Sözleşmeli Memura Müjdeli Haber

Sözleşmeli Memura Müjdeli Haber

Sivas’ta görev yapan sözleşmeli bir ebenin çocuğunun 3 ay süreyle fizik tedavisi görecek olması nedeniyle istediği refakatçi izni talebinin idarece reddedilmesi üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından dava açılmıştı.

“Anne refakatinde uzun süreli tedavi”

Davayı görüşen Sivas İdare Mahkemesi verdiği kararda Bakanlar Kurulu’nun “sözleşmeli personel çalıştırılmasına” dair kararında, personele bir takım izin hakları tanınmış olmasına rağmen refakat izni ile ilgili bir düzenlemenin bulunmadığı hatırlatıldı.

Mahkeme kararında, 4/B’ye göre çalışan kamu görevlilerinin kendi mevzuatında açık hüküm bulunmadığı durumlarda, kıstas hüküm olarak “kadrolu memurlara” uygulanan hükümlerin dikkate alınması ve kıstas olarak uygulanmasının mümkün olduğuna dikkat çekildi.

Kararda, uyuşmazlığın konu olayda çocuğun anne refakatinde uzun süreli tedavi olması gerektiğinin hastane raporunda belirtildiği ifade edildi.

“Mahkeme, iptaline karar verdi”

Kararda, “Çocuğun hastalığının uzun süre tedavi gerektiren bir hastalık olduğu ve hastalığın 657 sayılı Kanun’un 105. Maddesinde belirtilen refakat izni kapsamında değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır” denildi.

“Sözleşmeli personelin çocuğunun tedavisi amacıyla devlet memurlarının sahip olduğu ücretli refakat izni hakkından yararlandırılması gerekirken aksi yönde tesis edilen işlemde hukuka uygunluk bulunmamaktadır” denildi. Mahkeme söz konusu işlemin iptaline karar verdi.

Karar ile ilgili bir değerlendirme yapan Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise “Refakatçi izni gibi çok önemli ve hayati bir izinde bile bu tür ayrımların yapılması ve çalışanların mağdur edilmesi kabul edilemezdir. Açtığımız davada, “mahkemede düzenleme yok” diye bu izin hakkından mahrumiyeti yanlış bulmuştur ve sözleşmeli personele refakat izninin önünü açmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

AA

Genel Bayilik Başvuru Formu :

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here