtma ve endüstriyel otomasyon alanlarında Dünya lideri markaların teknik desteğini veren Orbay Usta artık size daha yakın.. Merkezi Isıtma Soğutma, Kazan Dairesi uygulama – Tadilat, Boru Vana Pompa değişimi , Kalorifer Kazanı Buhar Kazanı Baca Analizi ve tadilatı, Boyler imalatı, selbentine tadilatı ve imalatı, Merkezi Gün Isı yapımı ve tamiratı, Isıtma Sistemi otommasyona bağlama , ve benzeri tüm işler, Bir telefon yeterli Orbay Özkan :0532 776 92 28
    7/24 gözünüzün önünde servis

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here