Su ve deniz ürünleri satış elemanı

Su ve deniz ürünlerinin satıldığı işyerlerinde ürünleri müşteriye sunan ve satışını yapan kişidir.


GÖREVLER


– Su ve deniz ürünlerinin besin değerleri bozulmadan veya canlılığını yitirmeden saklanması ve taşınmasını sağlar,
– Satışa sunulacak su ve deniz ürünlerini teslim alır, mal giriş kayıtlarını tutar ve etiketler,
– Satışa sunduğu ürünleri özelliliklerine göre ayrıştırarak tezgah veya reyonlara yerleştirir,
– Müşteri istekleri doğrultusunda ürünün taşınması, saklanması, pişirilmesi, besin değerleri vb. konularda bilgi verir,
– Müşterinin isteği doğrultusunda ürünün satışını yapar, belgesini (fiş, fatura gibi) verir,
– Gerektiğinde ürünün temizliğini yapar veya nasıl temizleneceği konusunda bilgi verir,
– Süs balıkları (akvaryum) ve süs bitkilerini (deniz ve su) tanır; özellikleri, beslenmesi, temizliği, üretilmesi, bakımı vb. konularda bilgi verir,
– Çalıştığı işyerinin faaliyetine göre; ürünlerin dondurulması, konserve yapılması, salamura ve tuzlamasının yapılması, tütsülenmesi veya kurutulması işlerini yapar,
– Hergün satılan malların dökümünü yapar, günlük satış cirosunu hesaplar ve satış fişlerini mal çıkış defterine işler, mal stoklarını kontrol ederek ilgilileri bilgilendirir.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Çeşitli dondurucular,
– Tartı aleti,
– Kesici ve temizleyici araçlar,
– Taşıma ve depolama kasaları,
– Taşıma malzemeleri (kesekağıdı veya naylon poşet),
– Akvaryum, akvaryum parçaları ve süsleri,
– Yazar kasa, satış fişi ve fatura,
– Hesap makinesi,
– Buz.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
– İnsanlarla iyi ilişkiler kurabilen ve girişken,
– İkna yeteneğine sahip,
– Konuşması düzgün ve anlaşılır,
– Sorumluluk sahibi, mesleki bilgiyi takip edebilen,
– Islak, rutubetli ortamda ve uzun süre ayakta çalışabilecek kadar dayanıklı,
– Dış görünüşüne önem veren, temiz ve düzenli kişiler olmaları gerekmektedir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Çalışma ortamı kapalı veya açık alanlar olmaktadır. Açık alanda çalışması durumunda soğuk ve sıcak havada çalışma sözkonusu olmaktadır. Genellikle ıslak bir ortam vardır. Bu nedenle zaman zaman düşmeye bağlı yaralanmalar sözkonusu olabilmektedir. Ürünlerin temizlenmesi sırasında el ve parmak kesilmeleri görülür.
Satış elemanları çalışmalarında birinci derecede insanlarla ilgilidir. İş sürekli ayakta durmayı gerektirir. Uzun süre ayakta durmaktan kaynaklanan bel rahatsızlığı, varis; ıslaklık ve rutubetten kaynaklanan romatizmal hastalıklar görülebilmektedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
– Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanları her türlü su ve deniz ürününü satan işyerlerinde, mağazalarda ve büyük marketlerin ilgili bölümlerinde, toptan satışların yapıldığı balık hallerinde satış elemanı olarak iş bulabilirler.
– Yeterli sermayeye sahip olanlar kendi adına işyeri açabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi, yeterli başvuru olması halinde tüm mesleki eğitim merkezlerinde “Satış Elemanlığı” alanı “Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanlığı” dalında eğitim verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Çıraklık eğitimine başlayabilmek için;
– En az ilköğretim okulu mezunu olmak,
– 14 yaşını doldurmuş olmak,
– Bünyesi ve sağlık durumu gireceği mesleğin gerektirdiği işleri yapmaya uygun olmak,
– Eğitim görmek istediği meslekte bir işyeri sahibi ile çıraklık sözleşmesi imzalamak gereklidir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi ilköğretim okulu mezunları için 2 yıl, lise ve daha üst düzeyde eğitim kurumu mezunları için 1 yıldır. Öğrenciler teorik eğitimlerini haftada bir gün mesleki eğitim merkezlerinde; pratik eğitimlerini ise beş gün işyerlerinde görürler.
Eğitim süresince öğrencilere; Türkçe, Matematik ve Meslek Matematiği, Müşteri İlişkileri ve Satış Bilgisi, Muhasebe, Ekonomi ve Ticaret Bilgisi, İş Güvenliği, Meslek Bilgisi, Bilgi İşlem, İşletme Bilgisi ve Kooperatifçilik, Toplam Kalite Yönetimi dersleri verilmektedir.
Bu eğitim süresince; bir satış elemanında bulunması gereken özellikler, müşteri tipleri ve müşteri tiplerine göre satış teknikleri, temiz bir çevrenin ve aynı zamanda temiz ve sağlıklı olmanın önemi, çevre ve sağlık ile sağlık ve temizlik arasındaki ilişki, hijyen kuralları ve önemi, su ve deniz ürünlerinin türleri, özellikleri, yararları, saklanma ve tüketilme yöntemleri, süs balık (akvaryum) ve bitkilerinin bakım, beslenme ve üretim teknikleri, işletmenin muhasebe işlemleri ve yasal yükümlülükleri, parekende satışla ilgili yasal düzenlemeler, temel bilgisayar bilgileri ve kullanımı vb. konularda bilgiler verilmektedir.


