Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performansı Yapıldı

TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca gerçekleştirilen üniversitelerin “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2012 Performans Endeksi“ne göre Odtü Teknokent birinci oldu.

 Sıra   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri  (TGB) TOPLAM
 1   ODTÜ Teknokent TGB     60,45   
 2   Ankara (Bilkent) TGB      52,54   
 3   İTÜ Arı Teknokent TGB     50,48   
 4   Sakarya Üniversitesi TGB     46,78   
 5   İzmir TGB     45,96   
 6   Selçuk Üniversitesi TGB     45,57   
 7   Gazi Teknopark TGB     44,86   
 8   Batı Akdeniz Teknokenti TGB     43,22   
 9   Mersin TGB     41,13   
 10   Eskişehir TGB     40,21   
 11   Hacettepe Üniversitesi TGB     40,14   
 12   Trabzon TGB     39,72   
 13   Erzurum TGB     38,22   
 14   Çukurova TGB     37,67   
 15   Ulutek TGB     37,30   
 16   Tübitak-MAM TGB     36,72   
 17   Ankara Üniversitesi TGB     35,87   
 18   İstanbul Üniversitesi TGB     35,74   
 19   Yıldız Teknik Üniversitesi TGB     35,39   
 20   GOSB Teknopark TGB     34,98   
 21   Fırat TGB     33,45   
 22   Göller Bölgesi TGB     32,52   
 23   Cumhuriyet TGB     32,37   
 24   Düzce Teknopark TGB     32,22   
 25   Boğaziçi Üniversitesi TGB     31,61   
 26   Erciyes Üniversitesi TGB     30,96   
 27  Trakya Üniversitesi Edirne TGB     30,51   
 28  Kocaeli Üniversitesi TGB     29,36   
 29  Pamukkale Üniversitesi TGB     27,79   
 30  Bolu TGB     24,75   

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performansı Nasıl Yapılıyor

Teknokent
Teknokent

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin ülkenin inovasyon ekosisteminin merkezine yerleşmeleri ve bu yaklaşımın ilk ve önemli bir adımı olarak Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi yapılmıştır. Endeks sayesinde Bakanlığın Teknoloji Geliştirme Bölgelerdeki gelişmelere daha yakından odaklanması, hangi alanlarda ne gibi düzenlemeler yapılması, bölgelerde ne tür değerlerin üretildiğinin tespitine yönelik gerektiği hedeflenmiştir.

– Bir teknoparkın kurulması ve etkin bir şekilde faaliyete geçmesi zaman isteyen bir süreçtir. Bu nedenle, 2002’den itibaren faaliyete geçen Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin değerlendirilmesi amacıyla performans endeks çalışması yapılmıştır.

– Endeks sayesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin hangi alanlarda iyi olup hangi alanlarda eksik kaldıklarının tespit edilmesi ve zaman içinde yakaladıkları iyileşmeleri takip etmeleri hedeflenmiştir.

– 2011 yılı sonuna kadar faaliyete geçen 32 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri verileriyle oluşturulan Performans Endeksi için, 3 kategoride 6 boyutta ve 36 parametre için veri toplanmıştır.

– Birinci boyutta; devlet destekleri ve yönetici şirket harcamalarının altında, yönetici şirketlere sağlanan destekler, firmalara sağlanan muafiyetler ve yönetici şirket harcamaları,

– İkinci boyutta Ar-Ge yetkinliği kapsamında Ar-ge projelerini, harcamalarını ve gelirleri,
– Üçüncü boyutta firmaların ihracat verileri ve firma kompozisyonu,
– Dördüncü boyutta, fikri mülkiyet hakları kapsamında, yurtiçi ve yurtdışındaki patent başvuruları ve tescilleri, faydalı model sayılarına,
– Beşinci boyutta, kuluçka programlarıyla, teknoloji transfer ofisi hizmetleri,
– Altıncı boyutta işbirliği ve etkileşim başlığı altında üniversite-sanayi işbirliği, firmalar arası işbirlikleri ve uluslararası İşbirlikleri, değerlendirilmeye alınmıştır.
– Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin yaşları ve bulunduğu illerin gelişmişlik düzeyleri gibi bazı kriterler açısından homojen bir yapıya sahip olmadıkları ve farklı yıllarda kurulup faaliyete geçmelerinden dolayı 2002-2004, 2005-2008 ve 2009-2011 yıllarında faaliyete geçenler olmak üzere sınıflandırmanın ve kendi içlerinde bir değerlendirme yapmanın daha uygun olacağına karar verildi.

– Bu nedenle, endeks sonuçları Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin birbirlerine karşı üstün ya da zayıf olduklarını göstermenin ötesinde, her bir bölgenin belirli özellikler açından ne durumda olduğunu gösteren bir mevcut durum analizi olarak da değerlendirilebilir. Her yıl yapılacak performans endeks sonuçları karşılaştırmalı olarak incelendiğinde her bir Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin performans seyrini görmek açısından son derece değerlidir.

– 2012 yılında 2011 yılı verileri ile ilk kez yapılan performans endeks çalışmasında; faaliyette olan 32 Teknoloji Geliştirme Bölgesi yönetici şirketleri ve Bölge içinde yer alan firmalara ait toplanan veriler değerlendirmeye alınmıştır. Bu veriler Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK, Türk Patent Enstitüsü ve KOSGEB verileri karşılaştırılmıştır. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Performans Endeksi sonuçları, 28 Mart 2013 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat Ergün, tarafından 1.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde açıklanmıştır.

– 2011 yılı performans endeksine göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 57,39 puanla birinci, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) 54,56 puanla ikinci, Antalya Batı Akdeniz ise 53,03 puanla üçüncü olmuştur.

– Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla Bakanlığımız tarafından WEB Portal (https://biltek.sanayi.gov.tr/) yazılımı yaptırılarak, yönetici şirketlerin ve Bölgede yer alan firmaların tüm verilerinin bu sistem üzerinden giriş yapmaları sağlanmıştır.

– 2013 yılında 2012 yılı verileri ile ikincisi yapılan performans endeks çalışmasında; faaliyette olan 32 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 2012 verileri, Bakanlığın veri tabanından çekilerek değerlendirilmiştir. Değerlendirme 3 kategoride, 6 boyutta ve 54 parametre için yapılmıştır.

– Veriler kendi içerisinde normalizasyona tabi tutulmuş, normalizasyon sürecinde, ilgili göstergeler için Ar-Ge personeli sayısı, firma sayısı, proje sayısı değerleri kullanılmıştır.

– Normalizasyona tabi tutulan veriler, min-maks yöntemi ile her bir gösterge en büyük değer 100, en küçük değer 0 ve medyan (ortanca) değeri 50 olacak şekilde standardize edilmiştir.

– Hesaplamalar sırasında ihtiyaç olduğunda uç değer analizi ve transformasyon tekniklerinden yararlanılmıştır. – Bu şekilde 0-100 arasında bir skalaya oturtulan parametreler, belirlenen ağırlık puanları ile çarpılmış ve her bir Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin 6 boyuttaki toplam puan tablosu ortaya çıkmıştır. Her yıl yapılacak endeks kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Sponsor

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here