Süt hayvancılığı teknikeri

Kaliteli süt hayvanı (inek, koyun, keçi) yetiştirmek için gerekli teorik ve pratik bilgi ve beceriye sahip meslek elemanıdır.


GÖREVLER


Süt Hayvancılığı Teknikeri kamu ve özel kuruluşlarda varsa sorumlu ziraat mühendisine veya veteriner hekime yardımcı eleman olarak;
– Süt hayvanlarının ırklarının geliştirilmesi ve ıslahı çalışmalarını yapar.
– Süt hayvanlarının bakımı ve beslenmesiyle ilgili işleri yapar.
– Süt hayvanlarının barınaklarının düzenlenmesiyle ilgili çalışmalar yapar.
– Süt işletmeleriyle ilgili iletişim ve koordinasyonu yürütür.
– Elde edilen sütün işlenmesi ve pazara sevkini yapar.


KULLANILAN ALET MAKİNE VE MALZEMELER
– Süt sağım makinesi,
– Suni tohumlama aletleri,
– Zirai tarımsal makineler,
– Pastörizasyon makineleri,
– Sütün işlenmesiyle ilgili makineler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Süt Hayvancılığı Teknikeri olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine, özellikle biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
– Hayvan yetiştirme ve ticarete ilgi duyan,
– Açık havada çalışmaktan hoşlanan,
– Kirli ve pis kokulu ortamlarda bulunmaktan rahatsızlık duymayan,
– Bedence sağlam ve dayanıklı kimseler olmaları gerekmektedir.


Özellikle erkeklerin traktör ve traktörle çalışan iş makinelerini ve diğer iş ekipmanlarını kullanabilir olmaları meslekte başarıyı arttırmaktadır.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Süt Hayvancılığı Teknikerleri çiftliklerde, hayvan barınakları, hayvan pazarları, yem hazırlama üniteleri ve mandıralarda çalışırlar. Çalışma ortamı tesisatın kurulduğu yere göre değişirse de genellikle kapalı ortamlarda görev yaparlar. Hayvanlardan insanlara bulaşan (zoonoz) hastalığına yakalanma riski vardır. Bunun için gerekli önlemler alınarak çalışılır. Çalışma ortamı kirli ve pis kokulu olabilir. Hayvan ve yem temini, satışı veya işletmedeki iş durumuna göre pazarlama işlerinde çalışıldığında seyahat etmek gerekebilir. Çalışmaları sırasında ziraat mühendisleri, veteriner hekimler, işçiler, iş sahibi kimselerle iletişim halindedirler.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Özel sektörde özellikle hayvansal gıda üretiminin ve süt işletmelerinin yoğun olduğu bölgelerde iş bulma imkanları vardır. Ayrıca, bağımsız çalışabilme imkanı mevcuttur. Gelişmekte olan süt hayvancılığı ve süt imalatı konusunda teknik deneyim bilgisi, donanımı olan kaliteli ara eleman ihtiyacı bulunmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
– Fırat Üniversitesi (Elazığ) Sivrice Meslek Yüksekokulu “Süt Hayvancılığı ” önlisans programında verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Meslek liselerinin Bahçecilik, Çay Teknolojisi, Genel Ziraat, Makine (Tarım Meslek Lisesi), Makine-Tarım Teknolojisi, Peyzaj, Süs Bitkileri, Tarım, Tarım Teknolojisi, Zeytin Teknolojisi, Ziraat bölümlerinden mezun olanlar Süt Hayvancılığı önlisans programına sınavsız geçiş için başvurabilmekte, gereken koşullara sahip olmaları halinde yerleştirilmektedirler.
Meslek liselerinin sınavsız geçiş için belirlenen bölümleri dışındaki bölümlerden ya da genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise ÖSYM Başkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli “Sayısal I (SAY-I)” puanı almaları halinde sınavsız yerleştirme sonunda kontenjan kalırsa ek yerleştirme ile açık olan bu programa istedikleri takdirde Y-ÖSS puanlarına göre yerleştirilebileceklerdir.


EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Süt Hayvancılığı Teknikerliği eğitimi liseden sonra 2 yıl süreli olup, eğitim boyunca öğrencilere Anatomi, Fizyoloji, Genel Mikrobiyoloji, Sütçü Hayvan Seçim Teknikleri, Koyun Keçi Hastalıkları, Süt Ürünleri Üretim Teknikleri, Rosya(yem) Hazırlama Teknikleri, Sütçü Keçi Sığır Irkları konularında dersler verilmektedir. Ayrıca 45 iş günü staj zorunluluğu bulunmaktadır.


MESLEKTE İLERLEME
Tarım İl Müdürlüklerinde verilen Suni Tohumlama Kurslarına katılarak mesleklerinde ilerleyebilecekleri gibi, “Süt Hayvancılığı” önlisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde; Ziraat Mühendisliği lisans programına kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU EĞİTİM SÜRESİNCE
Meslek eğitimi boyunca isteyen öğrenciler Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen yüksek öğrenim bursu, harç kredisi ve yurtlardan faydalanabilirler.


EĞİTİM SONRASI
Özel sektörde işe başlamaları durumunda yetenekleri, deneyimleri ve sektörün ve piyasanın kuralları çerçevesinde ücret alırlar. Bu ücret asgari ücretin 2-4 katı oranında olabilmektedir.
Kamu sektöründe istihdam edilenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabiidir. Teknik hizmetler sınıfında 10. derecenin 2. kademesi ile göreve başlarlar. Maaşları her yıl bütçe kanununa göre belirlenmektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here