Tarih öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurumunda, öğrencilere, tarih ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Tarih konusu ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Tarih öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı hazırlar,
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde bu planı uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur
– Alanı ile ilgili gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Yıllık müfredat programı, günlük çalışma planları, not defteri, yoklama defteri,
– Ders kitapları,
– Okul araç ve gereçleri,
– Ders araç ve gereçleri.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tarih öğretmeninin hem alanı ile hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Tarih öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Sözel yeteneği gelişmiş,
– Tarih ve sosyolojiye ilgi duyan,
– Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tarih öğretmeni, sınıfta görev yapar. Görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı biraz tozlu ve gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Tarih öğretmenleri, MEB’na bağlı okullarda (ilköğretim okulları, liseler, meslek liseleri vb. ) çalışırlar. Bunun yanı sıra dershane ve benzeri kuruluşlarda görev yaparlar.
Tarih öğretmenleri, Tarih dersi dışında;
-Milli Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Demokrasi ve İnsan Hakları, Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türk Eğitim Tarihi derslerini verebilirler.
Tarih dersi tüm okulların müfredat programında yer aldığından bu alanda yetişen öğretmenlere duyulan gereksinim giderek artmaktadır.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Meslek eğitimi, üniversitelere bağlı Eğitim Fakültelerinin “Tarih Öğretmenliği” bölümlerinde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için,
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
-Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “ Tarih Öğretmenliği” lisans programı için yeterli “Sözel-2 (SÖZ-2) ” puan almak,
-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim
Formu’nda,“Tarih Öğretmenliği” lisans programı ile ilgili en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Bu yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe- Matematik, Sınıf Öğretmenliği” Alan/Kol/Bölümleri ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Anadolu Öğretmen Lisesi ve Öğretmen Liselerinin “Sosyal Bilimler, Edebiyat, Sosyal Bilimler ve Edebiyat, Dil ve Edebiyat, Genel Kültür, Türkçe-Matematik, Sınıf Öğretmenliği” Alan/Kol/Bölümleri ile “Öğretmen Okulu ve Köy Enstitüsü” mezunları ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sınavı sonucunda ek puan almaları nedeniyle, diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 5 yıldır.
Eğitim süresince su dersler verilmektedir.
Osmanlı Paleografyası, İslamiyetten Önce Türk Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Tarih Metodolojisi Bizans ve Batı Avrupa Tarihi, Osmanlı Tarihi, İslam Tarihi, Eskiçağ Tarihi, Tarih Metodolojisi , Eğitim Bilimlerine Giriş, Büyük Selçuklu İmparatorluğu Tarihi, Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi, Osmanlı Coğrafyası Türk İslam Devletleri Tarihi, Anadolu Selçuklu Tarihi, Türk Moğol İmp. Tarihi, Türkiye Coğrafyası, Selçuklu Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi , Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyet Tarihi, Ülkeler Coğrafyası, Doğu Avrupa Türk Kavimleri Tarihi , Anadolu Beylikleri Tarihi , Türk Kültür Tarihi , Yeni ve Yakınçağda Avrupa, Özel Öğretim Uygulamaları, Türk Dili, Yabancı Dil, Eğitim Psikolojisi, Eğitim Sosyolojisi, Genel Öğretim Metodları, vb. zorunlu ve seçmeli dersleri alırlar.
Öğrenciler eğitimleri sırasında okullarda uygulama yapmaktadırlar.


MESLEKTE İLERLEME
Lisans eğitiminden sonra üniversite bünyesinde yüksek lisans yaparak öğretim görevlisi, doçent ve profesör olabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Tercihlerinde öğretmenlik programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu programa yerleştirilen adayların belirli bir kısmına Milli Eğitim Bakanlığınca burs verilmektedir. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan öğrenci seçme ve yerleştirme sınav kılavuzunda yapılmaktadır.
Mesleki eğitim boyunca öğrenciler Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunca verilen kredi olanağından faydalanırlar. Ayrıca, çeşitli kurum ve kuruluşların vermiş olduğu burslardan yararlanabilirler.
Eğitim sonunda “Öğretmen” olarak atananlar 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’na göre 9. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlatılırlar. Bu öğretmenler yan ödeme, ek ders ücreti gibi olanaklardan da yararlanırlar.
Her yıl okullar açılmadan önce, tüm öğretmenlere eğitim-öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here