Sosyal antropolog

Sosyal antropolog, çeşitli insan topluluklarının yaşam biçimlerini, kültürlerinin oluşumunu, gelişimini, değişimini ve kültürler arası etkileşimi inceleyen kişidir.


GÖREVLER


– Çeşitli insan grupları arasında yaşayarak, davranışlarını, adetlerini gözlemler, bazı gruplara anket uygular,
– Çalışmalarını araştırma konusuna göre din, siyaset, aile yapısı, aile içi ilişkiler, akrabalık sistemleri, toplumsal değerler, kentleşme, toplumsal değişimler vb. konularda yoğunlaştırır,
– Gözlemlerini görsel veya işitsel bantlara kaydeder,
– İnsan ve çevresi hakkında bilgi toplar,
– Topladığı verileri sınıflandırır ve aralarında anlamlı ilişkiler kurmaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Fotoğraf makinesi,
– Teyp,
– Kamera,
– Film,
– Soru kağıtları.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sosyal antropolog olarak çalışmak isteyenlerin,
– Araştırmalarını bizzat olayı gözlemleyerek, olayın içinde yaşayarak, bütün duyu organlarını kullanarak yaptığından, bedensel açıdan herhangi bir sağlık sorununun olmaması,
– İnsanlarla ilişki kurmaktan hoşlanması, insan davranışlarını ve yaşama şeklini sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, olayları gözlemleme ve gözlemlerden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip kimseler olması gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
– Araştırma, bizzat alanda gerçekleştirilir,
– Yapılan araştırmaların sınıflandırılması ve değerlendirilmesi büro ortamında yapılır,
– İşi yürütürken seyahat etmek, uzun süre evden uzak, değişik kültürler arasında yaşamak gerekebilir,
– Çalışılırken üzerinde araştırma yapılan toplumun bireyleriyle iletişimde bulunur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Bu bölümden mezun olanlar, günümüzde, kendi branşlarıyla ilgili Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi gibi kurumlarda çok kısıtlı olarak kadro bulabilmektedirler. Kendi olanaklarıyla çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler, reklam, pazarlama, sosyal araştırma gibi bölümlerinde çalışabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
– Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü,
– İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümü,
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Antropoloji Bölümünde verilmekte iken, “Sosyal Antropoloji” ve “Fiziki Antropoloji” bölümlerinin birleşmesi ve “Antropoloji” adı altında eğitim verilmeye başlanması nedeniyle, “Sosyal Antropoloji” bölümüne artık öğrenci alınmamaktadır. D- Meslek Eğitimi bölümünde bulunan bilgiler “Sosyal Antropoloji” bölümü eğitiminin verildiği zamandaki araştırılan bilgileri kapsamaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavında (ÖSS) Fen Edebiyat Fakültesi “ Sosyal Antropoloji ”, lisans programlarından biri için yeterli “Sözel (SÖZ)” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda “Sosyal Antropoloji ” , lisans programları ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bir yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, mezun olduğu lisenin kendi alan/kol/bölümleri ile ilgili bir yüksek öğrenim programını tercih ettiklerinde Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) 0.50 ile çarpılarak Y – ÖSS puanlarına eklendiğinden diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedirler. Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların ( örneğin mezun olduğu lisenin Sosyal Bilgiler alan/kol/bölümünü bitiren adayın bir mühendislik programını tercih etmesi gibi) Ağırlıklı Ortaöğretim Başarı Puanları (AOBP) ise 0.20 ile çarpılmakta, bu durumda ise adayların yerleştirilme şansı azalmaktadı


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitim süresi 4 yıldır.
Dört yıllık eğitim süresince: İstatistik, Aile Antropolojisi (Dünya, Aile, Evlenme ve Akrabalık İlişkileri ve Türkiye Örneği), Köy Sosyolojisi, Görsel Antropoloji ve Belgeleme, Sosyal Psikoloji, Kültür ve Kişilik, Sosyal Antropolojiye Giriş, Bilgi İşlem, Veri Değerlendirme, Kültür Değişmeleri, Kent Antropolojisi (Kentleşme ve Sorunları), Sanayi Antropolojisi, Kalkınma Antropolojisi, Sağlık Antropolojisi, Demografi, Beşeri Coğrafya, Araştırma Yöntem ve Teknikleri, Türkiye Geleneksel Kültüründe Değişmeler, Sosyal Antropolojide Alan Araştırmaları ve Uygulamalar gibi derslerle birlikte, son sınıfta uygulama olarak sahada bir tez çalışması yapılır.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır (yüksek lisans) ve doktora eğitimi alarak akademik kariyer yapabilirler, yüksek öğretim kurumlarında araştırma görevlisi, doçent, profesör gibi unvanlarla öğretim üyesi olarak görev yapabilirler.
Başka iş yerlerinde çalışanlar ise, bulundukları bölümlerde gösterecekleri performansa ve gerekli diğer şartları yerine getirmeye bağlı olarak, yönetim kadrolarında çalışabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Üniversite eğitimi süresince Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nca verilen öğrenim ve katkı (harç) kredisinden yararlanılır.
Bazı kamu kurumlarında (Kültür Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Milli Folklor Araştırma Dairesi gibi) araştırmacı olarak görev yapanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak Genel İdare sınıfına göre belirlenmiş olan ücreti alırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili eğitim kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi Bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here