Sualtı teknikeri

Tüplü ve tüpsüz dalış malzemelerini giyerek sualtındaki tüm iş ve hizmetleri yapan kişidir.


GÖREVLER


– Dalış için gereken hazırlığı yapar; alet ve malzemelerini kontrol eder,
– Su altındaki canlı ve cansız varlık ya da cisimleri usulüne uygun olarak su üstüne çıkarır,
– Sualtında her tür bağlantı ve ayırma işlerini yapar,
– Sualtındaki her tür döşeme, montaj, kaynak ve tamirat işlerini yapar,
– Sualtı arama,tesbit ve işaretleme işlerini yapar,
– Sualtı ile ilgili olarak karada yapılan çalışmalara katılır,
– Sualtı ile ilgili her tür bilimsel verileri toplayarak yenilikleri izler.
– Basınç odalarında kullanılan her tür cihazın kullanım ve bakımını yapar,
– İlgili kuruluşlarla iletişim ve işbirliği yapar.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Helle (sualtı telefonu),
– Yüksek basınç kompresörü,
– Alçak basınç kompresörü,
– Maske,
– Palet,
– Şinorker (Ağızlık),
– Yaş ve kuru elbiseler,
– Yüzerlik ceketi,
– Regülatör,
– Kurşun ağırlık,
– Satıhtan ikmalli profesyonel dalış takımları,
– Sualtı kaynak makineleri ve kesme makineleri ile diğer ilgili malzemeler,
– Yapılacak işin türüne göre gerekli diğer tüm malzeme ve araç-gereçleri kullanır.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Sualtı Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Bedence güçlü, dayanıklı, özellikle solunum sistemi sağlam,
– Ellerini, gözlerini ve ayaklarını eşgüdümle kullanabilen,
– Soğukkanlı, tedbirli, çabuk karar verebilen,
– Sualtı dünyasına ilgi duyan kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Sualtı teknikerleri çoğunlukla deniz ve okyanuslar başta olmak üzere suyun altında çalışırlar. Karada çalışanların büyük çoğunluğunu da kendi işini kuranlar ile hastahanelerin basınç odaları’nda çalışanlar oluşturmaktadır.
Sualtında çalışma şartları zordur. Sürekli ıslak ve basınç altında çalıştıkları için heran vurgun yeme, oksijensiz kalma, şuur kaybı ve üşütmeye bağlı tehlike ve kalıcı olabilecek hastalıklarla karşı karşıya gelebilirler. Sualtında çalışanlar kendileri gibi suyun altında çalışan diğer sualtı teknikerleri ile sürekli bir iletişim ve işbirliği içinde koordineli olarak çalışmak zorundadırlar. Aynı anda su üstünde yani gemi vb. araçlardaki mühendis,işçi ve gemi personeli ile de işbirliği ve iletişim sağlayarak koordineli bir çalışma içerisindedirler. Bu mesleğin en belirgin hastalıkları halk dilinde vurgun olarak da bilinen ortam basıncının değişmesinden kaynaklanan Dekompresyon hastalıkları ile dalış esnasındaki basıncın kulak zarlarında yarattığı farklılıklardan kaynaklanan rahatsızlıkları içeren Barotzomya hastalıklarıdır.
Bu mesleği yapan insanların tamamı bir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında çalışmaktadırlar.
Sualtı teknikerleri çalıştıkları sektörün durumuna göre düzenli ya da düzensiz çalışabilirler. Örneğin; herhangi bir otel ya da tatil köyünün cankurtaranlığını yapan biri, sadece gündüzleri çalışırken, herhangi bir kurtarma şirketinde çalışan sualtı teknikeri, suda kaybolan ya da boğulan bir insanı gece karanlığında da aramaktadır veya batan ya da batma tehlikesi bulunan bir gemiyi kurtarmak için bazen günlerce gece – gündüz demeden çalışmaları gerekmektedir. Sonuç olarak bu meslekte tam gün,yarım gün,gece çalışması,vardiyalı çalışma, hafta sonu çalışması ve yurtdışı ve yurtiçi dalış şantiyelerine giderek çalışma da dahil her çeşit çalışma şekil ve şartları mevcuttur.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Sualtı Teknikerlerinin çok geniş bir çalışma alanları mevcuttur. Başta denizcilik şirketleri ile sualtı inşaat şirketleri olmak üzere, petrol şirketleri, sualtı danışmanlık ve projelendirme şirketleri, yurtiçi ve yurtdışı dalış şantiyeleri, tersaneler, özel dalgıçlık ve kurtarma şirketleri, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri bünyesinde “basınç odası” bulunan hastaneler, oteller, tatil köyleri, özel tur şirketleri ve sualtı kazıları yapan arkeolojik ekipler sualtı teknikerlerinin çok kolay iş buldukları yerlerdir.
Sualtı teknikerleri yurtdışında da kolayca iş bulma şansına sahipler. Özellikle denizden petrol çıkaran ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerin daha fazla sualtı teknikerine ihtiyaçları olmaktadır. Uluslararası organizasyonlarla sualtı dalış turları düzenleyen yurtdışı turizm şirketleri de, sualtı teknikerlerinin dünyanın çeşitli ülkelerinde çalışmasını sağlayan kuruluşlardır.
Sualtı teknikerleri kendi işyerlerini kurabilirler. Kendi işini kuranlar daha çok arama – kurtarma şirketi, projelendirme ve danışmanlık şirketi yada dalış malzemelerini pazarlayan şirketlerdir.
İşin zorluğu, çalışma şartlarının ağır ve tehlikeli oluşu nedeniyle, çok az tercih edilen bir meslektir. Oysaki gerek yurtiçinden, gerekse de yurtdışından bu mesleğin elemanlarına olan talebe bakıldığında ve bu meslekte eleman çalıştıran sektör sayısının fazlalığı, kısa ve uzun vadede bu meslek elemanlarının işsizlik sorunu yaşamayacaklarının bir göstergesidir.
Sualtı teknikerlerini istihdam eden sektörlerden , sanayi ve inşaat sektörü yapılan işin güçlüğünden dolayı daha çok erkek meslek elemanlarını tercih ederken, hizmet sektöründe ise örneğin otel ve tatil köylerinde bayan sualtı teknikerleri tercih edilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Bu mesleğin eğitimi İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu “Sualtı” önlisans proğramında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Denizcilik, “Güverte, Güverte-Avlama ve Yat Kaptanlığı” bölümlerinden mezun olanlar “Sualtı” ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleştirme sonunda açık kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile yerleştirilebileceklerdir. Bunun için bu kişilerin ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Eşit Ağırlıklı -1(EA-1)” puanı almaları gerekir. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi bünyesindeki “Sualtı Hekimliği ve Hiberbarik Tıp Anabilimdalı” ünitesince verilen heyet raporunu da almak şarttır.
Bu mesleğin eğitimi süresince öğrenciler sualtı dalış malzemelerini kendileri temin etmek zorundadırlar. Bu nedenle her öğrenci, bir defaya mahsus olmak üzere dalış eğitimi malzemesini almak zorundadır. Ayrıca, yılda bir kere olmak üzere şehir dışında düzenlenen uygulamalı dalış gezisinin konaklama ve ulaşım ücretlerinide öğrenci karşılamak zorundadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Eğitimin süresi 2 yıl’dır.
1. sınıf 1. yarıyılda ders proğramı;
– Sualtı Malzeme Bilgisi
– Sualtı Teknikerliğine giriş
– Teknik Resim
– Kesme ve Kaynak Atölyesi
– Bilgisayara Giriş
– Fizik
– Matematik
– Yabancı Dil
– Türk Dili
– İnkılap Tarihi
– Beden Eğitimi
1. sınıf 2. yarıyılda ders proğramı;
– Dalış Fiziği
– Dalış Sağlığı
– Deniz Biyolojisi
– İleri Dalış Teknikleri
– Temel Dalgıçlık I
– Scuba Dalgıçlığı I
– Dalış Sistemleri I
– Bilgisayar
– Yabancı Dil
– Türk Dili
– İnkılap Tarihi
– Beden Eğitimi
2. sınıf 3. yarıyılda;
– Sualtı Arkeolojisi
– Hiperbarik Sistemler ve Tedavileri
– Temel Dalgıçlık II
– Scuba Dalgıçlığı II
– Dalış Sistemleri II
– Sanayi Dalgıçlığı
– Kurtarma Dalgıçlığı
– Karışım Gaz Dalgıçlığı
– Gemicilik
2. sınıf 4. yarıyılda
– Sualtı Turizmi
– Sualtı Projeleri
– Dalış Mevzuatı
– Temel Dalgıçlık III
– Sualtı Film ve Fotoğrafçılığı
– Sualtı Yapıları ve Danışmanlığı
– Navigasyon
– Sualtı Patlayıcıları ve Sinsi Cisimler
– Karışım Gaz Dalgıçlığı II


