Tekstil öğretmeni

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, tekstil ile ilgili eğitim veren kişidir.


GÖREVLER


Tekstil ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.
Tekstil öğretmeni, bu program çerçevesinde,
– Eğitiminden sorumlu olduğu grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,
– Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)
– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,
– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir,
– Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,
– Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,
– İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere rehberlik eder,
– Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,
– Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,
– Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur, yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Alanı ile ilgili meslek dersleri eğitim-öğretim programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders defteri, yoklama fişi, öğrenci iş takip formu,
– Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları, meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.
– Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, TV., video bantları, slayt, transparan, bilgisayar, bilgisayar yazılımları, CD vb.)
– Çeşitli bitkisel ve kimyasal lifler, pamuk, keten, kenevir, yün, ipek.
– Tekstil alanı ile ilgili araç-gereçler.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Tekstil öğretmeninin hem alanıyla ilgili hem de öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.
Tekstil öğretmeni olmak isteyenlerin;
– Fen bilimlerine ve matematiğe ilgi duyan,
– Hesap yapmaktan hoşlanan,
– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,
– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,
– Dikkatli, işine özen gösteren,
– İnsanlarla iyi iletişim kurabilen, sevecen, hoşgörülü, sabırlı,
– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,
– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,
– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,
– Girişimci, yaratıcı kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Tekstil öğretmeni, sınıfta, atölyede ve işletmelerde görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı lif tozu yüklü ve oldukça gürültülüdür.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
-Meslek elemanlarının büyük çoğunluğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı endüstri meslek lisesi, teknik lise, kız meslek lisesi, Anadolu kız meslek lisesi vb. okullarda, Tekstil -Boya-Baskı-Desen, Boya-Apre, Tekstil Kalite Kontrol, Tekstil-İplikçilik, İplik,Tekstil-Dokuma, Tekstil Örme, Örgü Teknolojisi, Tekstil Tasarımı branşlarında görev yaparlar. Tekstil, Tekstil Teknolojisi, Tekstil Tasarımı, Tekstil İplikçilik, İplik Alanların teorik ve uygulamalı meslek dersleri, Resim ve Kumaş Boyama Üretim Plânlaması Alanın teorik ve uygulamalı meslek dersleri, El Sanatları Teknolojisi Alanının; El Dokuma, Halı Desinatörlüğü, Dekoratif El Sanatları, Dekoratif Ev Tekstili dersleri, Tekstil Teknolojisi Alanının; Endüstriyel Dokuma Endüstriyel Örme vb dersleri vermektedirler.
Özel sektörde yönetici veya teknik eleman olarak da çalışabilirler.
İsteyenler kendi işlerini kurabilirler.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi;
– Mesleki Eğitim Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunan “Tekstil Öğretmenliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
Mesleğin eğitimine girebilmek için;
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) ilgili lisans programları için yeterli “Sayısal-1 (SAY-1) ” puan almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda ilgili lisans programlarından en az bir yükseköğretim programını tercih etmek gerekmektedir.
Meslek Liselerinin, Dekoratif El Sanatları, El Sanatları, El Sanatları ve Çiçek, El Sanatları Teknolojisi, Dekoratif Sanatlar, Boya Apre, Boya-Baskı-Desen, Tekstil, Tekstil Boya-Apre, Tekstil Boya- Baskı-Desen, Tekstil Teknolojisi, Düz Örgü (Triko), Dokuma, İplik, İplikçilik, Kalite Kontrol (Tekstil), Örgü Teknolojisi, Örme, Örme Teknolojisi, Tekstil, Tekstil Dokuma, Tekstil İplik, Tekstil İplikçilik, Tekstil (Örme Teknolojisi), Tekstil Kalite Kontrol, Tekstil Örme, Örme Hazır Giyim, Trikotaj, Tekstil Tasarımı, Tekstil Teknolojisi, Triko Desen, Yuvarlak Örgü (Penye) Tekstil Konfeksiyon, Konfeksiyon, Moda Tasarım, Moda (Giysi) Tasarım, Hazır Giyim, Giyim Üretim Teknolojisi, Triko Konfeksiyon bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavını (ÖSS) kazanıp, Tekstil Öğretmenliği lisans programlarını tercih etmeleri durumunda ek puan almaları nedeniyle diğer bölümlerden mezun olanlara göre öncelikle yerleştirilmektedirler.
– Dokumacılık ve El Sanatları, El Sanatları, Geleneksel El Sanatları, Halı ve Kilim, Halıcılık, Halıcılık ve Desinatörlüğü, Örme, Pamuk Eksperliği ve İplikçilik, Pamuk Pazarlama ve İplikçilik, Tekstil, Tekstil Baskı, Tekstil Dokuma, Tekstil İplikçilik, ön lisans programını başarı ile bitirenler de ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’nda başarılı oldukları takdirde yukarıdaki lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.
Eğitim süresince öğrenciler; Genel Dokuma Teknolojisi, Genel Boya-Apre Teknolojisi, Genel Hazır Giyim teknolojisi, Pamuklu Dokuma Teknolojisi, Yünlü Dokuma Teknolojisi, Pamuk İpliği Teknolojisi, Tekstilde Kimyasal Testler, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Birey ve Öğrenme Süreci, Eğitim Teknolojisi, Mikro Öğrenme gibi dersler alırlar.
Fakülte son sınıfta öğrenciler bir yarı yıl öğretmenlik uygulaması yaparlar.


MESLEKTE İLERLEME
Tekstil öğretmeni olarak göreve başlayanlar lisans eğitiminden sonra alanlarında mastır ve doktora eğitimi alarak, yüksek öğretim kurumlarında öğretim üyesi olabilirler.
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).
Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.
Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Meslek eğitimi sırasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nün verdiği öğrenci kredisinden yararlanmak mümkündür.
Ayrıca, Kurumun yurt hizmetlerinden de yararlanılabilir.
Bunların dışında öğrenciler çeşitli kurum ve kuruluşlarca sağlanan burslardan da yararlanabilirler.
Eğitim sonrasında, Devlet okullarında öğretmen olarak göreve başlayan öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre 8. derecenin 1. kademesinden aylıkla göreve başlayarak maaş, yan ödeme, ek ders ücreti alırlar. Görev yaptıkları okul bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunduğu takdirde döner sermaye ücretinden belli oranda pay alırlar.
Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here