Teşvikler tek çatı altında toplanıyor

İşsizlikle mücadele için çeşitli teşvikleri uygulamaya koyan hükümet, daha
anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için yeni bir düzenlemeye gidiyor. Ekonomi
Koordinasyon Kurulu’nda (EKK) yapılan görüşmede, şimdiye kadar getirilen
kolaylıkların tek bir teşvik olarak uygulanması kararlaştırıldı. Uygulamayla
işsizliğin yüzde 7’ye çekilmesi hedefleniyor.


Hükümet, istihdam teşvikleriyle ilgili yeni bir çalışma başlattı. Buna göre
değişik başlıklar altındaki istihdam teşvikleri tek çatı altında toplanacak.
İstihdamı artırıcı teşviklerin hepsi, tek teşvik mekanizmasına dönüştürülecek ve
parçalı yapıdan kurtarılacak. İlgililerin daha kolay anlayıp yararlanabileceği
bir yapı oluşturulacak. Böylece teşviklerin istihdama daha büyük katkı vermesi
sağlanacak. Teşviklerin tek çatıda toplanması, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda
(EKK) görüşüldü.


Son dönemde hızlı bir düşüş yaşansa da işsizlik, halen Türkiye’nin en önemli
meselelerinin başında geliyor. Bu sebeple hükümet, kriz döneminde işsizliğin
önlenebilmesi için uygulamaya koyduğu istihdam teşviklerini devam ettiriyor.
Ancak teşviklerin daha anlaşılabilir ve uygulanabilir olması için tek çatıda,
tek bir teşvik olarak uygulanması planlanıyor. Uygulanmakta olan teşviklerin
başında 5 puanlık prim indirimi geliyor. Bunun yanında kadın ve 18-29 yaş arası
gençlerin istihdamı durumunda kademeli prim teşviki veren uygulama da önemli
sonuçlar verdi. Hükümetin ‘torba yasa’ ile getirdiği son teşvikler ise yeni işe
girenlerin priminin devlet tarafından ödenmesi ile meslek lisesi mezunlarına ve
mesleki yeterlilik belgesi sahiplerine teşvik verilmesini getiriyor. En büyük
istihdam teşvikini, 5 puanlık indirim oluşturuyor. İşverenin uzun yıllar boyunca
taleplerinin başında gelen bu teşvik, 1 Ekim 2008’de yürürlüğe girdi. İşverenin
bir kişi için yaptığı prim ödemesinin yüzde 20’sine denk gelen bu indirim,
Hazine’ye yılık ortalama 5 milyarlık yük getiriyor.


İndirimden yararlanan işveren sayısı ise kademeli olarak arttı. Çünkü bu
indirimden yararlanabilmesi için işverenin prim ve vergi borcu olmaması
gerekiyor. İşletmelerin bir kısmının az da olsa prim borcu bulunması bunu
engelliyor. Ancak prim borcundan kurtularak 5 puanlık teşvikten yararlanan
işveren sayısı 900 bine ulaştı. Ayrıca kayıt dışı işçi çalıştıran işletmeler de
5 puanlık indirimden faydalanabiliyor. Bu yolla, istihdamın kayıt içine alınması
da teşvik ediliyor. En fazla etkili olan teşviklerden bir diğeri de kadın ve 18
ile 29 yaş aralığındakilerin primlerinin kademeli olarak İşsizlik Fonu’ndan
üstlenilmesi oldu. Bu teşvikten 98 bin kişi faydalanarak iş sahibi oldu. 30
Haziran 2010’a kadar işe alınanlar için uygulandı. Bu kapsamda işe alınanlar 5
yılı tamamlayana kadar teşvikten yararlanmayı sürdürecekler. Torba yasa ile bu
teşvik yeni bir yöntem ile tekrar uygulamaya konuldu. Bu kez mesleki eğitime
ağırlık verildi. Meslek lisesi mezunu olmaları ve mesleki eğitimden geçmeleri
şartı ile değişen sürelerle teşvikten faydalanabiliyor. Özürlülerin primlerinin
Hazine tarafından karşılanması da işveren üzerindeki prim yükünü önemli ölçüde
hafifletti. Düzenleme ile özel sektörde özürlü istihdam eden işverenlere sigorta
prim desteği sağlandı. Özürlünün primini Hazine ödüyor. Bu uygulama sayesinde
yaklaşık 36 bin özürlü özel sektörde iş buldu.


Ayrıca hükümet, İşkur’a kaynak aktararak kuruma kayıtlı işsizlerin tamamına
mesleki eğitimden yararlanma imkanı getirildi. 2009-2011 Mart dönemine kadar
mesleki eğitim programlarına 363 bin kişi devam etti. Bunların yaklaşık 84
binine istihdam sağlandı. Eğitimler için toplam 465 milyon lira kaynak
kullanıldı. Hükümetin yeni hedefi ise yüzde 9,4 olan işsizliğin orta vadede
yüzde 7’ler seviyesine çekilmesi.Zaman

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here