MESLEKTE İLERLEME
Sualtı teknikerleri ÖSYM tarafından yapılan “Dikey Geçiş Sınavı”nda, başarılı olmaları halinde “Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği” lisans proğramına dikey geçiş yapabilirler. Bu bölümü bitirenlerin de kariyer yapma şansları vardır.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Bu bölümde okuyan öğrencilerin staj yapma zorunlulukları bulunmakta olup bu stajın süresi gün sayısı ile değil, sualtındaki çalışma saati ile belirlenir. Bir öğrencinin stajını tamamlaması için, sualtında toplam 55 saat (sanayide veya hizmet sektöründe farketmez) kalması şarttır. Bu staj sırasında stajın yapıldığı işyeri öğrenciye asgari ücretten az olmamak üzere ücret öder ve yemek ihtiyacını da karşılar.
Ayrıca öğrenciler Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından verilen öğrenim ve harç kredisinden yararlanabilirler. Kredi ve Yurtlar kurumuna ait yurtlarda barınma ihtiyacını giderebilirler.
Yurtiçi özel sektör işyerlerinde çalışanlar aylık 1000 ile 1250 $ arası ücret alırken, yurtdışında çalışanların ücretleri ise aylık 2000 ile 2500 $ ‘dan başlamaktadır. Kamuya ait işyerlerinde çalışanların ücretleri ise meslek elemanının içinde bulunduğu sınıf (memur-işçi-sözleşmeli personel vs.) için devletçe belirlenen ücreti almaktadırlar.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
İlgili Eğitim Kurumları,
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Meslek Bilgi Merkezi,
Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here