Süper Teşvik Paketi

Hükümet teşvik paketine son şeklini verdi. Her ilin lokomotif sektörüne
destek verilecek. Öncelikli sektörlere yatırım yapana % 80 kurumlar vergisi
indirimi yapılacak. Cari açığı ve bölgesel eşitsizlikleri azaltacak süper
teşvik sistemi tamamlandı. Bu hafta açıklanacak sistemde, sosyo-ekonomik
gelişmişlik endeksindeki veriler kullanılarak 81 ilin röntgeni çekildi. Komşu
iller arasında kavga yaşanmaması için her ildeki lokomotif sektöre destek
verilecek. Projeye dayalı yeni sistemle komşu iller aynı yatırım alanında
desteklenmemiş olacak.

Yeni teşvik sisteminde ön plana çıkan başlıklar şöyle:

BÖLGE SAYISI ARTIYOR: Mevcut uygulamadaki 4 teşvik bölgesinin sayısı
artırılırken, 81 ili kapsayan bir sistem oluşturuldu. Bölgesel teşvikler 5
bölgeye ayrılırken, her bir ilde desteklenecek sektörler tek tek saptandı.
İllerin sosyo-gelişmişlik düzeyine göre teşvikler de 7 dereceli olacak.

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER: Demirçelik, otomotiv, makine, kimya, tekstil ve tarım öncelikli sektörler olacak. Bu sektörler proje bazlı teşviklerden yararlanacak. Bu çerçevede yüzde 70-80’e varan Kurumlar Vergisi indirimi öngörülüyor.

STRATEJİK YATIRIMLAR: Enerji gibi stratejik yatırımlara özel teşvikler
verilecek. Bu tür yatırımlarda katma değer, kurumlar vergisi başta olmak üzere vergi indirimleri uygulanacak.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni sistemle bazı sektörlerde, ithalatın yerli üretime karşı maliyet avantajının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Örneğin, demir çelik üretiminde enerji girdisinin teşvik edilmesiyle cevherden üretimin
yerli olarak yapılması, böylece cevher ihraç edilip, ürün ithal edilmesinin
önüne geçilmesi planlanıyor. Paket sadece yerli yatırımcıya değil yabancı
sermayeye yönelik destekleri de içeriyor. Sabah

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here