Telekomünikasyon mühendisi

Haberleşme sektöründe, bir noktadan bir çok noktaya veya noktadan noktaya ağlar üzerinden, bilginin iletilmesi, işlenmesi depolanması ve kullanılması için gerekli olan sistemlerin analizini, tasarımını yapan, yazılım-donanım ortamında gerçekleştirilmesini sağlayan kişidir.


GÖREVLER


Telekomünikasyon mühendislerinin çalışma alanları oldukça geniş olduğundan yapılacak işlerde çalışma alanına göre farklılıklar gösterebilmektedir. TV/Radyo iletişim teknolojileri, veri iletişim teknoloji ve sistemleri, telsiz sensor agları, internet, genis bantlı iletisim, tümleşik haberleşme, ağlar (network), fiber optik, kablo TV, ses iletişimi, santraller, antenler, radyo link, mobil iletişimi, telsiz haberleşme, özel haberleşme, uydu haberleşme, radarlar ve sistemleri, mikrodalga elektroniği, konum belirleme ve yön bulma sistemleri belli başlı çalışma alanları olarak sayılabilir.Telekomünikasyon mühendisleri yukarıda sayılan alanlara ilişkin;
– Sistem tasarımı ve gerçekleştirilmesi,
– Yazılım algoritmalarının geliştirilmesi ve gerçekleştirilmesi,
– İletişim standartlarının belirlenmesi ve kalite kontrolü,
– Ses, görüntü ve video işleme yazılım ve donanımlarının tasarımı, gerçekleştirilmesi,
– Telefon şebekelerinin tasarımı ve gerçeklenmesi,
– Araştırma, geliştirme faaliyetlerinin yapılması,
– Telekomünikasyon sistemlerinin kurulması ve teknik destek verilmesi,
– Telekom sistemlerinin test ve performans değerlerinin ölçümü faaliyetlerinde bulunurlar. Bunun yanı sıra tüm bu faaliyetlerin yönetim kademesinde de bulunabilirler.


KULLANILAN ALET VE MALZEMELER
– Spektrum analizör, Vektor network analizor, Vektor signal analizor
– Spektral analiz cihazları, Sinyal üreteçleri, Protokol analizoru
– Sinyal işleme yazılım ve donanımı,
– Veri iletim hatları,
– Bilgisayar,
– Osiloskop,
– Multimetre.


MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Telekomünikasyon mühendisi olmak isteyenlerin;
– Üst düzeyde sayısal düşünme ve işlem yapabilme yeteneği olan,
– Temel bilimlere (matematik, fizik) ilgili,
– Yabancı dil ilgisi (özellikle İngilizce) yüksek,
– Bir işi planlama ve uygulama yeteneğine sahip,
– Tasarım gücü kuvvetli,
– İleri görüşlü, yeniliklere açık, gelişme ve değişimleri takip eden, bu gelişmelere katkıda bulunabilen,
– Dikkatli,işine özen gösteren,
– Sorumluluk sahibi, kalite bilinci gelişmiş,
– Yaratıcı, zamanı iyi kullanabilen,
– Bireysel sorumluluk alabilen ve takım çalışmasına yatkın, kimseler olmaları gerekir.


ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
Uygulama alanına göre çalışma ortamında farklılıklar olmakla beraber, Telekomünikasyon mühendisleri araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ofis ve laboratuar ortamında gerçekleştirirler.Bunun yanında üzerinde çalışılan konuya göre saha çalışması, çeşitli işyerlerinde ve santrallerde kurulum ve teknik destek çalışması yapabilirler.
Özellikle santral alanlarında sabit bir sıcaklık vardır.
Çalışmalarını tam zamanlı olarak sürdürmekle birlikte, proje bazında yapılan çalışmalarda vardiya sistemi ile de çalışabilirler.Duruma göre şehir içi veya şehir dışına seyahat etmek gerekebilir.
Çalışma esnasında diğer çalışanlar veya müşterilerle iletişim halindedir.


ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
Telekomünikasyon mühendisleri çeşitli kamu ve özel sektör işyerlerinde telekomünikasyon sistemleri, işaret işleme ve enformasyon teknolojileri, bilgisayar alanlarında çalışabilirler.
Yurt dışsında çalışma imkanları da mevcuttur.
Ayrıca telekomünikasyon mühendisleri teknik bilgi ve donanımlarını yaratıcılıkları ve girişimcilikleriyle birleştirerek kendi işlerini kurabilirler.
Bilgi toplumuna geçişle birlikte, 21.yüzyıl başında hızla gelişen haberleşme teknolojileri alanı, hızlı – yüksek kalitede, daha etkin haber ve veri yollama isteğinin her geçen gün artmasına neden olmaktadır.Telekomünikasyon teknolojilerinin sosyal hayatın her alanına girmiş olması, bu mesleğin önümüzdeki yıllarda da gündemde olacağı ve yerini koruyacağını göstermektedir.


MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
Mesleğin eğitimi İstanbul Teknik Üniversitesi ”Telekomünikasyon Mühendisliği” bölümünde verilmektedir.


MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
– Lise veya dengi okul mezunu olmak,
– Öğrenci Seçme Sınavı’nda (ÖSS) “Telekomünikasyon Mühendisliği” lisans programı için yeterli “Sayısal-2 (SAY-2)” puanı almak,
– Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih Bildirim Formunda ” Telekomünikasyon Mühendisliği” programını tercih etmek gerekmektedir.
Telekomünikasyon Mühendisliği lisans programında öğrenim görmek isteyen adaylar liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından mezun iseler ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekte ve öncelikle yerleştirilmektedir.
Ancak kendi alan/kol/bölümlerin dışında bir yüksek öğretim programlarını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.


EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ
Lisans eğitiminin süresi 4 yıl olup, yabancı dil hazırlık eğitimi veren üniversitelerde (1 yılda İngilizce hazırlık sınıfı olmak üzere) toplam 5 yıldır


MESLEKTE İLERLEME
Meslekte ilerleme kişinin değişen ve gelişen teknolojiyi çok iyi takip edebilmesine ve bu doğrultuda kendini sürekli yenilemesine, bunun yanında çok iyi yabancı dil bilmesine (özellikle İngilizce) bağlıdır.


Lisans eğitiminden sonra yüksek lisans, doktora yapabilir, araştırma görevlisi olabilir ve akademik kariyer yapabilirler.
Meslekte başarılı olanlar işletmelerde üst düzey yönetici olabilirler.


BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU
Öğrenciler üniversitelerce belirlenen sürelerde staj yapmak zorunda olup,işletmeler çalıştırdıkları stajyer öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit edilen miktarda ücret ödemektedir.
Ayrıca öğrenim süresince isteyen öğrencilere Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce öğrenim ve harç kredisi verilmektedir.
Eğitim süresince tüm harcamalar öğrenciye aittir.
Eğitim sonrası kazanç, ilk işe girişte asgari ücretin 2 ya da 3 katı tutarındadır. Daha sonra kişinin deneyimi ile niteliklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kamu sektöründe çalışanlar ise teknik hizmetler sınıfında göreve başlarlar. Yaklaşık olarak asgari ücretin 2-3 katı civarında ücret alırlar.
Kendi işini kuranların ortalama kazancı ise yaptıkları işe göre değişkenlik göstermektedir.


DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER
– İlgili Eğitim Kurumları,
– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Ankara Meslek Bilgi Merkezi,
– Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş Kurumu İl ve Şube Müdürlükleri.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here