MESLEKTE İLERLEME
– Meslekte usta ve usta öğretici unvanlarına yükselmek mümkündür. Mesleki eğitim merkezlerinden kalfa olarak mezun olanlar bir işyerinde çalışıp aynı zamanda teorik eğitimlerine de devam edebilirler. Bu eğitimde İnsan Sağlığı ve İş Güvenliği, İş ve İnsan İlişkileri, Çalışma Hukuku, İşletme Bilgisi, Sigorta ve Vergi Mevzuatı, Muhasebe ve Ekonomi derslerinin yanı sıra İleri Meslek Bilgisi derslerini alırlar. 1 yıl sonunda ustalık sınavlarına katılabilirler.
– Ustalık için öngörülen teorik eğitime devam etmeyenler ise bir işyerinde 5 yıl çalıştıktan sonra (çalıştıklarını SGK primleri ile belgelemek şartıyla) ustalık sınavına katılabilirler. Ustalık belgesi alanlar mesleki eğitim merkezlerinde 40 saatlik iş pedagojisi kurs programını tamamlayıp sınavda başarılı olduktan sonra “Usta Öğreticilik” belgesi alabilirler.
– Ustalık belgesine sahip olanlar veya bunları işyerlerinde çalıştıranlar bağımsız işyeri açabilirler. Ayrıca, işyerinde çırak çalıştırması için de “Usta Öğretici” belgesinin alınması zorunludur.
– İlköğretim (ortaokul) mezunu kalfa ve ustalar, mesleki ve teknik açıköğretim lisesine devam ederek, meslek lisesi diploması alabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
– 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre işletmelerde uygulamalı eğitim gören öğrencilere işletmelerce asgari ücretin %30’undan az olmamak kaydıyla bir ücret ödenmektedir.
– Öğrencilerin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta primleri devletçe karşılanır.
– Bütün öğrenci haklarından yararlanırlar. Eğitim görülen işletmenin sağladığı sosyal olanaklardan faydalanırlar.
– Genellikle asgari ücretle başlanılan işte verimlilik, işyerinin personel politikası, kıdem, sorumluluk durumuna göre alınan ücret artmaktadır.
– Kendi işyerini açanlar yaptıkları iş oranına göre kazanç elde etmektedirler.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here